Regeringspartierna backar om kompetensutvisningarna

Fredrik Lundh Sammeli (S) och Johanna Jönsson (C)
Foto: Riksdagen
Fredrik Lundh Sammeli (S) och Johanna Jönsson (C)
216

Kompetensutvisningar Regeringspartierna backar om kompetensutvisningarna. S och MP säger nu ja till en remissrunda om den Alliansmotion, som Entreprenör skrev om igår. Även V ställer sig bakom motionen. ”Det är väldigt positivt att det nu finns en majoritet som vill lösa problemet”, säger Johanna Jönsson (C).

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

– Vi ser ett problem och vi har haft en bred enighet i utskottet i att lösa problemet, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens socialutskott.

Utvisningarna av utländska experter har länge varit en stridsfråga i rikspolitiken. Trots att en enig riksdag la ett så kallat tillkännagivande om att utvisningarna skulle stoppas, har regeringen dragit saken i långbänk. Men nu verkar det finnas en ljusning.

Läs även: Politiskt storbråk om kompetensutvisningarna

Vid torsdagens sammanträde i socialförsäkringsutskottet meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de instämmer med motionen. De går därför med på en remissrunda och om remissinstanserna inte har kraftiga invändningar, kommer Alliansens motion få majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet instämmer också i motionen, medan Sverigedemokraterna säger nej.

Att regeringspartier väljer att ställa sig positiva till en av oppositionens motioner är ytterst ovanligt. Men i det här läget gör alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett undantag.

– Det är väldigt positivt att det nu finns en majoritet som vill lösa problemet. Jag känner en stor förhoppning inför det här, säger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson.

Intentionen är att remissen ska skickas ut senast under fredagen. Om motionen röstas igenom i riksdagen kommer ny lagstiftning sannolikt träda ikraft redan den 1 december i år.

Stina Bengtsson