Klimatsmart succé med gemensamma transporter

Älskade stad
Foto: Älskade stad

Hållbarhet Kan sopor och paket transporteras i samma bilar? Ja, när Bring, Vasakronan, Ragn-Sells och Stockholms stad samarbetar går det utmärkt. Och det är dessutom klimatsmart. Nu har samarbetet Älskade stad vunnit Transportföretagens nyinstiftade hållbarhetspris.

Älskade stad vinner Transportföretagens nyinstiftade hållbarhetspris 2017.
Foto: Ebba Fredin
Älskade stad vinner Transportföretagens nyinstiftade hållbarhetspris 2017.

Det började med att Stockholms stad satte upp en strategi för hållbarhet. En del i det arbetet är att minska transporterna till och inom staden. Men hur görs det på bästa sätt?

Genom ett samarbete mellan staden, fastighetsägaren Vasakronan, logistikoperatören Bring och miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells finns nu ett koncept som verkar fungera. Samma elfordon som transporterar paketen till mottagarna tar med sig torrt avfall därifrån. Det ger mindre miljöpåverkan och buller samtidigt som gatorna också blir mindre trånga.

– Vasakronan tillhandahåller fastigheterna. Bring och Ragn-Sells står för logistiken, berättar Adam Leth, informationschef på Bring Norden.

Transporterna till Stockholms innerstad sker via lätta lastbilar till en samlastningscentral på Mäster Samuelsgatan. Där lastas paketen om till ett specialbyggt elfordon som levererar paketen och hämtar upp det torra avfallet. Ragn-Sells samlastar sedan det torra avfallet och kör ut från innerstan. Tekniken i elfordonet är densamma som används på flygplatser för att transportera bagage till och från flygplanen.

– För Brings del var det inte helt självklart att en ”sopgubbe” skulle leverera våra paket. Men ganska snabbt såg vi att samarbetets hållbarhetsmål var överordnade våra egna miljömål, fortsätter Adam Leth.

Adam Leth är noga med att poängtera att det handlar om ett samarbete mellan de fyra olika verksamheterna. Han säger att det är kommersiellt hållbart och bär sina egna kostnader. Det är inte ett tidsbegränsat projekt utan ett arbete som långsiktigt ska fortsätta utvecklas. Därför finns också ett gemensamt kommunikationskoncept, ”Älskade stad”, som profilerar samarbetet, inte de olika organisationerna i det.

– Vi vill att fler företag ska ansluta sig, säger Adam Leth, som är märkbart entusiastisk över Älskade stad.

Arbetet har pågått sedan i februari i år, varför det än så länge inte går att mäta exakt hur mycket utsläppen har minskat tack vare samarbetet.

– Men bara på de sex postnummer vi arbetar med idag har Bring halverat transporterna till och från innerstan och helt tagit bort våra transporter på dessa områden, berättar Adam Leth.

Men trots den relativt korta tiden vann Älskade stad Transportföretagens nyinstiftade hållbarhetspris den här veckan. Vid en gala på torsdagskvällen fick samarbete motta priset från infrastrukturminister Tomas Eneroth. Transportföretagens vd Mattias Dahl är mycket nöjd med vinnaren.

– Älskade stad är ett föredömligt, transportsmart exempel för andra aktörer att ta efter, säger han i ett pressmeddelande.

Skulle samarbetet ha fungerat utan att staden var delaktig?

– Staden är initiativtagare och möjliggörare, utan staden har jag svårt att se att Älskade stad ens hade funnits och fungerat så bra som det faktiskt gör!, säger Adam Leth.

Initialt handlar samarbetet om sex postnummerområden i Stockholms innerstad, men det finns planer på att utöka. Först med Gamla stan.

– Vi väntar bara på ett specialanpassat elfordon, förklarar Adam Leth.

Och arbetet ska inte stanna vid Gamla stan. Förhoppningen är att kunna utöka, både geografiskt och med fler samarbetspartner.

– Vi tar Stockholm först. Sedan Sverige, Europa, världen och universum, avslutar Adam Leth, lite skämtsamt men ändå allvarligt.

Stina Bengtsson