Kompetensutvisning
Foto: Marcus Ericsson/TT
NYHET Publicerad

Kompetensutvisningarna är ett problem, säger remissinstanserna

KOMPETENSUTVISNINGAR När remissinstanserna svarar är det tydligt: kompetensutvisningarna är ett problem, det är de flesta överens om. Men hur de ska stoppas och när en lagstiftning kan bli aktuell råder det delade meningar om. Entreprenör har granskat svaren från ett stort antal organisationer.

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Foto: Nicklas Mattsson

Frågan om kompetensutvisningarna har länge varit ett hett diskussionsämne i svensk politik. Enigheten har varit tämligen stor och samtliga riksdagspartier har vid ett eller annat tillfälle markerat att det måste ske en förändring. Trots det har förändringsarbetet gått trögt. Till slut tappade Alliansen tålamodet och skrev en motion med konkret lagtext för att få till stånd ett snabbare arbete. I slutet av september beslutade socialförsäkringsutskottet att skicka ut motionen på remiss, efter att S, V och MP valt att gå på Alliansens linje. Detta var Entreprenör först med att rapportera om

Nu har alla remissvar kommit in. Av 14 remissinstanser är elva överens om att en förändring måste ske. De tre som inte resonerar kring behovet av en förändring är samtliga domstolar, som istället resonerar kring en lagstiftnings utformning. 

Svenskt Näringsliv är en av de organisationer som menar att Alliansens motion är bättre än den proposition som regeringen tidigare har presenterat. Alliansmotionen går längre och innefattar en proportionalitetsprincip, vilket regeringens proposition saknar.  Proportionalitetsprincipen innebär att alla omständigheter runt en person ska sammanvägas innan Migrationsverket fattar beslut om eventuell utvisning. Beslutet ska stå i proportion till eventuellt begångna fel.

– Det här är akut och en lagstiftning behövs väldigt snart, säger Patrik Karlsson, jurist och arbetsmarknadsexpert som har skrivit Svenskt Näringslivs svar. 

– Det här handlar om människors framtid och det ligger fortfarande massor av förlängningsansökningar på Migrationsverket och väntar på beslut, fortsätter han. 

Han får medhåll från organisationen Företagarna, som i sitt remissvar särskilt tillstyrker tidsplanen. De skriver också att ”Sverige behöver ett regelverk som stöder de svenska företagens möjlighet att attrahera och behålla internationell kompetens”. 

Även Stockholms Handelskammare instämmer med Svenskt Näringsliv och Företagarna och menar att förslagen i motionen är ”viktiga åtgärder för att undvika att arbetskraftsinvandrare drabbas av orättfärdig utvisning”. Centrum för rättvisa konstaterar i sitt svar att det har "utvecklats en orimligt hård praxis hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna gällande förutsättningarna för återkallelse och förlängning av tidsbegränsade arbetstillstånd”. Bland dessa organisationer är enigheten stor kring behovet av en proportionalitetsbedömning, alltså att personens alla förutsättningar vägs samman så att det blir en samlad bedömning som avgör om personen ska få stanna i Sverige. Även Migrationsverket konstaterar att ”det är befogat med en proportionalitets-bedömning” även om verket inte vill vare sig tillstyrka eller avslå motionen. 

Annons

Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv är noga med att understryka att den möjlighet till självrättelse som regeringen har föreslagit inte är tillräcklig. 

– Hur ska man i efterhand rätta när någon inte har haft en försäkring? Har man varit oförsäkrad så har man, säger han. 

Organisationen Work Permit Holders Association, WPHA, är inne på samma spår. De skriver att ”En annan allvarlig brist med Regeringens proposition är att den medför att t.ex. en försäkringsbrist som förelegat vid anställning hos en tidigare arbetsgivare leder till avslag. En före detta arbetsgivare kan inte i efterhand teckna t.ex. arbetsskadeförsäkring (TF) eller tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) då personen inte längre är anställd där”. 

Svenskt Näringsliv, Företagarna och Stockholms Handelskammare konstaterar i sina remissvar att regeringens proposition om självrättelse är otillräcklig och onödig förutsatt att utlänningslagens återkallelsebestämmelser ändras i enlighet med motionen. Det handlar alltså om att regeringen har föreslagit att personer inte ska behöva utvisas om fel som har begåtts rättas till innan Migrationsverket uppmärksammar dem.

De fackliga företrädarna som har svarat på remissen, det vill säga TCO, Saco, LO, Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet SSR, visar också på det stora behovet av att förändra lagstiftningen. De är dock, på olika sätt, tydliga med att det inte är lika bråttom som motionärerna anser att det är. 

Akademikerförbundet SSR är i grunden positiva till en utveckling där det blir en ”lättnad i sanktionen gentemot arbetstagaren”. De menar att det är en ”underlig ordning” att en arbetskraftsinvandrare drabbas hårdast när en arbetsgivare har gjort fel. Däremot är de oroliga för att det föreslagna ordet ”får” som motionärerna vill ska ersätta ordet ”ska” i lagtexten kan öppna upp för ”mycket breda tolkningar”. 

TCO understryker vikten av en gedigen beredning av alla lagstiftningsfrågor. Samtidigt riktar de väldigt skarp kritik mot regeringen för det långsamma förfarandet. Därför föreslår organisationen att motionens förslag till ändringar av Utlänningslagens 7 kap. 7 e § ska träda i kraft som föreslaget, men bara gälla till 30 juni 2018. TCO kräver dock att det som huvudregel alltjämt ska gälla att arbetstillstånd återkallas. 

Saco och LO konstaterar att det behövs en förändrad lagstiftning, men vill invänta regeringens utredning. LO skriver att de ”befarar att förslaget kan få helt andra konsekvenser än motionärernas intentioner och istället för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden kan den försämras”. Även Sveriges Ingenjörer ställer sig positiva till regeringens utredning, som ska vara klar vid årsskiftet.  

Sveriges Ingenjörer betonar att de varje månad yttrar sig över ungefär 600 ansökningar om arbetstillstånd från ingenjörer som vill arbeta i Sverige och att dessa ingenjörer är "värdefulla för att upprätthålla Sveriges ställning som industri- och innovationsland". Men samtidigt menar organisationen att de lagändringar som föreslås i motionen inte är tillräckligt tydliga. 

Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv understryker återigen vikten av en snabb process för att hantera de ärenden som nu är akuta. 

– Det finns ingenting som hindrar att man förbättrar lagstiftningen igen vid senare tillfälle, om det skulle visa sig att den inte är perfekt, avslutar han. 

I veckan skickades lagrådsremissen till lagrådet. Mycket av den kritik som framför allt TCO och Sacoförbunden framförde i sina remissvar är hanterade i den. Men även om vissa förändringar har skett i förhållande till motionen, baserat just på remissvaren, är syftet och utfallet i stort sett oförändrat. Inom kort ska riksdagen debattera ärendet. En lagstiftning är beräknad att träda i kraft redan den 1 december.

comments powered by Disqus
Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Fler äldre sätter högre tryck på välfärden

VÄLFÄRD Antalet stockholmare som är över åttio år kommer att öka dramatiskt de närmsta åren, vilket ställer större krav på utvecklingen. Men Reepalu-utredningen sätter käppar i hjulen för utvecklingen. "Jag hoppas att politikerna kommer att sansa sig", säger Catharina Tavakolinia, grundare av Kavat Vård.
NYHET Publicerad:

Revisionsplikten återinförs

REVISION Ökad risk för skattefusk, försvårat arbete mot ekonomisk brottslighet och få positiva effekter. Det är resultatet av att revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades. Därför menar nu Riksrevisionen att revisionsplikten bör återinföras
NYHET Publicerad:

"Regeringen bär ansvar för negativa attityder mot företagare"

DEBATT Den rödgröna regeringen bär ett stort ansvar för negativa attityder och bristande kunskap om företagandet, menar debattören Cecilia Widegren (M) i en replik till näringsminister Mikael Damberg. Hon menar att de svenska villkoren och förutsättningarna måste hålla i en global konkurrens.
NYHET Publicerad:

David Batra: "Utan entreprenörer funkar inget samhälle"

10 FRÅGOR David Batra är ståuppkomiker och skådespelare – aktuell med showen om hans fru, toppolitikern Anna Kinberg Batra. Han tycker att entreprenörer är livsnödvändiga för samhället. ”När jag började som komiker på heltid och startade företag kändes det viktigt att visa för mig själv och omgivningen att jag kunde leva på det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Hygglig affärsidé lockar investerare

NYKLÄCKT Nystartade Hygglo vill att du delar med dig och tar del av saker som inte används. Ett år efter starten har de fått in 10,8 miljoner kronor och är nu den största tjänsten för uthyrning mellan privatpersoner i Sverige.
NYHET Publicerad:

Global rekryteringsexpert: ”Vi har mycket att vinna på det nya dataskyddet”

DATASKYDD Den nya dataskyddsförordningen ställer stora krav på hur företagen hanterar personuppgifter. Men chefsrekryteraren Mercuri Urval började ställa om i tid, vilket till och med har resulterat i vunna affärer. ”Ska man förhandla med stora företag är det otänkbart att inte kunna visa upp att man är på god väg”, säger Robin Karlestedt, direktör för affärsutveckling.
NYHET Publicerad:

EU:s nya dataskyddslag går till väders

DATASKYDD EU:s nya dataskyddslag träder i kraft den 25 maj nästa år. Kraven är stora jämfört med dagens personuppgiftslag. Som företagare kan du inte sticka huvudet i sanden och tro att förändringen inte gäller dig. Tidningen Entreprenör reder ut vad som gäller och ger de bästa omställningstipsen för att företagare ska kunna undvika bötesbelopp i mångmiljonklassen.
NYHET Publicerad:

Svenskan som gör internet säkert

ENTREPRENÖR Hon har kallats för ”hackarnas mardröm”. Hon har kunder som Google, Amazon och Facebook. Hon har blivit inbjuden till Vita huset av Barack Obama. Svenska Stina Ehrensvärd är entreprenören vars säkerhetsnyckel är för datoranvändare vad säkerhetsbältet är för bilförare. Tidningen Entreprenör reste till Silicon Valley för att träffa succéföretaget Yubicos grundare.
NYHET Publicerad:

Sista Entreprenör på papper - nu drar vi igång fPlus

BÄSTA LÄSARE Det första numret av tidningen Entreprenör kom ut i maj 2001. Det sista numret av Entreprenör på papper är det som kommer ut i veckan, nummer 10 2017. I fortsättningen hittar du nyheter för företagsamt folk på entrepenor.se, som lever vidare som nyhetssajt på nätet, och i den nya nyhetsappen fPlus.
NYHET Publicerad:

Filmklipp från jourbesök gör succé i sociala medier

MARKNADSFÖRING Med en tydlig digital strategi har Håkan Svanström, ägare av Svanströms El och VVS, hittat en framgångsrik väg till nya affärer på Facebook. ”Jag lägger ner mycket tid på att filma dråpliga jourjobb och lyfter fram exempel på dåligt utförda jobb. Ska man nå ut måste man ha ett budskap och ett intresse för att sköta och följa upp sina inlägg”, säger han.
NYHET Publicerad:

Lurades av blufföretag: ”För jävligt”

BLUFFAKTUROR Nu rasar det in bluffakturor hos svenska småföretag. Maria Larsson lurades att tro att hon fyllde i en myndighetsenkät, men fick istället en saftig faktura från blufföretaget Företagsopinion.
NYHET Publicerad:

Stopp för styrelsekompetens efter dom i högsta instans

STYRELSER En dom i Högsta förvaltningsdomstolen sätter käppar i hjulet för Tjeders. När styrelseledamöter inte längre kan fakturera sitt arbete kan det blir svårt att hitta kompetens till styrelserummen.
NYHET Publicerad:

#MeToo: Lång väg kvar för byggsektorn

DEBATT Vår bransch är inte ett undantag från förekomsten av trakasserier och sexism. Vi måste skapa en bransch som är långsiktig och hållbar. För att klara kompetensförsörjningen krävs nolltolerans, skriver Catharina Elmsäter-Svärd.
NYHET Publicerad:

Norskt familjeföretag har köpt upp 69 förskolor och skolor – i Sverige

ENTREPRENÖRER Fler och fler svenska välfärdsföretagare kastar in handduken. Men debatten om vinst i välfärden är inget som oroar Randi och Hans Jacob Sundby, som driver det norska förskoleföretaget Læringsverkstedet. Bara i år har de köpt upp 69 förskolor och skolor i Sverige.
NYHET Publicerad:

Hållbara strumpbyxor växande nisch i jättebransch

VAD HÄNDE SEN Ett nytt miljötänkande i en traditionell och till del konservativ bransch. Det blev startskottet för byggandet av en helt ny nisch i den miljardindustri som tillverkningen av nylonstrumpor är. Nu tar Swedish Stockings de första stegen in på marknaden i USA.