Efter Lagrådets svar: ”Vi är förkrossade”

Rafiqul Islam
Foto: Fredrik Sandberg/TT, Anders Wiklund/TT
143

Kompetensutvisningar Lagrådet avstyrker det förslag till ändring i lagen som skulle innebära en minskning av kompetensutvisningarna. Skälen är att Lagrådet anser att beredningen har gått för fort samt att det skulle vara en grundläggande förändring i systemet för arbetskraftsinvandring. Men Lagrådet får kritik från flera håll. ”Vi är förkrossade”, säger WPHA:s Rafiqul Islam.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Patrik Karlsson
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv.
Rafiqul Islam, talesperson för Work Permit Holders Association
Foto: Anders Wiklund/TT
Rafiqul Islam på WPHA berättar att de är förkrossade över lagrådets besked.
Charlotte Olsson, Stockholms Handelskammare
Foto: Pressbild
Charlotte Olsson på Stockholms handelskammare menar att läget är akut
Fredrik Bergman, Centrum för rättvisa
Foto: Hamid Ershad Sarabi
Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa tycker det är viktigt att förslaget är tillräckligt bra.

Kompetensutvisningar, alltså utvisningar av nyckelmedarbetare baserat på småfel, har länge varit ett stort problem. Trots att riksdagen vid flera tillfällen har gjort klart att utvisningarna måste få ett stopp har regeringens arbete gått långsamt. Till slut fick Alliansen nog och skrev en egen motion, som S, V och MP i socialförsäkringsutskottet instämde i. Men nu har Lagrådet valt att avstyrka lagförslaget.

Lagförslaget handlar dels om att införa en proportionalitetsprincip, där alla faktorer kring en person ska vägas samman vid beslut om personen ska få stanna i Sverige eller inte, dels om att ändra en återkallelseregel i utlänningslagen till att arbetstillstånd ”får” återkallas istället för ”ska” återkallas. Lagrådet menar dels att arbetet har fått för fort och dels att själva lagförslaget innebär en grundläggande förändring i det befintliga systemet för arbetskraftsinvandring.

– Jag har svårt att förstå varför Lagrådet landar i den slutsats som de gör. Ordet ”får” finns i andra återkallelseparagrafer, så det borde vara rimligt att det står så även här, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv och förklarar att även med den nya lydelsen kommer Migrationsverket ha möjlighet att återkalla arbetstillstånd om det är en proportionerlig åtgärd.

Word Permit Holders Association (WPHA) har varje dag kontakt med medlemmar som har fått beslut om utvisning. Sekreteraren Rafiqul Islam berättar att situationen känns hopplös.

– Vi är förkrossade! Våra medlemmar kontaktar oss och undrar vad de ska göra nu, berättar han och säger att de hade förväntat sig att Lagrådet skulle godkänna lagförslaget.

Stockholms Handelskammare har länge drivit frågan om att komma till bukt med kompetensutvisningarna. Charlotte Olsson är näringspolitisk expert där. Hon är tydlig med att Lagrådet som institution rent principiellt bör värnas och att den kritik som Lagrådet har bör beaktas. Men hon är också noga med att understryka att läget är akut.

– Utskottets förslag innebär en väldigt viktig ändring som vi fortfarande ställer oss bakom, säger Charlotte Olsson.

Entreprenör har tidigare skrivit om flera fall där personer har blivit utvisade eller riskerat utvisning på grund av småfel som tidigare eller nuvarande arbetsgivare har gjort. I det uppmärksammade fallet med Tayyab Shabab handlade det till exempel om att en tidigare arbetsgivare hade missat att betala in tjänstepension. Ett annat exempel är fallet med företaget Clipsource som riskerar att mista en medarbetare eftersom Migrationsverket menar att medarbetaren med familj bor för trångt. Så länge lagstiftningen inte ändras kan utvisningarna fortsätta.

Ytterligare ett exempel handlar om Danyar Mohammed, pizzabagaren i Jokkmokk, som kan komma att utvisas på grund av en liten lönemiss från arbetsgivaren. Just det fallet har tagits upp i Migrationsöverdomstolen och en dom väntas inom kort.

– Utgången av fallet blir vägledande, säger Centrum för Rättvisas Fredrik Bergman.

Centrum för rättvisa vill få stopp på det som de menar är orimliga utvisningar och anser att det stora problemet är att Migrationsverket har tolkat den befintliga lagen för stelbent och strikt. De konstaterar att Lagrådet har kommit med allvarlig kritik mot lagförslagets innehåll och hur det har kommit till.

– Det är givetvis viktigt att det förslaget är tillräckligt bra, så att man inte ersätter en otydlig lagstiftning med en annan, säger Fredrik Bergman.

Ordförande för socialförsäkringsutskottet, Fredrik Lundh Sammeli (S), säger i en skriftlig kommentar att Lagrådet är en viktig del i beredningen av alla lagförslag oavsett om de kommer via regering eller riksdag. ”Vi har just tagit del av deras yttrande och fortsätter vårt arbete i frågan. I dagsläget är det dock för tidigt att säga hur deras yttrande kommer påverka vårt ställningstagande”, skriver han.

Johanna Jönsson (C) är en av dem som skrivit den ursprungliga motionen. Hon är noga med att poängtera att det var väntat att Lagrådet skulle kritisera beredningen och säger att de nu behöver se över hur de kan förändra lagförslaget utifrån Lagrådets övriga rekommendationer. Hon vill fortfarande se ett förslag som kan få en majoritet i riksdagen.

– Jag är fortsatt hoppfull, säger Johanna Jönsson.

Vad som händer nu är oklart. Socialförsäkringsutskottet sammanträder på tisdag. Inför det mötet lär det komma ytterligare besked.

Stina Bengtsson