ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

Patricia Kempff, chef för Public Affairs på ABB, tillsammans med den utvisningshotade ingenjören Ali Omumi.
Foto: Henrik Sjögren
Patricia Kempff, chef för Public Affairs på ABB, tillsammans med den nu utvisade ingenjören Ali Omumi.
320

Kompetensutvisningarna Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig i Alis fall och försöker med alla medel behålla honom.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Ali Omumi med familj
Foto: Privat
Ingenjören Ali Omumi med sin fru och dotter.

– När vi fick beskedet om utvisning var min första reaktion ilska. Jag är klar med det här landet, tänkte jag. Hellre ett land där skötsamma skattebetalare är välkomna. Men jag och min familj har rotat oss, skaffat oss ett nätverk. Vi trivs i Ludvika och med människorna som bor här, säger Ali Omumi.

Som mekanikingenjör med 16 års yrkeserfarenhet är Ali Omumi eftertraktad på arbetsmarknaden. Hans arbetsgivare är också mycket angelägen om att ha honom kvar.

Som en sista utväg har Ali Omumi överklagat till Migrationsöverdomstolen för att skapa en ny vägledande dom för arbetskraftsinvandring. Skulle inte detta lyckas hoppas ABB på att hitta andra lösningar.

– Jag har ABB i ryggen. De arbetar för fullt för att ha mig kvar, säger Ali Omumi.

Ali Omumi, hans fru och deras ettåriga dotter kom till Sverige 2015. Hans första arbetsgivare var ett litet nystartat it-företag i Stockholm. Många nystartade it-företag saknar kollektivavtal eftersom branschen är föränderlig och medarbetarna ofta vill ha flexibla anställningsformer.

I Alis fall visade det sig att den förrförra arbetsgivaren inte hade tecknat försäkringar som var jämförbara med kollektivavtalsnivå. Migrationsverket avslog på dessa grunder hans begäran om förnyat arbetstillstånd när han fick nytt jobb, på Vestas i Sverige.

Ärendet överklagades till Migrationsdomstolen som också avslog hans ansökan, trots att det strider mot den nya praxis som vägleds av de senaste domarna från Migrationsöverdomstolen.

Det var när hans inlägg på Facebook spreds och engagerade tusentals människor som media började rapportera kring hans fall. Själv har han engagerat sig för andra i samma situation och arbetar för att stoppa kompetensutvisningarna. Även ABB:s ledning har engagerat sig och Johan Söderström, vd ABB Sverige, skrev nyligen en debattartikel i Dagens Industri om kompetensutvisningarna som fick stor uppmärksamhet.

– Vi är ett globalt bolag med 136 000 medarbetare över hela världen. Att vd i Sverige skriver en debattartikel om kompetensutvisningarna, som på många sätt bygger på Alis öde, säger en hel del om den tyngd vi lägger på det här problemet, säger Patricia Kempff, chef för Public Affairs på ABB.

I debattartikeln kräver Johan Söderström amnesti för arbetskraftsinvandrare som efter flera år i Sverige drabbas av utvisningsbeslut.

– Vi är ett globalt företag men vi verkar på svenska landsbygden. Vi har 8 000 arbetstillfällen i Sverige varav hälften är i Ludvika. Med 100 års vägledande tillverkning av högteknologisk utrustning är vi oerhört beroende av att kunna attrahera och behålla vår kompetens, säger Patricia Kempff.

Men det blir allt svårare att få människor från andra länder att söka arbete i Sverige, något som hon menar borde mana till eftertanke hos politikerna.

–  Ali Omumi personifierar problemet på ett träffande sätt. Alla utvisningsfall är unika, men vi vet att liknande öden drabbar tusentals andra människor och andra företag. Kompetensutvisningarna måste upphöra om vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft i Sverige, säger Patricia Kempff.

Ali Omumi kommer att delta i ett panelsamtal som ABB arrangerar i Almedalen och har flera andra engagemang inbokade. Han har också engagerat sig inom Diversify Foundation som arbetar ihop med Work Permit Holders Association för att lyssna på de många kompetensutvisade.

Processen har kostat på för honom och hans familj, som har hunnit rota sig i Ludvika. De trivs mycket bra i Sverige och deras fyraåriga dotter har lärt sig svenska och har skaffat sig många kamrater.

– Jag har fått högt blodtryck, min fru har varit nedstämd och min fyraåriga dotter har börjat stamma. Hon pratar väldigt bra svenska. Osäkerheten har gjort oss oroliga. Men allt känns mycket bättre nu när vi vet att ABB står bakom mig och min familj till hundra procent, säger Ali Omumi.

Nu har Ali Omumi överklagat till Migrationsöverdomstolen för att förhoppningsvis skapa en vägledande dom.

Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Amelie Berg är mycket förvånad över Migrationsdomstolens dom. Mycket tyder nämligen på att den inte är i linje med den nya praxis som Migrationsöverdomstolens senaste vägledande domar ger vid handen.

– Alis Omumis fall påminner om Migrationsöverdomstolens vägledande dom i december 2017, som också handlade om vilken praxis som ska gälla kring försäkringsskydd i anställningsvillkoren avseende tjänstepension och sjukförsäkring, säger Amelie Berg, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv.

Hon menar att domstolen huvudsakligen har fokuserat på om arbetsgivaren kompenserat försäkringsbristen, men inte beaktat övriga omständigheter såsom om syftet med felet varit att missbruka eller kringgå regelverket.

– Det framstår som att Migrationsverket inte har gjort en helhetsbedömning i linje med Migrationsöverdomstolens vägledande dom. Domstolen har endast gjort en bakåtsyftande bedömning och inte någon framåtsyftande, säger Amelie Berg.

Henrik Sjögren