Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

Björkbacka.jpg
Foto: Privat
491

Regelkrånglet Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.

stefan-lundin.jpg
Foto: Visita
Stefan Lundin
Björn Sandal.jpg
Foto: Östersund kommun
Björn Sandal
PärFredriksson.jpg
Pär Fredriksson

Kjell Andersson, 71, har drivit restauranger och kaféer i 40 år och är en välkänd krögare i Östersund. På ålderns höst har han sålt av verksamheterna men han och hustrun Kicki Edholm blev uttråkade så de bestämde sig för att driva ett trevligt sommarkafé.

– Planen var att vi skulle ha ett after work, eller vuxendagis som vi kallar det, på fredagar mellan 16 och 20. I övrigt ska vi ha öppet 11-16 tisdag till söndag och då kunna servera öl och vin, säger Kjell Andersson.

Tjänstemännen vid Östersunds kommun såg inga problem och förordade att godkänna tillståndet. Men en oenig socialnämnd körde över tjänstemännen och avslog Café Björkbackas ansökan om alkoholtillstånd. Skälet är att det finns en lekplats i närheten och majoriteten vill inte att barnen bevittnar när vuxna dricker alkohol.

– Grejen är helt befängd. Varenda restaurang och kafé i Östersund serverar ju alkohol. Barn går förbi utanför hela tiden. Jag förstår inte skillnaden, säger Kjell Andersson.

Paret kommer ändå att driva kaféet i sommar.

– Vi har betalat 13 500 kronor i ansökningsavgift, pengar som vi inte får tillbaka, och det är irriterande. Vi står inte och faller ekonomiskt med att vi inte får servera alkohol men det blir ett avbräck. Produkten är ju inte densamma. Det känns märkligt att socialnämnden använder barn som sköld.

Socialnämnden i Östersund består av sju ordinarie ledamöter. Med röstsiffrorna 4-3 röstade nämnden nej till Björkbackas ansökan. Nämndens ordförande Björn Sandal (S) drev nej-linjen.

– Vi har inte samma åsikt som tjänstemännen i den här frågan. Alkohollagen är en skyddslag. Vi har tagit hänsyn till att kaféet ligger i en park där närmaste grannen är en av kommunens största lekplatser och som fyra förskolor använder som utflyktsmål. Vi bedömer att barnperspektivet väger tungt här, säger han.

Björn Sandal hävdar att barn inte ska behöva bevittna när vuxna dricker alkohol.

– Jag är medveten om att barn ser vuxna dricka hemma och på andra platser. Men det här är en kommunal park, en kommunal lekplats och huset som kaféet ligger i ägs av kommunen. Därför har vi möjligheten att sätta en gräns här och markera vad som gäller.

Pär Fredriksson (M) var en av tre ledamöter som röstade ja till alkoholtillståndet.

– Utifrån ett rättviseperspektiv var det självklart att bevilja ansökan. Jag håller med om att barn ska fredas men inget barn tar illa vid sig om en vuxen dricker att glas vin, säger han.

Pär Fredriksson anser att företagare riskerar att drabbas i onödan på grund av kommunens otydliga regler.

– Vi måste ha en gemensam policy så att krögarna vet vilka premisser som gäller när de söker serveringstillstånd, säger han.

Östersunds kommun har zoner där det är förbjudet att dricka alkohol, till exempel i vissa parker. Björkbackaparken ligger utanför förbudszonen.

– Det innebär att man kan komma dit med en picknickkorg och dricka alkohol ännu närmare lekplatsen än vad kaféet ligger. Det blir ju lite snedvridet, säger Pär Fredriksson.

Företagarorganisationen Visita tycker att kommunens avslag är underligt.

– Min bedömning är att beslutet inte är korrekt utifrån alkohollagen och att företaget bör överklaga. Barnperspektivet är knappast ett giltigt skäl, säger chefsjuristen Stefan Lundin.

Enligt Visita drabbas företagare över hela landet av beslut som är dåligt underbyggda.

– Varje kommun gör sin egen bedömning. Det handlar alltså om 290 myndigheter som tillämpar alkohollagen och därför fattas det ibland spretiga och märkliga beslut, säger Stefan Lundin.

Kjell Andersson tänker följa Visitas rekommendation.

– Vi ska överklaga. Jag tror att det finns bra chanser att vi vinner i domstol, säger han.

ZC