Migrationsverkets avslag: Ali Omumi ”smittad” av tidigare utvisning

Lisa Danling, Ali Omumi, Johannes Forssberg.
484

Kompetensutvisningarna Migrationsverket har återigen avslagit ABB-ingenjören Ali Omumis ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Anledningen är att hans senaste ansökan ses som en förlängning av den tidigare. ”Det innebär att det inte längre är lönt för Ali att försöka igen eftersom han är ”smittad” av sin utvisning”, säger Johannes Forssberg, juridiskt ombud. ”Förstår att det kan vara frustrerande”, svarar Migrationsverket.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Lisa Danling, Migrationsverket.
Foto: Tomislav Stjepic
Lisa Danling, pressekreterare vid Migrationsverket.
Juristen Johannes Forssberg vid Centrum för rättvisa, som driver Ali Omumis fall.
Foto: STEFAN TELL
Juristen Johannes Forssberg vid Centrum för rättvisa, som driver Ali Omumis fall.

ABB-ingenjören Ali Omumi nekas återigen arbetstillstånd i Sverige av Migrationsverket. Det rapporterade Entreprenör tidigare i veckan. Ali Omumi har blivit utvisad på grund av en bagatellartad miss som hans förrförra arbetsgivare hade gjort.

Nu befinner sig Ali Omumi och hans familj i Istanbul, men de har ingen inkomst och besparingarna börjar ta slut. Han har åter blivit erbjuden jobb på ABB och familjen hade hoppats på att kunna återvända till Ludvika där de har hunnit rota sig.

Men nu har Migrationsverket återigen valt att neka Ali Omumi arbetstillstånd och han och familjen hindras därmed att resa till Sverige.  

– En person har alltid rätt att ansöka om arbetstillstånd. Däremot måste Migrationsverket avgöra om ansökan ska bedömas som en förlängningsansökan på ett tidigare arbetstillstånd eller som en ny ansökan, säger Lisa Danling, pressekreterare vid Migrationsverket.

Migrationsverket har alltså valt att behandla Ali Omumis senaste ansökan som en förlängningsansökan på hans tidigare arbetstillstånd, i stället för en ny arbetstillståndsansökan.

– Det finns ingen bortre tidsgräns för när en person får ansöka om en förlängning av tidigare arbetstillstånd. Migrationsverket måste göra bedömningen i varje enskilt fall. Vi förstår att det kan vara frustrerande för den enskilde, säger Lisa Danling.

Hon vill samtidigt betona att hennes svar inte gäller det aktuella fallet, utan ska tolkas generellt.

Juristen Johannes Forssberg vid Centrum för rättvisa, som driver Ali Omumis fall, menar att Migrationsverket gör fel som behandlar ärendet som en förlängningsansökan i stället för en ny arbetstillståndsansökan.

– Migrationsverket anser alltså att någon som tidigare har fått avslag på en förlängning av ett arbetstillstånd automatiskt ska nekas nytt arbetstillstånd på grund av ett tidigare avslag. Det tjänar alltså inte till att Ali ansöker igen, eftersom Migrationsverket bara avslår med hänvisning till tidigare bedömning, säger Johannes Forssberg.

Tidigare har Entreprenör rapporterat att det internt på Migrationsverket skulle finnas en ”sexmånadersregel” som säger att det ska gå sex månader innan man kan behandla ett arbetstillstånd som en ny ansökan i stället för en förlängning. Men Migrationsverket förnekar detta.

– Det finns ingen ”sexmånadersregel” i varken lagstiftning, praxis eller internt. Vi tittar på om syftet med resan till hemlandet varit att etablera sig där eller om syftet varit att snabbt återvända till Sverige och gör en bedömning från fall till fall, säger Lisa Danling.

Men Johannes Forssberg har uppgifter om att olika beslutsfattare behandlar ärendena olika.

– Vi vet att det internt på myndigheten fram till mycket nyligen har använt en tumregel som innebär att en ansökan kan behandlas som en ny ansökan sex månader efter utvisningen och därför prövas i stället för att avslås. Men vissa tjänstemän har ansett att man inte behöver sitta i karantän alls, säger Johannes Forssberg.

Han anser att Migrationsverkets svar ger vid handen att en person aldrig kan vara säker på hur en ny ansökan om arbetstillstånd kommer att behandlas av myndigheten.  

– Nu verkar det som om Migrationsverket har utökat sexmånadersregeln så att karantänen kan vara hur länge som helst. Myndighetens praxis innebär att en arbetskraftsinvandrare som blivit utvisad sedan är ”smittad” av denna utvisning så länge som Migrationsverket, efter eget godtycke, bedömer lämpligt. Det är ytterst anmärkningsvärt och saknar stöd i lag, förarbeten eller rättspraxis, säger Johannes Forssberg.

Lisa Danling hänvisar till möjligheten att överklaga domen om man inte finner att den är rättvis.

– Alla våra beslut går att överklaga till domstolarna, vilket är en viktig del av rättssäkerheten. Om de inte håller med om Migrationsverkets beslut ändrar de beslutet.

Men Johannes Forssberg menar att Migrationsverket gör sig skyldig till rättsosäker hantering och att de försöker frånsäga sig ansvar genom att hänvisa till möjligheten att överklaga.

– Det faktum att beslut går att överklaga är ingen ursäkt för rättsosäkra beslut, där Migrationsverket tillämpar påhittade regler. Ett avslagsbeslut från Migrationsverket i denna typ av ärenden får mycket ingripande verkningar för den enskilde och det tar dessutom mycket lång tid, ofta minst ett halvår, att få beslutet ändrat i domstol, säger Johannes Forssberg.

Läs debattartikel i DN från ABB

Henrik Sjögren