Ny dom: ”Äntligen stopp för sanslösa kompetensutvisningar”

Isoleringsmontören Andrei Myslivets och Lagbok
Foto: Centrum för rättvisa/TT
Isoleringsmontören Andrei Myslivets får fortsätta arbeta i Sverige. En vägledande dom i Migrationsöverdomstolen tillåter en mindre strikt tolkning när Migrationsverket bedömer förlängda arbetstillstånd.
434

Kompetensutvisningarna Migrationsverkets lagtolkning kring arbetskraftsinvandring har varit rättsosäker. Livet för hundratals människor kan ha slagits i spillror i onödan och många företag har lidit skada när de har förlorat viktig kompetens. Men ny vägledande dom sätter stopp för det. ”Äntligen slut på de sanslösa kompetensutvisningarna”, säger Fredrik Bergman vid Centrum för rättvisa.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Fredrik Bergman, Centrum för rättvisa
Foto: Hamid Ershad Sarabi
Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa välkomnar den nya vägledande domen.
Amelie Berg
Foto: Ernst Henry Photography AB
Ytterligare ett glädjande beslut från Migrationsöverdomstolen, anser Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.

En ny dom från Migrationsöverdomstolen slår fast att Migrationsverket har tolkat lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring rättsosäkert. Det kan ha inneburit att hundratals arbetskraftsinvandrare har fått ryckas upp från sin tillvaro i Sverige och lämna landet på felaktiga grunder.

– Domen ger äntligen tillräcklig vägledning för att få stopp på de orimliga komptensutvisningarna. Men det är många enskilda människoöden som har slagits i spillror på grund av Migrationsverkets rättsosäkra tolkning av lagstiftningen, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

Centrum för rättvisa har drivit flera rättsärenden för personer där Migrationsverket har beslutat om utvisning av arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag från arbetsgivarens sida. Den 13 december förra året kom en vägledande dom som gällde pizzabagaren Danyar Mohammed från Jokkmokk som då löste upp en viktig knut kring kompetensutvisningar.

Dittills hade Migrationsverkets uppfattning varit att när arbetskraftsinvandrare skulle ansöka om förlängt uppehållstillstånd skulle arbetsgivaren för varje månad under tidigare år kunna visa att de på kronan gav rätt lön enligt kollektivavtal, samt rätt försäkringar. Arbetsgivaren skulle inte ha möjlighet att rätta till det i efterhand.

– Men domen från Migrationsöverdomstolen den 13 december löste upp knuten genom att säga att den tolkningen som Migrationsverket har gjort tidigare är felaktig. Om det på det stora hela ser rätt ut under hela ansökningsperioden, då ska det inte bli någon utvisning, säger Fredrik Bergman.

Nu har ytterligare en dom kommit som inte bara gäller avtalsmässig lön och försäkringar. Den nya domen visar att man dessutom ska följa samma principer för alla övriga anställningsvillkor.

Den senaste domen handlar om Andrei Myslivet, som hade jobbat som isoleringsmontör på företaget Belstroj AB i fyra år och skulle kvalificeras för permanent uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Men när han ansökte fick han och hans familj avslag och ett utvisningsbeslut.

Migrationsverket slog bland annat ner på att arbetsgivaren inte hade angett på lönespecifikationen att han hade haft någon semester det första anställningsåret 2012, samt att arbetsgivaren hade uppgett felaktig månadslön, då den var svår att beräkna eftersom han arbetade på timbasis.

Migrationsöverdomstolen har dock bedömt helhetsbilden för hur företaget har behandlat Andrei Myslivets anställning och har då kunnat visa att han har haft villkor som har motsvarat, eller till och med överträffat, anställningsvillkoren som gäller på svensk arbetsmarknad.

– Just semesterfrågan är viktig i denna dom. Efter förra domen har vi sett en positiv utveckling när det gäller lönebrister eller försäkringsmissar. Däremot har det fortsatt varit hård rättstillämpning när det gäller personer som Migrationsverket anser borde ha tagit ut mer semester, säger Fredrik Bergman.

Fredrik Bergman anser att domarna ger Migrationsverket tillräcklig vägledning. Men dessvärre tror han att tidigare tillämpning av lagstiftningen har varit skadlig. 

– Jag tror att Migrationsverket har hunnit göra ganska stor skada. Dels för enskilda individer som har ryckts upp ur sin tillvaro och har fått lämna Sverige tillsammans med sina familjer. Många enskilda människoöden som har slagits i spillror. Dels har många företag lidit skada, när de har förlorat viktig nyckelkompetens.

Fredrik Bergman hänvisar till Migrationsverkets statistik. Här framkommer att fram till den 13 december så utvisades ungefär 400 arbetskraftsinvandrare i månaden.

– Jag vet inte många av dessa som skulle ha fått stanna om de här domarna hade funnits, men vad man kan säga är att dessa inte fått en fullständigt rättssäker bedömning så som det framgår i de här nya domarna. Det är tusentals personer som inte har fått en helhetsbedömning av sin situation och som har fått sämre chanser. Jag skulle tippa att det åtminstone är 100-tals personer som har utvisats felaktigt, säger han.

När det gäller företagen och hur de har drabbats av kompetensutvisningarna har IT-branschen varit särskilt hårt drabbad. Det saknas mellan 30 000 och 60 000 programmerare. Det är arbetskraft som Sverige lider stor brist på. Många finns i utomeuropeiska länder.

– Kompetensutvisningarna är förödande för drabbade företag. Men även för Sveriges rykte som kunskapsnation. Ryktet har spridit sig om att Sverige är ett rättsosäkert land bland utbildade it-tekniker runt om i världen, säger Fredrik Bergman.

Migrationsverkets presskommunikatör Lisa Danling förklarar att den nya vägledande domen med dess nya praxis välkomnas av myndigheten. 

Vad säger du om att personer som tidigare blev utvisade nu skulle ha fått arbetstillstånd?
– Det är ju självklart olyckligt att arbetstagaren var den som drabbades när det var arbetsgivaren som hade glömt eller medvetet inte uppfyllt lagens villkor. Men vi är en förvaltande myndighet och måste följa lagstiftning och vägledande domar. Tidigare domar, från 2015, visade att minsta avsteg som gjordes skulle leda till konsekvenser för arbetstagaren. Även väldigt små misstag, retroaktivt under anställningsperioden, påverkade då våra beslut.

Hur ser ni på nya vägledande domen?
– Vi välkomnar att ny praxis beskriver en mindre strikt tillämpning av lagen. Vi tittar fortfarande bakåt, men har möjlighet att göra en helhetsbedömning om villkoren varit uppfyllda rent generellt under hela perioden.

Anser ni att Sveriges rykte skadats som land att arbeta i?
– Det kan vi inte yttra oss om. Det är en fråga för politiken och lagstiftarna, säger Lisa Danling.

Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Amelie Berg är mycket positiv till Migrationsöverdomstolens nya vägledande dom och de positiva effekter den kan få för arbetskraftsinvandringen i framtiden.

– Detta är ytterligare ett glädjande beslut från Migrationsöverdomstolen, vilket förhoppningsvis leder till att kompetensutvisningarna upphör. Nu ska mindre avvikelser från försörjningskravet, semestervillkor och avvikelser mellan erbjuden och faktisk lön beaktas vid en helhetsbedömning. En annan intressant aspekt på domen är att frågan om kompensationskrav inte har tagits upp, vilket enligt vår tolkning är att avvikelser inte i alla situationer måste kompenseras, säger Amelie Berg.

Arbetskraftsinvandrarens väg genom rättsväsendet

Det är Migrationsverket som beslutar i ärenden som rör arbetstillstånd och uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare.

 

Utvisningsbeslutet kan överklagas till Migrationsdomstol.

 

Slutinstansen är Migrationsöverdomstolen, men den har i huvudsak en prejudikatfunktion. Det betyder att den endast prövar bara de fall där det finns en rättsfråga som behöver belysas.

 

Domarna i Migrationsöverdomstolen ger vägledning till kommande rättstillämpning i liknande ärenden.

 

Den enskilde har inga rättigheter att kräva att få prövning i Migrationsöverdomstolen.

Henrik Sjögren