Danyar kan utvisas – tjänade 460 kronor för lite

Danyar Mohammed riskerar utvisning på grund av några hundralappar.
Foto: Centrum för rättvisa
Danyar Mohammed
271

Kompetensutvisningar Danyar Mohammed har bott och arbetat i Jokkmokk i sju år. En minimal lönemiss från arbetsgivaren, som redan åtgärdats, har gjort att han riskerar utvisning. Nu kan hans fall bli prejudicerande, sedan Migrationsöverdomstolen beviljat honom prövning.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Danyar Mohammed, 28, har bott i Jokkmokk i sju år och arbetar som pizzabagare. Han lärde sig snabbt svenska och arbetar bland annat ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig. Men nu kan Danyar Mohammed komma att utvisas ur Sverige på grund av ett bagatellartat misstag. Migrationsverket anser att han har tjänat för lite, vilket upptäcktes när Danyar Mohammed förra året skulle ansöka om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. 

Danyar Mohammed har varit anställd på pizzerian sedan oktober 2013. När Danyar började på pizzerian fick han en lön på 20 529 kronor, vilket är långt över försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare, vilket är 13 000 kronor. Men hans arbetsgivare missade att lägstanivån för lönen enligt kollektivavtalet ändrades i juni 2014, till 20 989 kronor.

– Då sa Migrationsverket att jag hade tjänat för lite och jag ringde min arbetsgivare som gav mig pengarna direkt. Men det spelade ingen roll för Migrationsverket.

Danyar överklagade då till Migrationsdomstolen. I sitt överklagande förde han fram att han har haft en löneförmån i form av fri bostad mellan 2013 och 2015. Detta samtidigt som hans sammanlagda inkomst mellan oktober 2013 till juli 2016 landar på 21 333 kronor i månaden. Det är 230 kronor högre i månaden än den genomsnittliga kollektivavtalslönen.

Migrationsdomstolen avslog överklagandet och Danyar överklagade till Migrationsöverdomstolen med hjälp av organisationen Centrum för rättvisa. Organisationen har under de senaste åren tagit sig an fall där arbetskraftsinvandrare riskerar utvisning för bagatellartade misstag.

– Danyar har levt länge i Sverige, han talar språket och han har ett jobb där han trivs. Arbetsgivaren har uppfyllt alla arbetsvillkoren förutom en liten miss – som dessutom rättades till. Det är orimligt att han riskerar utvisning på grund av det, säger Clarence Crafoord, jurist och vd för centrum för rättvisa.

I början av 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen att man beviljade prövningstillstånd och i början av oktober var fallet uppe för förhandling. Danyars fall kan nu bli prejudicerade.

– Den här processen har tagit mer än ett år. Det är otroligt jobbigt att behöva vänta. Jag jobbar fortfarande på pizzerian och vågar inte tänka på vad som händer ifall jag utvisas. Jag älskar mitt liv här i Jokkmokk, säger Danyar.

Clarence Crafoord berättar att deras förhoppning är att proportionalitetsprincipen ska beaktas i högre utsträckning av både Migrationsverket och migrationsdomstolarna. 

– Migrationsöverdomstolen har nu alla möjligheter att visa att de kan göra avväganden kring vad som är orimligt och rimligt. Att en person har kunnat försörja sig själv och dessutom haft en lön som är långt över försörjningskravet, borde vara nog för att domstolen ska se att han inte har utnyttjats.

Domen väntas inom några veckor och Clarence Crafoord är hoppfull.

– Jag tror på förnuftet och att det ska visa sig i Migrationsöverdomstolen. Syftet med lagen är att oseriösa arbetsgivare inte ska kunna utnyttja utländska arbetare. Men det här ärendet har inget att göra med oseriösa arbetsgivare. Det är helt enkelt helt orimligt att Danyar ska utvisas.

Vad säger regelverket?

Lön och försäkringar:

För att kunna söka arbetstillstånd i Sverige måste lönen och övriga anställningsvillkor vara minst i nivå med kollektivavtal eller enligt branschpraxis.

Lönen måste komma upp i 13 000 kronor före skatt i månaden. Kravet ställs för att arbetstagaren måste kunna försörja sig. Även där stöter många på patrull. Huvudregeln är att lönen måste uppgå till minst 13 000 kronor per månad. Hamnar lönen vissa månader under den summan, riskerar man utvisning. 

Man måste omfattas av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid man haft anställning i Sverige. Ofta är det här många faller när en tidigare arbetsgivare missat någon månad av försäkringen. Det är skäl för utvisning.

Arbetsgivaren måste först annonsera jobben inom EU/EES och Schweiz i minst tio kalenderdagar innan anställningen kan påbörjas och den berörda fackliga organisationen måste getts tillfälle att yttra sig om arbetsvillkoren. Fackens yttrande är en del i tillståndsprocessen, men utgör inget veto.

 

Byte av arbetsgivare eller yrke:

De första 24 månaderna gäller arbetstillståndet enbart hos den arbetsgivare och för det yrke som det står i beslutet. Om arbetstagaren byter arbetsuppgifter så att det kan anses vara ett nytt yrke eller får ny arbetsgivare, måste han/hon ansöka om nytt arbetstillstånd.

Om man, efter 24 månader, får förnyat arbetstillstånd, får man även byta arbetsgivare. Det kan göras utan att lämna in en ny ansökan, så länge yrket är detsamma. Byter du yrke, måste en ny ansökan göras. 

Den nya arbetsgivaren måste ha annonserat ut jobbet inom EU/ESS och Schweiz i minst tio dagar innan anställningen kan påbörjas. Annars finns skäl för utvisning. 

 

Permanent uppehållstillstånd:

Om man har haft arbetstillstånd och arbetat under sammanlagt fyra år, under de senaste sju åren, kan man få permanent uppehållstillstånd. Viktigt då är att man ska ha arbetat för den arbetsgivaren och i det yrke man haft tillstånd för. 

Frida Nygren