Krögare vann mot Helsingborgs kommun

Regelkrångel Hur kan en livsmedelsinspektion som bara tar en halvtimme att genomföra kosta tusentals kronor? Orimligt, tyckte krögaren Torbjörn Lagmark och anmälde Helsingborgs kommun till Förvaltningsrätten, som nu gett honom rätt: Kommunen tvingas betala tillbaka halva summan.

Lagmark_redigerad-2
jens_hedstrom_highres

Många restaurangföretagare är kritiska mot den livsmedelstillsyn som kommunerna genomför varje år. Klagomålen gäller dels att de tvingas betala för tillsynsavgifter som över huvud taget inte genomförs, dels betala stora summor för mycket hastigt genomförda kontroller.

I en undersökning som Näringslivets regelnämnd, NNR, gjort, visar det sig att 27 procent av landets kommuner tagit betalt för en livsmedelstillsyn som aldrig genomförts.

– Då är det ju en skatt man tar ut och inte en avgift. Det finns ju ingen motprestation, säger Jens Hedström, vd på NNR.

Men också i de fall där tillsynen verkligen genomförs kostar ett kort besök företagen stora summor. Och det var det som till slut fick krögaren Torbjörn Lagmark i Helsingborg att anmäla kommunen till Förvaltningsrätten.

– Timlönen för inspektionerna är 900 kronor och kommunen har bestämt att vår verksamhet behöver åtta timmars tillsyn per år, hur de nu kommit fram till det. Då blir det ett belopp på 7 200 kronor och för den summan har de varit här och gjort tillsyn maximalt 30 – 40 minuter på ett år. Det är en orimlig överprissättning och det har jag ifrågasatt varje år, men till slut tröttnade jag och överklagade avgiften.

Förvaltningsrätten har nu gett Torbjörn Lagmark rätt: Helsingborgs stad har tagit ut för höga avgifter i förhållande till vad de presterat och måste nu betala tillbaka hälften av summan.

Utslaget gläder Torbjörn Lagmark som inte är emot tillsynen i sig, utan godtycket i hur mycket han tvingas betala varje år.

– Det ska vara schysst, det är inte okej att fakturera för någonting man inte har utfört. Jag får inte göra det och ingen annan som håller på med seriös business gör så.

Både restaurangföretagarna och NNR hoppas att domen i Förvaltningsrätten ska hjälpa landets krögare att få en rimlig kostnad för den obligatoriska livsmedelstillsynen. Jens Hedström igen:

– Det är jätteviktigt att kommunerna nu tar fasta på vad domstolsutslaget visar, att avgifterna ska stå i relation till vad företagen får.

Anders Carlsson