Karl Hedin:Det största hotet om människor känner sig otrygga på sitt ägande

Karl Hedin, ägare till trävarukoncernen Karl Hedin AB
435

Skogen I samband med att Karl Hedin, ägare till trävarukoncernen Karl Hedin AB, släppte en bok om attacken på äganderätten i skogen uttryckte han stark oro över den pågående utvecklingen i skogen. "Den hotar grundpelaren i det kapitalistiska systemet".

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Boken, Attacken mot äganderätten, gäller inte grundlagen i skogen, innehåller en historisk översikt över svenskt skogsbruk, statistik kring läget i dag och en kraftfull attack på den idag förda svenska miljöpolitiken som hotar äganderätten i skogen.

– Om människor känner sig otrygga på sitt ägande vidtar de åtgärder. Äganderätten är en grundpelare i det kapitalistiska systemet och om människor börjar tvivla på det, ja då blir det inte bra för det samhället, sa Karl Hedin i samband med boksläppet.

Författarna har reagerat på att myndigheterna de senaste åren i allt större grad inskränkt brukanderätten för Sveriges 330 000 skogsägare. Som vapen har de främst använd artskyddsförordningen som gjort hundratals skogsägares fastigheter i princip värdelösa, eftersom skogsägarna varken får kompensation, samtidigt som skogsbolagen inte vill köpa skogen.

– Det är en katastrof för landsbygden och de skogsägare som får se resultatet av decenniers skogsbruk gå upp i rök då deras skog genom statens försorg plötsligt blir värdelös. I förlängningen får politiken dessutom kraftigt negativa effekter för oss på AB Karl Hedin, den svenska skogsindustrin och hela det svenska ekonomiska systemet i Sverige. Skogsindustrin är jätteviktig för Sveriges export och handelsbalans”, sa Karl Hedin till Tony Gunnarsson på Svenskt Näringslivs Västeråskontor. 

Råvaruansvarige John Gull, skogsägare och medförfattare till boken, var även han oroad över utvecklingen.

– Man borde se mer till den lilla människan, i det här fallet skogsägarna. De har väldigt lite att sätta emot när staten vill lägga beslag på deras egendom. Jag tycker att äganderätten bör respekteras. Staten borde inte ta skog ifrån någon om det inte är absolut nödvändigt, och i så fall borde rimlig ersättning utgå. Den nuvarande politiken slår mot jobben och ägandet på landsbygden, vilket naturligtvis gör det svårare att leva och verka här.

Boken har Karl Hedin skrivit tillsammans med Peter Wigert, John Gull och Björn Törnvall, alla knutna till AB Karl Hedin.

Martin Berg