Kreditgarantier öppnar nya marknader

Finansiering Exportaffärer är ofta förknippade med risker, inte minst om den utländska kunden är ny och marknaden är okänd. Men svenska företag som vill exportera till nya tillväxtmarknader kan begränsa riskerna genom att samarbeta med statliga Exportkreditnämnden.

wrap Göran Olsson

Exportkreditnämnden (EKN) ställer upp med kreditgarantier till svenska exportföretag. Under förra året garanterade EKN exportaffärer för 63 miljarder kronor, viket är den högsta siffran någonsin för ett enskilt år. Hälften av volymen gällde export till länder i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika. EKN vänder sig inte bara till storföretag, utan en stor del av verksamheten riktar sig till små och medelstora företag som vill etablera sig på nya marknader.

– Samarbetet med EKN har varit en förutsättning för vår satsning utomlands, säger Göran Olsson, vd för Wrap International.

Wrap International är verksamt inom sektorn radionätplanering. Företaget säljer mjukvara som används för att planera, optimera och felsöka radionät. Hälften av försäljningen går på export. Kina är redan en stor marknad för företaget, men de satsar även på att etablera sig i Sydamerika och Afrika.

– EKN har gjort det möjligt för oss att erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga betalningsvillkor, inte minst i Kina, säger Göran Olsson.

Genom att Wrap International säljer sina fakturor vidare till Svensk Exportkredit får de in pengarna i stort sett omedelbart, även om slutbetalningen från kunden ligger flera månader framåt. EKN garanterar i sin tur fakturan gentemot Svensk Exportkredit. EKN sysslar alltså inte med kreditgivning, utan är endast garant.

– När det gäller kunder i Afrika så handlar samarbetet med EKN främst om att skydda oss från uteblivna betalningar, säger Göran Olsson.

Wrap International har 10 anställda och en omsättning på 14 miljoner kronor, och är inte unika bland EKN:s kunder. Många av dessa är just mindre och medelstora företag som är behov av att säkerställa likviditeten och skydda sig mot förluster.

Företaget Capella Industries, som designar och producerar klockor för försäljning till flygbolagens taxfree-försäljning, är ett annat företag som har dragit nytta av EKN:s garantier.

– EKN har gett oss en rörelsekreditgaranti. Det innebär att EKN delar risken med banken för att vi ska kunna få en checkkredit. Utan den hjälpen hade vår expansion varit omöjlig, säger Monica Gergaud, ekonomichef på Capella.

Pär Krause

Fokus på säkra exportaffärer

Exportkreditnämnden (EKN) är en statlig myndighet med uppdraget att främja svensk export. Detta görs genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt i affärer, så att företagen kan expandera till nya marknader. Vanligen garanteras 75-95 procent av försäljningsbeloppet.

Exportaffärer innebär ofta långa betalningsperioder, vilket kan fresta på likviditeten. En stor del av EKN:s verksamhet går därför ut på att garantera exportföretags krediter hos bank eller andra kreditgivare.