Experten: ”Vet inte om kompetensutvisningarna kommer upphöra”

24

Kompetensutvisningarna Efter flera månaders väntan har Migrationsverkets rättsliga kommentar till de två prejudicerande domarna från Migrationsöverdomstolen i slutet på förra året, kommit. Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att kommentaren inte svarar på om de orättfärdiga kompetensutvisningarna kommer att upphöra.

Migrationsverket
Foto: Janerik Henriksson/TT
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv
Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv
Patrik Karlsson
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv.

Förhoppningen var de två domarna från Migrationsöverdomstolen som kom i december skulle innebära ett stopp för utvisningar orsakade av bagatellartade fel. Men trots beslut i högsta instans, som skulle vara prejudicerande, har personer med spetskompetens fortsatt att utvisas från Sverige.

I början av mars kom Migrationsverkets efterlängtade rättsliga ställningstagande rörande bedömning av anställningsvillkor. Det beslutar hur myndigheten ska se på domarna och hur de ska implementeras. I kommentaren framgår att Migrationsverket framöver ska göra helhetsbedömningar av anställningsvillkoren, och att villkoren inte längre ska bedömas månad för månad vid förlängningstillfället. Det har tidigare varit en betydande del av kritiken. 

Men myndighetens resonemang får nu kritik från arbetsgivarsidan. Enligt Patrik Karlsson och Amelie Berg, som jobbar med arbetsmarknadsfrågor på branschorganisationen Svenskt Näringsliv, är myndighetens resonemang inte helt solklart.

– Migrationsverkets rättsliga kommentar går i rätt riktning men det är fortfarande högst oklart vad som gäller för de fall villkor avviker från kollektivavtal. Vi vet fortfarande inte om de orättfärdiga kompetensutvisningarna kommer att upphöra och det är svårt att se att denna tillämpning fungerar för till exempel start-up företag, säger Amelie Berg.

Migrationsverket konstaterar nu även att det ska vara okej att anställningsvillkoren kan avvika från kollektivavtalens nivåer.

– Men, samtidigt uttalar Migrationsverket att de inte har kunskap om praxis och förhållanden inom alla olika branscher som förekommer i arbetstillståndsärenden. Därför kommer Migrationsverkets prövning att ta sin utgångspunkt i gällande kollektivavtal och yttranden från fackliga organisationer, säger Patrik Karlsson.

Han menar att eftersom den som söker har bevisbördan ska denne visa att villkoren överensstämmer med kollektivavtal eller branschpraxis. Det betyder att det i bedömningen av villkoren ska till exempel ansökningshandlingar, anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet beaktas.

– Det är bekymmersamt att fackens yttrande ska beaktas i bedömningen där branschpraxis gäller och där företag som inte tecknat kollektivavtal är involverade. Det vore mer relevant att göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor i förhållande till befintligt anställda på företaget och i branschen samt vad som gäller för motsvarande arbetstagare bosatta i Sverige, säger han.

Frida Nygren