Migrationsverket: "Det stämmer att avslagen har ökat"

Receptionen på Migrationsverket.
Foto: Marcus Ericsson/TT
6

Kompetens Avslagen av utländska studenter har ökat. Det bekräftar Patrik Pettersson, rättslig expert på migrationsrättsenheten på Migrationsverket, i en intervju med Entreprenör.

Patrik Pettersson, rättslig expert på migrationsrättsenheten på Migrationsverket, i en intervju med Entreprenör.
Avslagen av utländska studenter har ökat. Det bekräftar Patrik Pettersson, rättslig expert på migrationsrättsenheten på Migrationsverket, i en intervju med Entreprenör.

De senaste åren har avslagen för internationella studenters ansökningar av uppehållstillstånd ökat, samtidigt uppger svenska lärosäten att det har blivit svårare för studenter att komma till Sverige och att det görs fler utredningar från myndighetens sida. Enligt Entreprenörs granskning har dubbelt så många utländska studenter fått avslag på sin ansökan under förra året jämfört med året dessförinnan.

Vad beror det på?
– Det stämmer, avslagen har ökat och det håller i sig om man ser till de avslag vi har för det innevarande året också. Vi har framförallt blivit bättre på att identifiera de ärenden som vi behöver utreda. Det är något som vi jobbat aktivt med de senaste åren. När vi får någon indikation på att en ansökan inte är seriös och att man inte uppfyller kraven på till exempel studieavsikt så måste vi ta det på allvar och vi har blivit bättre på att upptäcka dessa situationer.

Kan du ge något exempel på vad ni stöter på under era utredningar?
– Något som är ganska vanligt är att språkförståelsen är bristfällig på ett sådant sätt hos den som ansöker om uppehållstillstånd att vi har anledning att tro att man inte har för avsikt att studera i Sverige. Ibland är engelskan på en så låg nivå att intervjuerna inte ens kan fullföljas. Det som händer då är att vi får information om detta från ambassaden, där det ofta är lokalanställda som genomför intervjuerna, och vi tar med detta i vår bedömning av helheten vid en ansökan.

Bland lärosätena finns en stor frustration över situationen. Förra året ökade antalet utredningar av studenter från vissa regioner, och i höstas var det en närmast akutartad situation, beskriver flera lärosäten som Entreprenör pratat med.

Vad säger du om lärosätenas frustration och hur samarbetar ni med lärosätena?
– Vi har en övergripande dialog med högskolor och universitet, men på enskild individnivå finns inte informationsutbyte på det sättet. Migrationsverket har en direktkontakt med studenten och studenten i sin tur kan vända sig till lärosätet och på så sätt ge dem information om processen. En stor del av vårt arbete omfattas av sekretess och det gör att det inte är möjligt att vidareförmedla det som framkommer i våra utredningar.

Varför är det vanligare att studenter från vissa regioner får avslag?
– Det är svårt för oss att säga, men vissa utbildningar lockar till sig fler sökanden från vissa länder.

Vad är det ni misstänker för andra motiv än att man ska studera?
– När det gäller länder med viseringsplikt finns det risk för att uppsåtet att komma till Sverige handlar om något annat, som att man ska ta sig vidare in i Europa eller att man har ett väntande illegalt arbete någonstans. Det händer även att den som fått uppehållstillstånd för studier vid ett senare tillfälle ansöker om asyl. Vi kan ju inte veta om personen planerade det från början eller om förutsättningarna förändrades sedan man kom hit, men detta händer med jämna mellanrum.

I veckan publicerade Migrationsverket en nyhet på hemsidan om att ett tätare informationsutbyte sker mellan myndigheten och Säkerhetspolisen. Det betyder att myndigheten med automatik förser Säkerhetspolisen med information i alla nya ärenden om uppehållstillstånd, vilket gäller asyl, arbete, studier, anknytning och besök.

Påverkar detta studenter som vill komma till Sverige?
– Nej, det skulle i så fall kunna gälla något enskilt fall men påverkar inte i stort dessa processer.

Tipsa Entreprenör!

Riskerar du, eller någon du känner, att utvisas för bagatellartade fel i samband med anställning eller studier? Tipsa oss på redaktionen! Mejla till redaktionen@entreprenor.se och berätta mer.

Anna Rennéus Guthrie