Dubbelbestraffning av utländska talanger

278

Kompetensutvisning Utländska experter som har nekats förlängt arbetstillstånd på grund av små misstag får inte söka nytt arbetstillstånd på ett halvår. It-företagaren Carl-Johan Hamilton menar att Migrationsverket har infört en så kallad karensregel. Myndigheten medger att sex månaders utomlandsvistelse krävs för en ny ansökan.

Personer som går
Foto: TT
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Carl-Johan Hamilton
Carl-Johan Hamilton, vice vd på it-företaget Ants.

Utvisningarna av utländska talanger fortsätter trots den senaste tidens protester. Och nyligen blev Carl-Johan Hamilton, vice vd för it-företaget Ants, varse om saker som ytterligare försämrar situationen. Företaget hjälper flera svenska it-företag att hitta kompetens runt om i världen.

– Tidigare har en utländsk expert som har nekats förlängt arbetstillstånd på grund av en miss från arbetsgivaren kunnat lämna landet och direkt söka ett nytt jobb i Sverige. I samband med det har det gått att söka ett helt nytt arbetstillstånd. Det vill säga börja om processen på nytt, säger han.

Men Migrationsverket har börjat tillämpa en karensregel som kan få riktigt allvarliga konsekvenser, berättar Carl-Johan Hamilton. Redan förra sommaren stötte han på det första fallet, och sedan dess har det blivit allt vanligare, konstaterar han.

– Vi hjälpte nyligen ett teknikföretag som ville anställa en person som hade fått utvisningsbesked i juni. Personen skulle lämna landet och ansöka om ett nytt arbetstillstånd, men fick beskedet att det inte kommer att gå. Migrationsverkets besked var att personen är tvungen att vänta i sex månader innan en ny ansökan kan lämnas in, säger han.

– Om vi inte tidigare tappade kompetens till andra länder, så kan vi vara säkra på att vi kommer att göra det nu, säger han och menar att det inte finns någon grund i lagstiftningen för Migrationsverkets agerande.

Migrationsverket känner inte helt igen sig i beskrivningen, men bekräftar ändå att det kan förekomma en slags karensregel.

– Det ska gå att söka sig hit på nytt, på en ny anställning, med en ny kvalificeringstid och med nya möjligheter till permanent uppehållstillstånd. Då är det ytterst viktigt att det är att betraktas som en ny ansökan vilket vi ser vid en 6 månaders utresa, skriver Alexandra Elias, presskommunikatör på Migrationsverket i ett mejlsvar (se hela svaret i högerspalten).

Under våren och sommaren har tusentals beslut om förlängt arbetstillstånd tagits. Och hundratals har nekats förlängda tillstånd, visar siffror från Migrationsverket.

I maj avgjordes 2 283 fall. 1 814 beviljades och 469 nekades förlängt arbetstillstånd. I juni avgjordes 1 983 fall, 1 512 beviljades och 471 nekades. I juli avgjordes 1 664 fall varav 331 nekades.

På senare tid har det rapporterats om en rad utländska experter som har avvisats förlängt arbetstillstånd på grund av övernitiska regeltillämpningar av Migrationsverket. Det sker en kompetensflykt till andra länder, där personerna tas emot med öppna armar, menar Carl-Johan Hamilton.

En stor del av fallen handlar om personer som jobbar inom it- och teknik, berättar Carl-Johan Hamilton. Hans företag hjälper en rad svenska it-företag att rekrytera kompetens. På ett år rekryteras omkring 2 000-3 000 personer. En tredjedel kommer från länder utanför Europa.

Han vittnar om en rad fall där utländska experter som jobbar i Sverige har nekats förlängda arbetstillstånd och permanenta uppehållstillstånd på grund av bagatellartade misstag från arbetsgivaren och nitiska bedömningar från Migrationsverkets sida. Situationen är alarmerande, menar han. 

– Ryktet börjar spridas till andra länder. Talanger är inte längre lika lockade att komma hit. De väljer andra länder, säger han.  

Även om problemet har uppmärksammats i politiken går det för långsamt, menar han. Det finns en brist på kreativitet för att lösa problemen.

– Jag förstår att lagstiftning tar tid, men det är frustrerande att se duktiga människor lämna på grund av byråkrati, säger han.

Migrationsverket: ”Kan förstå att det kan upplevas som en bestraffning”

Känner ni igen det som Carl-Johan Hamilton beskriver?
– Inte direkt då viktiga detaljer utelämnas. Men det som är bra att veta är att det finns en stor skillnad på om det rör sig om en ansökan som är att betraktas som ny eller som en förlängning, skriver Alexandra Elias, presskommunikatör på Migrationsverket, i ett mejlsvar.


Vad är syftet med tillämpningen (som företagaren kallar karensregel)?

– Personer som tidigare fått avslag om PUT (permanent uppehållstillstånd) har i regel förbrukat den kvalificeringstid som gäller för att få stanna permanent. Men det ska gå att söka sig hit på nytt, på en ny anställning, med en ny kvalificeringstid och med nya möjligheter till permanent uppehållstillstånd. Då är det ytterst viktigt att det är att betraktas som en ny ansökan vilket vi ser vid en 6 månaders utresa.


Blir det inte dubbelbestraffning? (Ett litet misstag, ofta gjort av arbetsgivaren, tvingar personen att lämna landet, och sedan får personen inte börja om med en ny process förrän det gått sex månader)

– Jag kan förstå att det kan upplevas som en bestraffning men syftet med regelverket, förarbetet (lagen) och den vägledande domen från Migrationsöverdomstolen är att motverka missbruk av regelverket vilket många gånger ligger till grund för att tillståndet återkallas.


Om ni inte känner igen det som Carl-Johan Hamilton beskriver. Vad kan det bero på? Gör olika handläggare olika?

– Vi har inte fått ta del av vad som faktiskt har hänt i det enskilda fall han lyfter som exempel. Och det är som sagt en skillnad om det rör sig om en person som förbrukat hela kvalificeringstiden eller om det är en person som fått sitt tillstånd återkallad under en pågående kvalificeringsperiod.


Hur ser ni på risken att Sverige tappar viktig kompetens till andra länder?

– Självklart är den kompetens som finns i Sverige viktig och ännu viktigare är det att vi ser till att de experter som finns i Sverige inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.


Företag upplever också att Migrationsverkets tillämpning av den här ”karensregeln” är godtycklig. Hur ser ni på det?

– Det är svårt att bemöta kritiken då vi inte vet vad som faktiskt ligger till grund i det enskilda ärendet han lyfter.

 

Tipsa Entreprenör!

Riskerar du, eller någon du känner, att utvisas för bagatellartade fel i samband med anställning? Tipsa oss på redaktionen! Mejla till redaktionen@entreprenor.se och berätta mer.

Daniel Mellwing