Kriminalvårdens priser hotar privata tvätterier

Konkurrens Kriminalvårdsanstalten Skogomes tvätteri utanför Göteborg konkurrerar på den privata marknaden och erbjuder lägre priser än vad andra tvätteriföretag i regionen kan göra. Nu råder oro i branschen. ”På sikt kan vi behöva säga upp personal”, säger Tor-Björn Angin, vd på Vic Textiltvätt.

Tor-Björn Aning
"Kriminalvårdens priser hotar vår verksamhet", säger Tor-Björn Angin, vd på Vic Textiltvätt.

Vic Textiltvätt erbjuder tvätteritjänster till privatpersoner och företag. Vd:n Tor-Björn Angin berättar att företaget har förlorat två företagskunder direkt till Kriminalvården i Skogome, som även bedriver tvätteri. Dessutom har de förlorat ett antal offerter.
 
– När jag har följt upp offerterna har jag fått svaret att Skogome ligger betydligt under oss i pris. Detta slår mot många tvätterier i västra Sverige, säger han.

Skogomes tvätteri är en del av det rehabiliterande arbete som ges på uppdrag av riksdag och regering. Syftet är att intagna ska få arbetsträning inför livet i frihet. Företagarna som Entreprenör har pratat med ser vikten av rehabiliteringsarbetet.

– Att kriminalvården tillverkar saker åt stat eller landsting är okej, men det är inte seriöst när de ger sig ut på den privata marknaden och konkurrerar med underprissättning, säger Tor-Björn Angin.

Skogome deltar i offentliga upphandlingar, men vänder sig även mot mindre privata kunder som köper in industritvätt. KåPI Tvätt vann nyligen en upphandling mot Skogomeanstalten genom att lägga sig långt under marknadspriset.

– Vi kommer inte att tjäna något på den upphandlingen. Vi gjorde det för att markera att Kriminalvården inte kan hålla på som de gör, säger vd:n Kent Petersson.

Flera av Skogomes offerter är sekretessbelagda. Kristofer Jaldin, vd för Göteborgs Tvätt & Textilleasing, fick för ett år sedan möjlighet av en kund att möta Skogomes offert.

– Priset låg på 25 till 30 procent av vad vi hade som lägsta pris. Det är tydligt att konkurrensen är satt ur spel, säger han.

Enligt lag får stat, kommun och landsting inte begränsa konkurrensen. Kriminalinspektören Ulrike Junge, som är ansvarig för tvätteriet på Skogome, vill inte bli intervjuad per telefon, utan hänvisar till svar via e-post:
 ”Tvätteriets prissättning sker enligt gällande lagstiftning. Offerter och anbud lämnas efter noggranna kalkyler där vi i varje enskilt fall beräknar våra kostnader. Vi gör alltid en anpassning till marknadspriset. Vi beaktar indexuppräkningen för tvätterinäringen som publiceras varje månad av SCB. Vår uppfattning är att vi inte bidrar till en osund konkurrens. Vi följer gällande lagstiftning och att så sker granskas av vår internrevision”, skriver hon.

De intagnas löner ligger på elva kronor i timmen. Inom tvätteribranschen står personalkostnader för 48 procent, enligt SCB. Vic Textiltvätt som har lönekostnader på mellan 170 och 200 kronor i timmen har svårt att konkurrera.

– På sikt kan vi behöva säga upp personal. Vi måste dra ned på investeringar och kan inte utvecklas i den takt som vi vill, säger Tor-Björn Angin.

HN