Klarna: Ny dataskyddslag blir kostnadssmäll för företagen

Juridik I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ska ersätta ländernas egna lagstiftningar för hantering av personuppgifter. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, jurist på betaltjänstföretaget Klarna.

Caroline Olstedt Carlström_Cropped
Att det ska bli gemensamma regler för personuppgiftshantering inom hela EU är bra, anser Klarnas jurist Caroline Olstedt Carlström. Men hon ser problem med att lagförslaget är så komplicerat.

– Vi måste bli bättre på dataskyddsfrågor och integritetsskydd i Sverige. Bolagen känner inte till vilka skyldigheter de har, man förstår inte. Det behövs information överallt, säger hon.

Kunskapen kring personuppgiftshantering är dålig redan idag med den nuvarande svenska lagstiftningen PuL, konstaterar Caroline Olstedt Carlström. De som ansvarar för frågorna ute på företagen sitter ofta ensamma med uppgiften, som inte prioriteras av ledningen eller ges utrymme i budgetarna.

– Frågan måste upp på högsta nivå i alla företag. Det tror jag är den största utmaningen för många bolag.

På Klarna är frågan högsta prioritet, eftersom själva kärnverksamheten handlar om personuppgifter. Caroline Olstedt Carlström har fyra juristkollegor som också arbetar med dataskydd, men det räcker inte.

– Jag håller på att rekrytera nu. Vi håller redan på och inför vissa av processerna som kommer med förordningen. Men trots att jag har en ledning som helt lyssnar på vad jag säger och fyra kollegor som är specialister så sliter vi jättemycket med det här, säger Caroline Olstedt Carlström.

Om EU-parlamentet röstar ja till lagförslaget om ny dataskyddsförordning, vilket är högst troligt, börjar de nya reglerna gälla om ungefär två år.

Att reglerna blir desamma i hela EU är bra, tycker Caroline Olstedt Carlström. EU menar dessutom att man förenklar för småföretagen, men det håller hon inte med om.

– Man säger att man underlättar för små och medelstora företag. Jag höll på att trilla av stolen, det är direkt vilseledande, säger hon.

Vad det kommer att kosta företagen att anpassa sig till de nya dataskyddsreglerna är svårt att säga, menar Caroline Olstedt Carlström. Men det kommer att bli nödvändigt att sätta av pengar i budgeten, understryker hon.

– Man kan ju säga så här: Vi är redan fem jurister och en praktikant på Klarna i Sverige. Vi köper in flera verktyg och har utvecklat egna verktyg. Vi pratar om budgetar på miljonbelopp.

De företag som bryter mot lagstiftningen riskerar saftiga sanktionsavgifter: bötesbeloppen kan bli upp till fyra procent av årsomsättningen, eller maximalt 20 miljoner euro.

Maja Cronstedt