Nya turer kring kompetensutvisningarna

2

Kompetensutvisningarna Minimala fel som har skett under anställningen ska inte var skäl för utvisning. Det föreslår regeringens utredare. Men mottagandet är minst sagt delat. Stockholms Handelskammare hyllar förslaget, Svenskt Näringsliv menar att det riskerar att slå fel.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare
Foto: Orlando G. Boström
Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare
Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv
Amelie Berg, expert arbetsgivarfrågor Svenskt Näringsliv.

I Entreprenörs granskning har det rapporterats om flera arbetskraftsinvandrare som hotas av utvisning på grund av minimala fel som deras, ofta före detta, arbetsgivare har gjort. Orimligheten i detta har uppmärksammats stort och regeländringar har gjorts.

Första steget blev nya regler den 1 december. Sedan dess kan arbetsgivare åtgärda mindre fel innan Migrationsverket har upptäckt dem.

Förra veckan kom en överraskning, när två domar från Migrationsöverdomstolen satte ny praxis för arbetskraftsinvandrare. En av domarna gällde Danyar Mohammed, en pizzabagare från Jokkmokk som får stanna kvar i Sverige. Han skulle utvisas för att han hade fått 460 kronor för lite i lön, trots att hans arbetsgivare kompenserade detta när det uppdagades.

Den andra domen gällde ett försäkringsärende. Både lön och försäkringar är problem som många andra arbetskraftsinvandrare också har haft. Från och med den 13 december 2017 råder alltså ny praxis inom båda områden.

Nu kommer nästa ändring. Regeringens utredare Bertil Ahnborg föreslår idag att ”det ska bli möjligt att under vissa omständigheter korrigera tidigare misstag så att arbetskraftsinvandraren inte ska behöva lämna landet”, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Det innebär att fel kan rättas även efter det att Migrationsverket upptäckt dem, till skillnad från bara innan som det är nu.

Förslaget hyllas av Stockholms Handelskammare.

– För näringslivet är det här en tidig julklapp. Redan förra veckans domar från Migrationsöverdomstolen skapade förutsättningar för att kunna stoppa kompetensutvisningar, men det här blir så klart ytterligare en förstärkning av tryggheten för företag och deras anställda. Det är otroligt positivt, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammares i ett pressmeddelande.

Men Svenskt Näringsliv vill inte stämma in helhjärtat i hyllningskören.

– Utredningens förslag är bra när det gäller deras tydliggörande av att fel från före detta arbetsgivare inte automatiskt ska leda till återkallelse av arbetstillstånd. Det är också bra att helhetsbedömningar kan göras i enskilda fall, säger Amelie Berg, expert arbetsgivarfrågor.

Men hon menar också att utredningens förslag inte är lika kraftfullt som Migrationsöverdomstolens prejudicerande domar från förra veckan. Anledningen till det är att utredningen färdigställdes innan domarna hann offentliggöras.

Utredningens förslag riskerar att leda till nya kompetensutvisningar, menar Amelie Berg.

– Det hade varit bättre om utredningen hade inväntat domarna från Migrationsöverdomstolen. Då hade den här osäkerheten som utredningens förslag skapar, kunnat undvikas, säger hon.

Enligt Alexandra Elias, presskommunikatör på Migrationsverket välkomnar myndigheten Migrationsöverdomstolens beslut och regeringens utredning.

– Migrationsverket välkomnar Migrationsöverdomstolens beslut i denna fråga, och vi kommer nu att analysera domen. Först därefter kan vi säga vilka praktiska konsekvenser den får för våra bedömningar framöver, säger hon.

LW