Hemtjänstföretag nobbar Göteborg – "absurt dåligt företagsklimat"

Göteborgs Stad - överkryssad
151

Valfrihet Göteborgs stad har nyligen öppnat för LOV i hemtjänsten. Trots detta har bara ett fåtal visat intresse – och inte en enda av de större hemtjänstföretagen. ”Det är absurt att Sveriges andra största stad har så dåligt företagsklimat”, säger David Lega (KD), oppositionsråd i Göteborgs stad, och skyller på de rödgröna.

David Lega, (KD), kommunalråd Göteborg.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
David Lega, (KD), kommunalråd Göteborg.
Daniel Bernmar, (V), kommunalråd Göteborg
Foto: Magnus Gotander
Daniel Bernmar, (V), kommunalråd Göteborg

Från och med den 1 februari har göteborgare möjlighet att välja utförare av sin hemtjänst och därmed öppnas marknaden för privata hemtjänstföretag, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Hittills är det endast sju företag som har blivit beviljade, varav de flesta är små och nystartade bolag. De stora aktörerna har inte ens visat intresse.

­– Vår slogan säger att Göteborg är öppet för världen, men den öppenheten tycks inte gälla företag, säger oppositionsråd David Lega (KD).

Det var det parlamentariska läget som uppstod efter valet 2014, med ett rödgrönt minoritetsstyre, som möjliggjorde för oppositionspartierna i Göteborgs stad att driva igenom valfrihet inom hemtjänsten, något de kämpat för länge. Men David Lega menar att de har blivit aktivt motarbetade från början.

– Nöjdheten bland kommunens äldre vad gäller hemtjänst ligger på en pinsam 283:e plats bland landets 290 kommuner vilket borde mana till en viss självkritik hos det rödgröna styret. Men trots detta har de valt att aktivt motarbeta nya aktörer som skulle kunna lyfta oss från bottenplaceringen, säger David Lega.

Vänsterpartiet har med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit alla tillfällen i akt att lägga hinder i vägen för privata utförare att ta sig in på marknaden, menar han. Det har handlat om bordläggningar, återremisser och andra typer av förhalningar. De har inte heller budgeterat några pengar till den enhet som skulle hantera valfriheten inom hemtjänsten. Dessutom har de försökt avbryta arbetet med att införa LOV.

– Att försvåra genomförande av demokratiskt fattade fullmäktigebeslut är både respektlöst och uppseendeväckande. Det strider mot den allmänna viljan hos de äldre i Göteborg och bevisligen har de fått sin vilja igenom nu när företagen inte vågar nappa, säger David Lega.

Daniel Bernmar är vänsterpartistiskt kommunalråd med ansvar för äldrefrågor i Göteborgs stad. Enligt honom beror oviljan hos företagen på något helt annat. Han ser det som ett tecken på att det saknas seriösa aktörer på den privata marknaden som kan leva upp till kraven.

– Hemtjänstföretagen har själva beskrivit att det handlar om de tuffa kraven. Det ser inte vi som något negativt. Vi har kommit överens blocköverskridande om att vi endast vill ha seriösa aktörer i Göteborg, det är därför vi ställt tuffa krav i förfrågningsunderlaget, säger Daniel Bernmar.

Kommer alla kommunala utförare att kunna leva upp till kvalitetskraven ni ställer i förfrågningsunderlaget?

– Det hoppas vi. Vi har ställt höga men rimliga krav. Kontrollenheten som inrättats i samband med LOV ska följa upp både kommunens hemtjänst och de privata utförarna.

Har ditt parti aktivt motarbetat LOV i hemtjänsten?

– Jag har drivit mitt partis linje i frågan, likväl som David Lega drivit sitt partis linje. Det gäller även budgeten. Vi finansierar våra politiska förslag, inte borgarnas, säger Daniel Bernmar.

Att det skulle saknas seriösa företagare inom hemtjänsten är enligt David Lega ett häpnadsväckande uttalande som tyder på både arrogans och okunskap.

– Jag undrar om vänsterstyret tror att de kommunala utförarna kommer att klara de krav som ställs på de privata utan att gå med underskott. Ingen vore gladare än jag om de lyckas med detta. Men med tanke på det låga nöjdhetsbetyget så misstänker jag att detta är en önskedröm, säger David Lega.

– Om inte Göteborgs stad har en fungerande valfrihet när jag blir gammal så tänker i alla fall jag flytta härifrån, avslutar David Lega.

Henrik Sjögren