Kompetensutvisning
Foto: Marcus Ericsson/TT
NYHET Publicerad

Kompetensutvisningarna är ett problem, säger remissinstanserna

KOMPETENSUTVISNINGAR När remissinstanserna svarar är det tydligt: kompetensutvisningarna är ett problem, det är de flesta överens om. Men hur de ska stoppas och när en lagstiftning kan bli aktuell råder det delade meningar om. Entreprenör har granskat svaren från ett stort antal organisationer.

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Foto: Nicklas Mattsson

Frågan om kompetensutvisningarna har länge varit ett hett diskussionsämne i svensk politik. Enigheten har varit tämligen stor och samtliga riksdagspartier har vid ett eller annat tillfälle markerat att det måste ske en förändring. Trots det har förändringsarbetet gått trögt. Till slut tappade Alliansen tålamodet och skrev en motion med konkret lagtext för att få till stånd ett snabbare arbete. I slutet av september beslutade socialförsäkringsutskottet att skicka ut motionen på remiss, efter att S, V och MP valt att gå på Alliansens linje. Detta var Entreprenör först med att rapportera om

Nu har alla remissvar kommit in. Av 14 remissinstanser är elva överens om att en förändring måste ske. De tre som inte resonerar kring behovet av en förändring är samtliga domstolar, som istället resonerar kring en lagstiftnings utformning. 

Svenskt Näringsliv är en av de organisationer som menar att Alliansens motion är bättre än den proposition som regeringen tidigare har presenterat. Alliansmotionen går längre och innefattar en proportionalitetsprincip, vilket regeringens proposition saknar.  Proportionalitetsprincipen innebär att alla omständigheter runt en person ska sammanvägas innan Migrationsverket fattar beslut om eventuell utvisning. Beslutet ska stå i proportion till eventuellt begångna fel.

– Det här är akut och en lagstiftning behövs väldigt snart, säger Patrik Karlsson, jurist och arbetsmarknadsexpert som har skrivit Svenskt Näringslivs svar. 

– Det här handlar om människors framtid och det ligger fortfarande massor av förlängningsansökningar på Migrationsverket och väntar på beslut, fortsätter han. 

Han får medhåll från organisationen Företagarna, som i sitt remissvar särskilt tillstyrker tidsplanen. De skriver också att ”Sverige behöver ett regelverk som stöder de svenska företagens möjlighet att attrahera och behålla internationell kompetens”. 

Även Stockholms Handelskammare instämmer med Svenskt Näringsliv och Företagarna och menar att förslagen i motionen är ”viktiga åtgärder för att undvika att arbetskraftsinvandrare drabbas av orättfärdig utvisning”. Centrum för rättvisa konstaterar i sitt svar att det har "utvecklats en orimligt hård praxis hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna gällande förutsättningarna för återkallelse och förlängning av tidsbegränsade arbetstillstånd”. Bland dessa organisationer är enigheten stor kring behovet av en proportionalitetsbedömning, alltså att personens alla förutsättningar vägs samman så att det blir en samlad bedömning som avgör om personen ska få stanna i Sverige. Även Migrationsverket konstaterar att ”det är befogat med en proportionalitets-bedömning” även om verket inte vill vare sig tillstyrka eller avslå motionen. 

Annons

Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv är noga med att understryka att den möjlighet till självrättelse som regeringen har föreslagit inte är tillräcklig. 

– Hur ska man i efterhand rätta när någon inte har haft en försäkring? Har man varit oförsäkrad så har man, säger han. 

Organisationen Work Permit Holders Association, WPHA, är inne på samma spår. De skriver att ”En annan allvarlig brist med Regeringens proposition är att den medför att t.ex. en försäkringsbrist som förelegat vid anställning hos en tidigare arbetsgivare leder till avslag. En före detta arbetsgivare kan inte i efterhand teckna t.ex. arbetsskadeförsäkring (TF) eller tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) då personen inte längre är anställd där”. 

Svenskt Näringsliv, Företagarna och Stockholms Handelskammare konstaterar i sina remissvar att regeringens proposition om självrättelse är otillräcklig och onödig förutsatt att utlänningslagens återkallelsebestämmelser ändras i enlighet med motionen. Det handlar alltså om att regeringen har föreslagit att personer inte ska behöva utvisas om fel som har begåtts rättas till innan Migrationsverket uppmärksammar dem.

De fackliga företrädarna som har svarat på remissen, det vill säga TCO, Saco, LO, Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet SSR, visar också på det stora behovet av att förändra lagstiftningen. De är dock, på olika sätt, tydliga med att det inte är lika bråttom som motionärerna anser att det är. 

Akademikerförbundet SSR är i grunden positiva till en utveckling där det blir en ”lättnad i sanktionen gentemot arbetstagaren”. De menar att det är en ”underlig ordning” att en arbetskraftsinvandrare drabbas hårdast när en arbetsgivare har gjort fel. Däremot är de oroliga för att det föreslagna ordet ”får” som motionärerna vill ska ersätta ordet ”ska” i lagtexten kan öppna upp för ”mycket breda tolkningar”. 

TCO understryker vikten av en gedigen beredning av alla lagstiftningsfrågor. Samtidigt riktar de väldigt skarp kritik mot regeringen för det långsamma förfarandet. Därför föreslår organisationen att motionens förslag till ändringar av Utlänningslagens 7 kap. 7 e § ska träda i kraft som föreslaget, men bara gälla till 30 juni 2018. TCO kräver dock att det som huvudregel alltjämt ska gälla att arbetstillstånd återkallas. 

Saco och LO konstaterar att det behövs en förändrad lagstiftning, men vill invänta regeringens utredning. LO skriver att de ”befarar att förslaget kan få helt andra konsekvenser än motionärernas intentioner och istället för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden kan den försämras”. Även Sveriges Ingenjörer ställer sig positiva till regeringens utredning, som ska vara klar vid årsskiftet.  

Sveriges Ingenjörer betonar att de varje månad yttrar sig över ungefär 600 ansökningar om arbetstillstånd från ingenjörer som vill arbeta i Sverige och att dessa ingenjörer är "värdefulla för att upprätthålla Sveriges ställning som industri- och innovationsland". Men samtidigt menar organisationen att de lagändringar som föreslås i motionen inte är tillräckligt tydliga. 

Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv understryker återigen vikten av en snabb process för att hantera de ärenden som nu är akuta. 

– Det finns ingenting som hindrar att man förbättrar lagstiftningen igen vid senare tillfälle, om det skulle visa sig att den inte är perfekt, avslutar han. 

I veckan skickades lagrådsremissen till lagrådet. Mycket av den kritik som framför allt TCO och Sacoförbunden framförde i sina remissvar är hanterade i den. Men även om vissa förändringar har skett i förhållande till motionen, baserat just på remissvaren, är syftet och utfallet i stort sett oförändrat. Inom kort ska riksdagen debattera ärendet. En lagstiftning är beräknad att träda i kraft redan den 1 december.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

”Gymnasieministern drar förhastade slutsatser om glädjebetyg”

VINSTER I VÄLFÄRDEN Gymnasieminister Anna Ekström anklagar friskolorna för glädjebetyg – hänvisar till rapport som saknar analys.
NYHET Publicerad:

Bil Sweden: “Brexit kommer att slå negativt”

BREXIT Svensk fordonsindustri är en av de sektorer som riskerar att drabbas hårdast av Brexit. Det visar en ny rapport från myndigheten Kommerskollegium som presenterades under torsdagen. "Det kan blir stora problem", säger Mattias Bergman, vd Bil Sweden.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.
NYHET Publicerad:

Miljöministern KU-anmäld för påhopp på Svenskt Flyg

KLIMAT Miljöminister Karolina Skog, MP, krävde i Dagens Nyheter att statliga Swedavia och Luftfartsverket lämnar branschorganisationen Svenskt Flyg. "Ett angrepp ovärdigt en minister", anser Svenskt Flygs ordförande Niklas Nordström. På fredagseftermiddagen KU-anmäldes Skog för ministerstyre.
NYHET Publicerad:

Sänkte sin lön för att företaget skulle överleva – utvisas

KOMPETENSUTVISNINGAR Entreprenören Ahmed Alnomany behövde sänka sin lön för att företaget skulle överleva. "Lönen var för låg" säger Migrationsverket och utvisar honom.
NYHET Publicerad:

Kjell-Olof Feldt: "Vinsttaket är värre än löntagarfonderna"

VÄLFÄRD Kjell-Olof Feldt, tidigare ordföranden för Friskolornas riksförbund och Sveriges finansminister, kommer med hård kritik mot regeringens och vänsterpartiets förslag om ett vinsttak i den privata välfärden. Han menar att förslaget i princip utgör ett vinstförbud, vilket är ett radikalt politiskt beslut som inte ens togs under den heta striden om löntagarfonderna, enligt honom.
NYHET Publicerad:

"Tillsynen av kör- och vilotider måste verklighetsanpassas"

DEBATT Det behövs ett mer verklighetsanpassat system för kör- och vilotidsregler, skriver Anna Grönlund på Transportföretagen. Och tack vare en aktuell dom i Kammarrätten kan det nu bli möjlighet, konstaterar hon.
NYHET Publicerad:

Få företag redo för skilsmässan

HALLÅ DÄR Att företagsägare separerar kan vara ett av de större hoten mot svenska företag, enligt forskarna Kajsa Haag och Hanna Almlöf. "En skilsmässa kan få effekter som negativt påverkar inte bara ägaren och eventuella delägare, utan i förlängningen också anställda, leverantörer och kunder".
NYHET Publicerad:

Två lärare i bråk med Academedia - nu kan det bli rättssak

SKOLA Två Academedialärare betedde sig hotfullt mot sina kollegor och använde arbetstid åt att sprida politiska budskap. Nu vill en tidigare förbundsjurist på Lärarförbundet att fallet prövas i domstol eftersom han anser att Academedia bryter mot meddelarskyddet. Kommunikationsdirektör Paula Hammerskog menar att det inte handlar om meddelarskydd utan om att företaget måste ha en bra arbetsmiljö.
NYHET Publicerad:

"Gråsossen" som värnar vinst i välfärden

PROFIL När Göran Gruber började på Aleris lasarett i Motala innebar det mer än en ny arbetsplats. Den 60-årige kirurgen var tvungen att ompröva sin politiska kompass och syn på vinster i välfärden. "Man kan väl säga att jag fick alla mina fördomar motbevisade", säger han.
NYHET Publicerad:

Monaco nästa för AQ Group

TÄVLING När ABB lade ner startade företaget. Sedan dess har AQ Group levererat vinst varje kvartal i 24 år. I går vann de dessutom SM i företagsamhet, Entrepreneur of The Year. Nu väntar världsfinalen i Monaco.
NYHET Publicerad:

Hemtjänstföretag nobbar Göteborg – "absurt dåligt företagsklimat"

VALFRIHET Göteborgs stad har nyligen öppnat för LOV i hemtjänsten. Trots detta har bara ett fåtal visat intresse – och inte en enda av de större hemtjänstföretagen. ”Det är absurt att Sveriges andra största stad har så dåligt företagsklimat”, säger David Lega (KD), oppositionsråd i Göteborgs stad, och skyller på de rödgröna.
NYHET Publicerad:

Rune Andersson om exitskatten: ”För tankarna tillbaka till 1970-talet”

SKATT Regeringens förslag om en flyttskatt på kapital kommer att skada företagandet om den genomförs. Det konstaterades på ett seminarium som Stockholms Handelskammare arrangerade igår.
NYHET Publicerad:

"Rädda Sveriges anseende efter kompetensutvisningarna"

KOMPETENSUTVISNINGARNA Nu uppmanar Stockholms Handelskammare till handling för att locka fler högutbildade till Sverige.