"Hur skulle du känna om staten tog din villa?"

Helena Lindahl Andrea Femrell Erik Sjölander
Helena Lindahl (C), Andrea Femrell, NNR och Erik Sjölander, Småföretagarna.
8.992k

Äganderätt Kommuner ska kunna ta mark utan att betala för det. Det föreslår en statlig utredare. ”Helt oacceptabelt”, menar Helena Lindahl (C) och på Småföretagarnas riksförbund konstaterar Erik Sjölander att det handlar om ren stöld.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Kommuner ska kunna beslagta privat mark utan att betala för den. Det föreslår en statlig utredare. I utredningen Ett snabbare bostadsbyggande står att ”kommunerna efter beslut av länsstyrelsen ska ha en möjlighet att lösa in mark utan ersättning för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet att tillhandahålla”.

Översatt betyder formuleringen att kommuner via staten kan beslagta mark utan att ge ersättning till entreprenörer, menar Helena Lindahl (C), som är riksdagsledamot i Västerbotten. Hon är minst sagt upprörd över förslaget.

– Gränserna för vad som är tillåtet har börjat förflyttas när det gäller äganderätten. Ett tydligt exempel är vad som händer svenska skogsägare just nu där staten i flera fall förbjuder brukanderätt utan att ge ekonomisk kompensation. Tillåter man även konfiskering av byggbar mark så öppnas Pandoras ask, säger hon.

Helena Lindahl pratar om en flerstegsraket. Det började i skogen och nu flyttas fokus in mot stadsmiljön. Vad händer härnäst?, undrar hon.

– Mitt är mitt och ditt är ditt. Om det offentliga vill ha något måste de betala för det. Argumentet att staten ska kunna konfiskera mark om det är för en god sak, som att bygga behjärtansvärda äldreboenden och förskolor, håller inte. Hur skulle du känna om staten tog din lägenhet eller villa med tomt utan att ge någon ersättning för det?, frågar hon retoriskt.

Dagens regelverk innebär att kommuner i vissa fall kan överta mark om den betalar 125 procent av marknadsvärdet. Men nu vill alltså den ansvariga statliga utredaren, riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar (V), ändra på det så att markägaren kammar noll. Ett motiv som anges är att tillgången till allmänna platser, skolor, äldreboenden och liknande ökar stadsdelens attraktionskraft, vilket även den som blir av med marken kan ta del av. Ett påstående som knappast ger rättvisa till den som får marken konfiskerad, menar Helena Lindahl.

– Äganderätten är hotad. Man säljer mark till exploatören och så ska kommunen kunna ta tillbaka marken gratis via staten. Det är ju helt oacceptabelt, säger hon.

Utredningens förslag har gått ut på remiss och remissinstanserna måste inkomma med synpunkter senast den 18 januari 2019. De remissinstanser som Entreprenör har pratat med är tagna på sängen, men reagerar starkt när de hör om förslagen.

– Spontant skulle en sådan ordning kännas mycket främmande ur ett äganderätts- och proportionalitetsperspektiv, men vi behöver sätta oss in i utredningen för att kunna bedöma var vi landar i själva sakfrågan, säger Andrea Femrell, vd på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Erik Sjölander, näringspolitisk chef på Småföretagarnas riksförbund, skräder inte orden.

”Småföretagarna tycker att det orimligt att staten via Länsstyrelsen ska ge kommunen möjlighet att konfiskera/stjäla mark för ändamål de anser ”ändamålsenliga”. Att den kommunala planeringsprocessen går långsamt kan inte ändras genom stöld!”, skriver han i ett mejl till Entreprenör.

Daniel Mellwing