Migrationsverket utvisar blivande vd – kan strida mot egen praxis

393

Kompetensutvisning Blivande vd:n Hussein Ismail på Birka BioStorage AB i Lund utvisas till Libanon. Anledningen: för snart tre år sedan fick han för lite i lön, för att företaget skulle klara sig igenom en kritisk period. ”En lagöverträdelse” enligt Migrationsverket. Men utvisningsbeslutet kan strida mot ny praxis.

Hussein Ismail
Foto: Johan Nilsson/TT
Hussein Ismail med sin kollega Anna Gisselsson
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Hussein Ismail
Foto: Johan Nilsson/TT
Hussein Ismail

Hussein Ismail har under flera år varit en nyckelperson för det biomedicinska företaget Birka Biostorage AB i Lund och skulle inom kort ta över som vd. Dessutom ansvarar han för en omfattande nybyggnation. Nu utvisas han till Libanon och hela företaget riskerar att gå miste om en stark expansion med många förlorade arbetstillfällen som följd.

Varför? Migrationsverket anser att Ismail tjänade några tusen kronor för lite under tre månader för snart tre år sedan.

– Vi är i chock. Alla jag har talat med på företaget har sovit dåligt i natt. Företaget står inför ett expansionsskede men detta sätter allt på spel. Vi har fått stoppa ett bygge och stora delar av den övriga verksamheten tills vidare, säger Anna Gisselsson, som arbetar som affärsutvecklare på Birka Biostorage AB.

Det var så sent som den 30 januari som Hussein Ismail fick beskedet från Migrationsverket. Han måste frivilligt lämna landet inom fyra veckor.

– Jag trodde att det bara var en ren teknikalitet som var enkel att rätta till. Jag fick uppehålls- och arbetstillstånd när jag flyttade hit 2014 och ville förlänga det 2016. Sedan dess har jag fått komplettera med en lång rad uppgifter och lönespecifikationer. Här har Migrationsverket noterat att jag tjänade 11 706 kronor under maj månad år 2015. Bolaget har i efterhand kompenserat mig för det, med råge. Men det hjälpte inte, säger Hussein Ismail.

I Migrationsverkets beslut står att Ismail under en månad haft en lön som varit under försörjningskravet och att villkoren inte har uppfyllts. Därför avslås hans ansökan med stöd av utlänningslagen. Att årslönen som helhet har varit en bra bit över försörjningskravet bryr sig Migrationsverket inte om.

– Det är orimligt! Jag har aldrig haft några problem att försörja mig och min familj. Även min fru har jobb, säger Hussein Ismail.

Enligt Svenskt Näringslivs expert Amelie Berg kan beslutet strida mot ny praxis i enlighet med Migrationsöverdomstolens avgöranden i december 2017. Enligt domarna ska Migrationsverket göra en helhetsbedömning av anställningsvillkoren för den sökande under hela tillståndsperioden.

– Villkorsavvikelser under enstaka månader när det gäller exempelvis lön ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv, samt arbetsgivarens syfte med avvikelsen. Här verkar Migrationsverket inte följa praxis, säger Amelie Berg.

Alexandra Elias, presskommunikatör vid Migrationsverket, säger att avsteg från de lagstadgade kraven inte kan bedömas som genuina misstag från arbetsgivaren. Att Hussein Ismail gjorde några medvetna avsteg från lagen tar man inte hänsyn till.

Varför tar ni inte hänsyn till den nya praxis som infördes efter Migrationsöverdomstolens domar?

– Domarna ger oss möjlighet att göra en helhetsbedömning när mindre genuina misstag gjorts från seriösa arbetsgivare. Medvetna avsteg från de lagstadgade kraven, som i det här fallet, kan dock inte jämställas med genuina misstag.

Hussein Ismail trodde att detta bara var en enkel teknikalitet och försökte rätta till det i efterhand. Vad har ni att säga till honom?

– Jag har full förståelse för hans situation och att han upplever lagen som fyrkantig. Men den är till för att skydda arbetstagare från att utnyttjas. Men det är viktigt att han känner till rätten att överklaga om han anser att beslutet är felaktigt, säger Alexandra Elias.

Men Hussein Ismail har inte gjort några medvetna avsteg från lagen, eftersom ingen i bolaget vid denna tid kände till att den tillfälliga lönesänkningen skulle vara en lagöverträdelse.

– När bolaget blev uppmärksammade på problemet, som är ett genuint misstag, rättades det genast till, säger han.

Hussein Ismail kommer också att överklaga och har kopplat in en jurist på ärendet. Men hela processen har redan tagit enorma resurser i anspråk.

– Migrationsverkets process har krävt mycket tid och kraft. Jag har till exempel inte fått tillåtelse att resa utomlands och träffa våra nyckelkunder. Mycket energi har gått åt till att tillmötesgå Migrationsverkets krav på dokumentation. Resurserna hade kunnat komma till bättre nytta för företaget och medarbetarna, säger Hussein Ismail.

Han och hans familj har nu fyra veckor på sig att frivilligt lämna landet för att undvika återresebeslut. Men han tänker överklaga.

– Min fru har arbete och vi har små barn, fyra och fem år gamla. De har fått kompisar på dagis och pratar svenska. Nu väntar en helt annorlunda tillvaro för dem. Jag har ännu inte vågat tala om för barnen hur det ligger till. Det kommer att skapa enorm oro för oss alla, säger Hussein Ismail.

Henrik Sjögren