Konkurrenter samarbetar om digitalt bokningssystem

5

Digitalisering Under våren har bilverkstadsföretaget Mekonomen Group lanserat den digitala bokningsplattformen Lasingoo. Satsningen görs tillsammans med företagets största konkurrenter. Anledningen? Stå emot trycket från nya digitala snabbväxare.

Mekonomen
Martin Engberg, chief digital officer, och Marcus Larsson, vice vd, på Mekonomen Group.

Bilverkstadsbranschen är kanske inte den första som man kommer att tänka på när man pratar om digitalisering. Men faktum är att även verkstäder står under förändring. Ledningen för Mekonomen insåg att företaget skulle påverkas av digital teknik, vare sig ledningen ville eller inte. Detta efter ha sett andra servicebranscher, som hotell- och hyrbilsbokning, omvandlas helt.

– Den digitala tekniken för med sig hotbilden av nya kreativa entreprenörer som ofta är finansierade av riskkapital. De är inte särskilt intresserade av att behålla rådande strukturer, snarare tvärtom, säger Martin Engberg, företagets chief digital officer.

Mekonomens digitaliseringsresa började egentligen för 15 år sedan. Då sålde företaget reservdelar och verktyg till bilverkstäder över nätet. Idag sker i stort sett all försäljning till andra företag över nätet.

– Den absoluta majoriteten av våra kunder går via digitala kanaler. Vi har också ett call center och våra egna butiker. Alla enheterna supporterar till varandra helt sömlöst och det gå inte att rycka ut något av det här, säger Martin Engberg.

Den senaste digitala satsningen för Mekonmen heter Lasingoo, en nätbaserad bokningstjänst för bilservice. I sig inget nytt. Men det nyskapande, och på många sätt och viss talande för att branschen förändras, är att Lasingoo ägs och drivs av Mekonomen Group tillsammans med sex av företagets största konkurrenter. Däribland finns Hedin Bil, OKQ8 och Autoexperten.

– Det var lite utanför boxen att göra så. Det är inte så många som har den här affärsmodellen. Men ska du vara trovärdig för kunden måste du finnas i flera kanaler. Vi satsar fortfarande stenhårt på våra egna kanaler. Men vi måste finnas på alla forum, säger Mekonomens vice vd, Marcus Larsson.

Lasingoo drivs som ett separat företag med en extern vd och kan delas upp som ett trepartsägarskap. Verkstaden äger data om sin kund som kommit in via Lasingoo. Lasingoo kommer också att ha kvar ägarskapet av kunden i marknadsföringssyfte. Utöver det har respektive kedja tillgång till just deras kunddata för att stötta de egna verkstäderna.

– I och med att vi är sex delägare kan ingen se de andra företagens kunddata, säger Marcus Larsson.

Han berättar att företaget satsar hårt på mindre projekt i små grupper. På så sätt hålls ett högt tempo i utvecklingen av nya tjänster och innovationer.

– Vi försöker hela tiden stimulera entreprenörskap och entreprenöriella idéer. Vi har skapat en kultur i bolaget där man måste få lov att testa grejer och misslyckas, säger han och trycker samtidigt på vikten av att kunna rekrytera de bästa talangerna.

Själva kärnan i företagets digitaliseringsprocess handlar inte nödvändigtvis om att anställa utvecklare eller programmerare utan förmågan att samla och formulera verksamhetskrav, enligt Marcus Larsson. För spetskompetens inom systemutveckling användes externa partners.

– Det är centraliseringen av kompetens internt hos oss med affärsutveckling, digitala kanaler och marknadsavdelningarna gemensamt som gör att vi har möjlighet att få upp vår innovationskraft, säger Marcus Larsson.

HN