Kronofogden vill sälja bostadsrätt trots löneutmätning

58

Skatteindrivning Jessica Bergwall blev personligt betalningsansvarig för sin pappas slarv. Sedan dess har Kronofogdemyndigheten velat sälja hennes bostadsrätt, trots att en tvångsförsäljning endast skulle minska skulden marginellt. Nu rasar hon mot indrivningsmetoderna.

Jessica Bergwall
Jessica Bergwall jobbar extra och betalar varje månad av på sin skuld genom löneutmätning. Trots det vill Kronofogden tvångssälja hennes bostadsrätt.

2007 blev Jessica Bergwall styrelseledamot i sin pappas bolag. Företaget startades som ett aktiebolag och erbjöd konsulttjänster inom it. Ganska snart omsatte företaget omkring två miljoner kronor per år.

Jessica Bergwall var styrelseledamot men det var pappan som utförde jobben, ansvarade för bokföringen och såg till så att skatterna betalades i tid. Det senare var dock något som han misskötte.  

– Under 2011 fick jag ett brev från Skatteverket om att jag skulle göras ansvarig för företagets skatter på omkring en och en halv miljon kronor. Skatteverket ville skönstaxera mig för löner och arbetsgivaravgifter, säger hon.

När hon frågade pappan vad det handlade om kom det fram att han inte hade betalat in skatten i tid och slarvat med bokföringen. Pappan berättade också att han hade förlorat företagets största kund och att han under ett års tid inte hade haft ett enda uppdrag.

En chockad Jessica Bergwall ringde med en gång till Skatteverket.

– Jag fick rådet att sätta bolaget i konkurs, vilket jag gjorde samma dag, säger hon.

Men eftersom skatten inte hade betalats i tid gick skulden över till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Men då varken bolaget eller pappan hade några utmätningsbara tillgångar blev Jessica Bergwall personligt betalningsansvarig för skulden. Hon överklagade beslutet men fick fel i förvaltningsrätten och sedan i kammarrätten. Efter några turer fram och tillbaka landade hennes skuld på drygt 800 000 kronor.

Även om domstolen konstaterade att det var Jessicas pappa som drev it-bolaget och hade misskött bokföringen så ansåg domstolen att hon borde hållit mer koll och inte bara förlitat sig på att pappan gjorde rätt.

– Visst, jag har varit naiv och förstår att skulden inte bara kan försvinna. Jag har alltid gjort rätt för mig och har accepterat att jag måste lösa skulden. Det jag vänder mig emot är det hänsynslösa sättet som man vill driva in den på. Det enda misstaget jag har gjort är att lita på min pappa, säger hon.  

Kronofogden bestämde sig snabbt för att sälja Jessica Bergwalls bostadsrätt. Detta trots att hon har en löneutmätning på 12 000 kronor varje månad som innebär att skulden kommer att vara borta inom fem år. Att hon är ensamstående och har ett minderårigt barn tog myndigheten ingen hänsyn till.

Jessica betonar att en tvångsförsäljning av bostaden knappt skulle påverka skulden, då lägenheten är belånad. I somras anlitade hon en mäklare som värderade lägenheten till strax över två miljoner kronor.

– Om Kronofogden säljer min lägenhet kommer min skuld att minska med max 300 000 kronor på ett år, eftersom jag ett år efter försäljningen måste betala reavinstskatt. Det mest troliga är dock att skulden knappt minskar alls eftersom utmätt egendom i princip alltid säljs till underpris. Får de två miljoner för lägenheten, som är mer sannolikt, kommer skulden om ett år bara ha minskat med cirka 100 000 kronor, säger hon.

Jessica Bergwall betonar att om hon får fortsätta med sin löneutmätning kommer hennes skuld om ett år att ha minskat med minst 144 000 kronor. Förmodligen mer.

– Jag har även möjlighet att jobba extra och har sagt att jag kan betala mer än jag gör i dag, men de är inte intresserade, de vill bara ha bostaden. Jag förstår ingenting. De får ju in mer av skulden om de nöjer sig med löneutmätningen. Hur ska jag orka jobba av skulden om jag och min dotter inte har någonstans att bo? säger hon.

Jessica Bergwall överklagade Kronofogdemyndighetens beslut att utmäta bostaden och fick rätt i tingsrätten. Men i september förra året överklagades domen och den ändrades i hovrätten. Som sista utväg ansökte hon om prövningstillstånd i HD, men fick nej.

Sedan var det bara en tidsfråga innan Kronofogden skulle ta hennes bostad, men Jessica Bergwall gav inte upp utan hade daglig kontakt med Kronofogden för att hitta möjliga lösningar. Hon erbjöd sig även att betala in en större summa till KFM för att sedan få fortsätta sin löneutmätning.

Hon lyckades till slut låna ihop 350 000 kronor från vänner och bekanta och nyligen gick Skatteverket med på en ackordsbetalning med 675 000 kronor. Hon måste dock betala in 100 000 kronor till innan den 31 juli och hela skulden måste vara betald inom drygt ett år. Annars ryker lägenheten.

– Jag är såklart lättad, men är fortfarande förbannad. Jag sliter som ett djur för att betala en skuld som inte ens är min. Ändå är de bara ute efter min bostad, säger hon.

Daniel Mellwing