Migrationsverkets nya rutiner saboterar svensk forskning

289

Kompetensutvisningarna Migrationsverkets nya rutiner innebär att utländska studenter tvingas åka hem för att förnya uppehållstillstånd. Det slår mot ett 70-tal studenter årligen. Nu överväger professor Staffan Strömblad med flera att sluta rekrytera doktorander från vissa länder för att undkomma vad som beskrivs som ”absurda procedurer”.

Forskare, genrebild
Foto: TT
Parisa Rebeifar
Parisa Rebeifar, doktorand
Staffan Strömblad, professor KI
Foto: Staffan Larsson
Staffan Strömblad, professor KI
Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildningen vid KI
Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildningen vid KI
Leif Karlsson, doktorandansvarig vid Medicinska föreningen på KI
Leif Karlsson, doktorandansvarig vid Medicinska föreningen på KI

Migrationsverkets nya regler riskerar att drabba ett 70-tal studenter årligen, vilket är en betydande del av doktorandkåren. Det enligt Karolinska Institutet. En av de drabbade doktoranderna är Parisa Rabiefar, som kom till Sverige för åtta år sedan från Iran.

Hon behövde nyligen söka nytt uppehållstillstånd. Efter att ha skickat in sin ansökan tog det nio månader innan hon fick beskedet att för att ansökan skulle behandlas måste hon lämna Sverige direkt. Regelverket gör nämligen gällande att den sökande i fråga måste befinna sig i hemlandet för att ansökan ska kunna fullföljas.

Parisa Rebeifar tvingades lämna Sverige mitt i ett känsligt skede av sin forskning.

– Om jag hade vetat att det skulle bli så här skulle jag inte valt Sverige för min forskarutbildning. Det är så mycket enklare i Norge, eller i andra grannländer, även om de också har komplexa regelverk, säger hon.

Parisa Rabiefars forskningsprojekt vid Karolinska Institutet, som handlar om cancersjukdomar, har beviljats stora forskningsanslag som involverade laboratoriearbete. När Migrationsverkets besked kom genomförde hon analyser av ett unikt material som inte gick att sätta på paus. Det hade myndigheten inget överseende med, trots påstötningar från hennes handledare, professor Staffan Strömblad vid KI.

– Det är helt absurt och ett stort slöseri med anslag. Man saboterar forskningsprojekt, och på individnivå så riskerar man hela Parisas forskarutbildning. Ingen kommer att ge oss nya pengar för att göra om det här projektet varav en viktig del nu gått i stöpet, säger han.

Han riktar kritik mot Migrationsverket, som inte verkar uppfatta hur hanteringen påverkar både arbetsplatsen och individerna, säger han.

– När vi var i kontakt med myndigheten stod det klart att man inte hade någon möjlighet att göra undantag. De hänvisar bara till sina rutiner, säger Staffan Strömblad.

Han menar att detta kommer att påverka antagningarna av doktorander i framtiden.

– Vi väljer ju internationellt för att kunna få de allra bästa. För den här tjänsten hade vi 120 sökanden och Parisa var den starkaste kandidaten. Framöver kommer både jag och andra vara tveksamma inför att rekrytera studenter från vissa länder.

LÄS MIGRATIONSVERKETS SVAR

Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildningen vid KI , berättar att konsekvenserna för såväl forskningens kvalitet och forskarna som drabbas blir påtagliga.

– Det finns idag en stor oro bland utländska studenter och doktorander, till exempel då flera studenter som ur egen ficka betalat sin mastersutbildning fått avslag på sin ansökan om förlängning av uppehållstillståndet, säger hon.

– På sikt kan det innebära att utländska studenter och doktorander avstår från att komma till Sverige och forskare kan komma att avstå från att rekrytera internationellt. Detta skulle innebära både ett avbräck för internationella forskningssamarbeten och för Sveriges rykte i världen, menar Marianne Schultzberg.  

Hon menar också att de långa handläggningstiderna gör det svårt för doktorander och forskare att resa, något man inte får göra i väntan på beslut.

– Utbyten med utländska universitet är i sig en utbildningsaktivitet inom forskarutbildning, säger Marianne Schultzberg.   

Problemen med tillståenden kommer att innebära ett kontinuerligt problem, då 15-20 procent av KI:s doktorander kommer årligen från länder utanför EU/ESS. Det har lyfts med Migrationsverket, säger hon.

– Responsen har varit att man följer befintliga regelverk. Vi skulle välkomna att doktorander som antagits till KI:s forskarutbildning direkt får uppehållstillstånd för hela sin studietid.

Leif Karlsson, doktorandansvarig vid Medicinska föreningen på KI, håller med Staffan Strömblad och Marianne Schultzberg i vittnesmålen om att situationen för utländska doktorander har försämrats avsevärt sedan de nya reglerna infördes.

– Vissa får avslag, som de sedan får överklaga. Det har hänt redan och det är inte alltid avslagen grundar sig på fakta, menar han.

Informationshämtningen från Migrationsverket skiljer sig åt på individnivå. I Parisa Rabiefars fall så efterfrågade myndigheten detaljerade uppgifter om hennes tidigare studier i Iran, trots att hon sedan flera år var aktiv i det svenska studiesystemet. Utöver det ville myndigheten ha information om olika familjemedlemmar i Iran.

För att få sin ansökan godkänd uppmanades hon resa tillbaka till Iran och ta den av myndigheten efterfrågade ”selfien” på sig själv och sitt pass i en offentligt känd miljö för att bekräfta att hon var på plats i landet.

– Efter detta fick jag omedelbart beslut om förlängning för ett år, men de skickade beslutet till min svenska adress. Som tur är har jag en sambo som i sin tur kunde skicka beslutet till mig i Iran som jag sedan kunde ta med för att på nytt resa in i Sverige, berättar hon.

Migrationsverkets nya regler
  • Lagen säger att den som ska söka uppehållstillstånd (för studier eller arbete) i Sverige som regel skall göra detta innan inresa i Sverige.
  • Det omfattar sedan maj 2017 även den som redan är i Sverige och skall söka nytt uppehållstillstånd och/eller byta skäl för sitt uppehållstillstånd.
  • Migrationsverket hänvisar till att de arbetar utifrån två domar från Migrationsöverdomstolen som kom i september 2016 som blivit vägledande.
  • Före dess klassificerades doktorandstudier i regel som ”synnerliga skäl” vilket medförde att man kunde ansöka om uppehållstillstånd som doktorand i Sverige utan att behöva lämna landet. Idag krävs individuella prövningar för att ges undantag från detta krav.
Anna Rennéus Guthrie