Migrationsverket: Svårt att säga om vi lyckas – mer vägledning behövs

Migrationsverket svarar Migrationsverket medger att reglerna kan uppfattas som krångliga för studenter från länder utanför EU/ESS. ”Vi välkomnar ett förtydligande från Migrationsöverdomstolen”, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín, migrationsrättslig expert på myndigheten.

Migrationsverket
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Johanna Lindblad Ó Duinnín, migrationsrättslig expert på Migrationsverket, medger att det kan uppfattas som märkligt att personer från länder utanför EU/ESS har svårt att fullfölja sina doktorandstudier.

– Jag förstår att de tycker det verkar märkligt. Det jag kan säga är att det är möjligt med statusbyte utan att behöva resa ifrån Sverige. Däremot kan jag inte uttala mig om enskilda fall, säger hon.

Hon berättar att huvudregeln i lagstiftningen är att man ska söka uppehållstillstånd innan inresa i Sverige. Det gäller även om man redan är i Sverige med uppehållstillstånd på en annan grund. Det finns ett antal undantag, där man kan beviljas uppehållstillstånd efter inresa.

– Förut var det tillräckligt om man redan var i Sverige med uppehållstillstånd, vilket i sig räknades som skäl för undantag. Sedan september 2016, efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen, har praxis ändrats, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín.

Kritiker menar att många doktorander berörs av denna försämring, och att reglerna även bidrar till att göra det svårare för studenter att stanna i Sverige. Johanna Lindblad Ó Duinnín menar att myndigheten har blivit strängare i enlighet med ny praxis.

– Självklart har vi blivit mer restriktiva eftersom Migrationsöverdomstolens avgörande gick i en restriktiv riktning. Det är så vi ska agera. Förut gjordes inga individuella bedömningar, då det inte behövdes, nu måste vi göra det och vi har inte fått någon vägledning för hur man ska vikta olika faktorer, förklarar hon.

Hur lyckas ni med dessa individuella bedömningar?

– Vi har inte gjort någon kvalitetsuppföljning, så det är svårt att säga. Det är klart att det tar tid att hitta rätt i nya avgränsningar, och det är svårt. Vi har dock gått ut med viss intern vägledning som betonar att om det handlar om en person som har haft upprepade tidigare uppehållstillstånd så ska det väga tungt.

Hon menar att den nya tillämpningen har försvårat arbetet för handläggarna.

– Det finns alltid en svårighet i att göra individuella bedömningar, och det är klart att det var enklare tidigare. Vi välkomnar ett förtydligande kring hur vi ska göra dessa avvägningar. Där skulle vi gärna få mer vägledning från Migrationsöverdomstolen, avslutar hon.

Anna Rennéus Guthrie