Beslut idag: kompetensutvisningarna fortsätter

Johanna Jönsson (C) och Fredrik Bergman, Centrum för rättvisa
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Hamid Ershad Sarabi
129

Kompetensutvisningarna Det blir ingen omfattande lagändring för att få bukt med kompetensutvisningarna den 1 december. Det stod klart efter socialförsäkringsutskottets möte på tisdagen. Kompetensutvisningarna fortsätter ett tag till, trots att det finns en majoritet i riksdagen som vill få stopp på dem. Men hoppet är inte ute.

Efter Lagrådets nej i förra veckan står det nu klart att kompetensutvisningarna kommer att fortsätta ett tag till. Socialförsäkringsutskottet konstaterar att det är omöjligt att genomföra Lagrådets förslag till förändringar på den korta tid det är kvar till 1 december. Istället är det nu regeringens ursprungliga förslag om självrättelse innan Migrationsverket upptäcker felen, som kommer att bli ny lag. Och utredningen om en mer omfattande förändring fortsätter.

– Vi har gjort vad vi har kunnat. Men självklart måste vi lyssna på Lagrådet, säger Centerpartiets integrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson.

– Vi har uppmanat regeringen att genomföra förändringarna i över ett år. Om de hade gjort som vi föreslagit hade förändringarna varit på plats innan sommaren 2016. Men vi kommer att fortsätta trycka på, säger Johanna Jönsson.

Fredrik Lundh Sammeli (S) är ordförande för socialförsäkringsutskottet. Han konstaterar att det finns en bred enighet kring problematiken.

– Regering, riksdag och samhället i stort är medvetna om problemet. Och det ska gå att mejsla fram något som borde hålla, säger han och betonar att ambitionen är att hitta en lösning.

Han tycker det är viktigt att lagen blir bra.

– Nu går bollen tillbaka till utredningen, men jag är glad att vi försökte snabba på arbetet, säger han.

Johanna Jönsson är noga med att påtala att det fortfarande finns hopp. Riksdagen är enig om att en förändring måste ske.

– Det finns en tydlig majoritet för att det här ska rättas till, berättar hon.

Centrum för rättvisa konstaterar chefsjuristen Fredrik Bergman att kompetensutvisningarna fortsatt är ett stort problem. Nu väntar han in de domar som kommer att komma från Migrationsöverdomstolen.

– Migrationsöverdomstolens avgöranden kommer att bli väldigt viktiga nu. Genom dem kommer det att klargöras om det gäller en proportionalitetsprincip eller om det fortfarande ska vara småfel som ska vara avgörande vid en utvisning, säger han.

Varje månad får hundratals människor som har jobb ett utvisningsbeslut, vilket är förödande för människorna som drabbas och även skadligt för Sveriges ekonomi, konstaterar Fredrik Bergman.

– Människor som behövs på svensk arbetsmarknad blir utvisade på löpande band, säger han.

Och han får medhåll från Johanna Jönsson.

– För varje vecka som går kommer fler att drabbas. Och då gäller det inte bara dem som utvisas, utan även deras arbetsgivare och anhöriga, säger hon.

– Jag är så ledsen för att vi inte lyckades nå hela vägen. Många människor kommer nu att hinna utvisas innan vi har fått något vettigt på plats, avslutar Johanna Jönsson.

Bakgrund

Kompetensutvisningarna drabbar arbetskraftsinvandrare varje vecka. Små fel, ofta begångna av tidigare arbetsgivare, blir grund för utvisning av nyckelmedarbetare på företag runt om i landet. En enig riksdag sa redan förra året att det här måste få ett stopp, men ännu har ingen förändring skett.

 

Regeringen har lagt fram ett lagförslag som innebär att fel som rättas till innan Migrationsverket upptäcker dem inte längre ska vara grund för utvisning, men det tyckte inte Alliansen var tillräckligt. Därför skrev Alliansen en egen motion, som bland annat innebar att det skulle kunna gå att rätta till fel även efter att Migrationsverket noterat dem samt att beslut om utvisning skulle ske baserat på alla omständigheter runt personen det berör, det vill säga genom en så kallad proportionalitetsprincip.

 

Som Entreprenör kunde berätta i slutet av september valde S, V och MP att säga ja till Alliansens motion i socialförsäkringsutskottet, något som gav hopp om att utvisningarna skulle få ett stopp. Men som Entreprenör kunde berätta i förra veckan sa Lagrådet nej, med invändningar på såväl arbetets gång som på det konkreta förslaget.

Stina Bengtsson