Kommun stoppar startup – och kopierar företagsidén

Tim Bjelkstam, medgrundare och vd på Tiptapp.
Foto: Pontus Orre
det kan förstås ses som provocerande att en kommun använder sitt monopol för att ta bra delar ur ett privat koncept, säger Tim Bjelkstam, medgrundare och vd på Tiptapp.
217

KONKURRENS Stockholms stad vill förbjuda företaget Tiptapp att förmedla hämtningshjälp av hushållsavfall. Samtidigt planerar staden att kopiera företagets idé och utveckla en liknande app. "Det kan förstås ses som provocerande", säger Tim Bjelkstam, medgrundare och vd på Tiptapp.

Tiptapp, som startades 2016, har snabbt blivit populär bland stockholmare som behöver ha hjälp med att transportera bort avfall för återvinning. Den person som vill ha hämtningshjälp lägger upp en bild på föremålet i appen och den som vill transportera godset accepterar den överenskomna summan. Tiptapp tar 10 procent i provision.

Men i förra veckan beslutade miljönämnden i Stockholms stad att sätta stopp för verksamheten. Enligt staden har den som kommun monopol på hämtning av hushållsavfall.

– Vi upphandlar tjänster enligt Lagen om offentlig upphandling. Det är våra upphandlade aktörer som ska sköta avfallshämtningen. Ingen annan har lov att göra det enligt miljölagstiftningen. Det är bakgrunden till att nämnden vill vi stoppa Tiptapps verksamhet gällande hushållsavfall, säger Peter Nyström, enhetschef för återvinningscentralerna.

Staden ska dessutom ta fram en egen app som är inspirerad av Tiptapp.

– Tiptapp har lyckats locka stockholmarna genom sina reklamkampanjer men vi tillhandahåller samma tjänster. I vårt övergripande arbete med att digitalisera vår verksamhet ingår att ta fram smarta enkla applikationer i ett helhetskoncept. Vi kommer att erbjuda en app liknande Tiptapps, säger Peter Nyström.

För Tiptapp kom miljönämndens besked att den vill stoppa verksamheten efter ett års diskussioner som en besvikelse. Beslutet innebär inte ett omedelbart stopp. Tiptapp har överklagat, den juridiska processen pågår och under tiden rullarna affärerna på. Stadens ambition att starta en app förvånar Tim Bjelkstam.

– Vi tror inte att den app staden plockar fram kan matcha vår. Kommunens app kommer att bli dyr för skattebetalarna. Servicen kommer heller inte att vara lika snabb och effektiv. Vår lösning utnyttjar samhällets resurser smartare, säger han.

Det finns också tveksamheter kring stadens planer på att dra igång en så likartad app-baserad tjänst.

– Det är svårt att skydda en affärsidé för en konkurrent kan ju alltid dyka upp. Men det kan förstås ses som provocerande att en kommun använder sitt monopol för att ta bra delar ur ett privat koncept, säger Tim Bjelkstam.

Stockholms stad slår ifrån sig kritiken.

– Det handlar inte om osund konkurrens. Här är det en icke upphandlad aktör som utför tjänster som kommunen har monopol på, säger Peter Nyström.

På Tiptapp är oron stor inför framtiden men företaget tänker inte ge sig.

– Vi har mött ett enormt engagemang från kunder, fans och organisationer som stöttar oss och vill att vi står upp mot monopolet. Vi för en dialog med kommunen och hoppas att allt det här slutar väl. Vi kanske kan få till en förändring av gammal lagstiftning. Det är det värt att kämpa för, säger Tim Bjelkstam.

ZC