Kaos på Migrationsverket lamslår företag

1

ARBETSKRAFTSINVANDRING En rad företag i olika branscher är just nu i akut behov av utomeuropeisk arbetskraft. Men det finns en rejäl bromskloss, Migrationsverkets långa handläggningstider. Schalins ringar är i akut behov av thailändska juvelfattare, men i år riskerar högsäsongen vara över innan arbetstillstånden är klara.

Johan Redhe på Schalins ringar
”Vi har rekryterat tre thailändare som vi inte längre kan räkna med”, säger Johan Redhe på Schalins ringar.
Karin Ekenger
Foto: SÖREN ANDERSSON
"En rimlig handläggningstid för ett normalärende utan speciella saker som ska utredas borde klaras av på en månad", säger arbetsmarknadsexpert Karin Ekenger.

Bröllopssäsongen är i full gång och guldssmedsföretaget Schalins ringar i Östersund är i stort behov av extra juvelfattare, en kompetens som i princip är omöjlig att hitta i Sverige. Sedan 2008 har företaget stärkt upp med kompetenta juvelfattare från Thailand, vilket har fungerat utan krångel.

– Vi har bra kontakter där och hittar alltid bra personer. Det brukar ta en till två månader för Migrationsverket att handlägga arbets- och uppehållstillstånden för våra säsongsarbetare, inklusive den obligatoriska annonseringen av tjänster inom EU, säger Johan Redhe, vd för Schalins ringar.

Men i år har det inte funkat alls. Migrationsverket tar så lång tid på sig att handlägga ärendena att arbetarna inte hinner till Sverige förrän högsäsongen är över. Företaget är i akut behov av att förstärka med tre till fyra säsongsarbetare, och klockan tickar.

– Beskedet från Migrationsverket är att de inte hanterar några ärenden snabbare än fyra månader. Vi har rekryterat tre thailändare som vi inte längre kan räkna med. Vi måste leverera varje dag så vi måste lösa det här, det finns inga alternativ. Vi letar med ljus och lykta, men det är svårt eftersom kompetensen nästan bara finns i Thailand, säger han.

Dramatisk minskning av arbetstillstånd

Det ser ut på liknande sätt i bransch efter bransch. Antalet giltiga arbetstillstånd har minskat med 2 000 jämfört med förra året, visar färsk statistik från Migrationsverket. Företagen skriker efter utomeuropeiska medarbetare, men kommer inte igenom Migrationsverkets kvarnar. Antalet giltiga arbetstillstånd har minskat med 2 000 jämfört med förra året, visar Migrationsverkets senaste statistik.

Industriföretaget Swedev är ett annat företag som drabbats. De ville förlänga arbets- och uppehållstillståndet för en kemiingenjör från Kina som varit anställd på företaget sedan juni 2014.

– När vi anställde personen för två år sedan tog det under en månad att få tillstånden, men nu har det dragit ut på tiden. Han själv hörde av sig till Migrationsverket och fick beskedet att det skulle ta fyra till sju månader att få ärendet handlagt. Det är orimligt för ett helt okomplicerat fall, säger vd:n Erik Månsson.

Kemiingenjören var värdefull för verksamheten, han skulle bland annat hålla ett föredrag på en mässa i Tyskland i juni och vara företagets ansikte utåt. Men han får inte lämna landet förrän Migrationsverket behandlat färdigt tillstånden.

– Han är en superbegåvning, men tyvärr blev han bakbunden i sitt arbete. Nyligen sade han upp sig och började på ett större företag, så nu får det företaget tröska igenom det här istället. Migrationsverket håller väl fortfarande på att handlägga ärendet skulle jag tro, säger han.

Borde bara ta en månad

Situationen har förvärrats kraftigt de senaste månaderna, enligt Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Migrationsverket har visserligen varit utsatta för ett högt söktryck på grund av den stora flyktingvågen, men handläggningstiderna är ändå på tok för långa, betonar hon. Tidigare kunde det också bli långa väntetider men nu verkar det snarare vara regel än undantag.
 
– En rimlig handläggningstid  för ett normalärende utan speciella saker som ska utredas borde klaras av på en månad, och finns det särskilda utredningskrav borde ärendet vara klart inom två månader, säger hon.
 
Mycket skulle kunna lösas med lite sunt förnuft, enligt Karin Ekenger. Företag som tidigare har haft utomeuropeisk arbetskraft och visat att de skött sig år efter år borde inte behöva utredas lika grundligt gång efter gång,påpekar hon.

– Migrationsverket borde göra en förenklad företagsutredning för företag som visat att de är seriösa och kan betala rimliga löner och så vidare, säger hon.

Migrationsverket svarar kort och gott att det är olyckligt att det tar så lång tid för sökande att få sitt ärende handlagt. Myndighetens presstjänst skriver ”Vi jobbar just nu hårt på att få ned handläggningstiderna”. En klen tröst för företag som är i akut behov av kompetens. För Schalins ringar som behöver säsongsanställda just nu är situationen smått absurd. Företaget har bett om förtur, men bara fått ett kort mejlsvar från Migrationsverket: ”Vi prioriterar dem som söker för första gången och försöker hålla kötiden till 3-4 månader för dessa. Alla önskar förtur, därför tog vi bort möjligheten”.

– Jag är orolig att det här går ut över våra leveranser och att vi förlorar kunder. Jag förstår att Migrationsverket har mycket att göra, men de måste organisera sig bättre så att de kan hantera flyktingärenden, kärleksinvandring och arbetskraftsinvandring parallellt. I dag är handläggningstiderna orimligt långa för alla, säger Johan Redhe, vd på Schalins ringar.

Daniel Mellwing