Ali Omumi nekas arbetstillstånd på grund av påhittad regel

978

Kompetensutvisningarna I augusti utvisades Ali Omumi, som var tillsvidareanställd på ABB, på grund av en bagatell. Nu har han fått nytt jobb i Sverige och sökt nytt arbetstillstånd – men nekas av en så kallad sexmånadersregel. "Godtycket är totalt", säger hans ombud.

Patricia Kempff, chef för Public Affairs på ABB, tillsammans med den utvisningshotade ingenjören Ali Omumi.
Foto: Henrik Sjögren
ABB:s public affairs-chef Patricia Kempff med utvisade ingenjören Ali Omumi. ABB har kämpat länge för att få behålla Ali Omumi som anställd.
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

ABB-ingenjören Ali Omumi blev utvisad i augusti på grund av en obetydlig försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare hade gjort. Nu har han åter blivit erbjuden jobb på ABB i Sverige, men nekas åter arbetstillstånd. Han har enligt Migrationsverket inte varit borta från Sverige tillräckligt länge.

– Regeln är påhittad och saknar stöd i lagen, säger hans juridiska ombud Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa.

Efter fruktlösa försök att få Migrationsverket att upphäva utvisningsbeslutet fick Ali Omumi och hans familj packa ihop sitt bohag och lämna Sverige den 9 augusti i år. Nu bor de i Turkiet och det var därifrån som Ali Omumi efter två månader åter sökte jobb på ABB i Sverige.

– Vi accepterade domslutet och skulle flytta tillbaks till Teheran via Istanbul. Men vi valde att stanna i Istanbul för att åter söka jobb i Sverige därifrån. Min kompetens är hett eftertraktad och jag fick jobb direkt. Men då kom ytterligare ett negativt besked från Migrationsverket, berättar Ali Omumi via telefon från Istanbul.

Migrationsverket avslog hans ansökan om arbetstillstånd. Anledningen? Ansökan hade enligt Migrationsverkets motivering kommit in ”för tidigt efter utvisningen” för att han skulle få en ny prövning.

– I beslutet står inte hur länge jag ska behöva vänta för att kunna söka arbetstillstånd på nytt. Det står bara att det ännu inte hade gått tillräckligt lång tid. Vi var helt säkra på att kunna återvända till Sverige och hade börjat planera för en tillvaro där igen, säger Ali Omumi.

Familjen hade hunnit rota sig i Ludvika där Ali Omumi hade sin anställning. Dottern hade hunnit lära sig svenska, gick på dagis och hade många kamrater. Situationen börjar nu bli akut för familjen som kommer att befinna sig i Istanbul i väntan på att situationen ska lösas. De har i nuläget ingen inkomst och sparpengarna börjar ta slut.

– Min hustru är gravid med vårt andra barn. Men vi har ingen inkomst. Jag har fått sälja av mina tillgångar och pengarna börjar ta slut. Jag hade andel i tillgångar i Teheran som nu är sålda, men det handlar inte om mycket pengar med svenska mått mätt. Min bil i Sverige har jag också fått sälja. Vi börjar bli desperata nu, säger Ali Omumi.

Nu tänker Ali Omumi söka arbete i andra europeiska länder. Och med sin erfarenhet och yrkesbakgrund kommer han inte att få några problem att få jobb. Han är också övertygad om att andra länder tar emot honom med öppna armar.

– Detta skadar inte bara mig och min familj. Det skadar Sveriges rykte som arbetsland. Vilka kompetenta talanger vågar söka jobb i Sverige om man så lätt blir utkastad, undrar Ali Omumi.

Organisationen Centrum för rättvisa, som driver principfall inom individuella fri- och rättigheter, har engagerats sig i Ali Omumis fall. De anser att Migrationsverkets hantering är rättsosäker.

– Migrationsverket hänvisar till en påhittad regel som saknar laglig förankring. ABB har inte felat som arbetsgivare utan har gjort alla rätt enligt regelverket, säger Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa. Han är också ombud för Ali Omumi.

Enligt Johannes Forssberg förekommer det inom Migrationsverket en informell regel som kallas ”sexmånadersregeln”. Detta skulle vara någon form av karantän som Migrationsverket har konstruerat för fall där arbetskraftsinvandrare åter ska söka jobb i Sverige. Men rättsligt stöd för denna regel saknas.

– Vi vet att det på Migrationsverket finns vissa beslutsfattare, men inte alla, som anammar den här idén om att man ska vänta i minst sex månader. Men regeln är påhittad.

Hur känner du till att Migrationsverket har denna bristande samsyn internt?

– Jag deltog i ett seminarium som ABB hade i Almedalen i somras där Migrationsverkets biträdande rättschef också var med. Han fick en fråga om sexmånadersregeln och svarade då att det inte finns något rättsligt stöd för denna regel och att den inte bör tillämpas. Jag har också tagit del av intern korrespondens från Migrationsverket som bekräftar att befattningshavare inom myndigheten känner till att regeln är påhittad. Ali har råkat få en beslutsfattare som har bedömt att man ska tillämpa regeln medan andra beslutsfattare inte gör det. Godtycket är alltså totalt.

Fallet är överklagat till migrationsdomstolen i Malmö. Johannes Forssbergs förhoppning är att det ska gå snabbt att riva upp beslutet.

– Eftersom beslutet bygger på en påhittad regel så hoppas vi att domstolen skyndsamt kan riva upp det, säger Johannes Forssberg.

Entreprenör har bett Migrationsverket att kommentera uppgifterna men de har valt att vänta. Artikeln uppdateras när Migrationsverket har lämnat sina kommentarer.

Läs debattartikel i DN från ABB om Alis siuation

Henrik Sjögren