Kunskapsskolan slår ifrån sig kritiken om glädjebetyg

Kunskapsskola
Foto: Claudio Bresciani/TT
14

Utbildning Friskolornas betygsövertag mot kommunala skolor beror i princip på glädjebetyg, visar en ny rapport från Stockholms universitet och Institutet för näringslivsforskning. Men det är en godtycklig bedömning, anser Christian Wetell, kvalitetsansvarig på Kunskapsskolan. "Det här verkar handla om en enskild forskare som vill skapa en debatt", säger han.

Christian Wetell
Christian Wetell, kvalitetsansvarig på Kunskapsskolan
Anna Ekström, gymnasieminister
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Anna Ekström (S), gymnasieminister.

I dag släpptes en rapport som belyser betygsskillnader mellan friskolor och kommunala skolor. Genom ett ny ansats har skribenten Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommit fram till att Kunskapsskolan och andra privata skolkoncernen som Engelska skolan och Academedia, är mer generösa i sina betygssättningar än kommunala skolor.

Resultaten är tydliga, enligt Vlachos. Alla friskolegrupper sätter genomgående högre betyg än kommunala skolor efter att hänsyn tagits till resultaten på de nationella proven. På sikt kan det äventyra prov- och betygssystemets integritet, anser han.

Studien har också lyfts upp av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

”Rapporten är oerhört intressant. För mig är det självklart att det är vilka kunskaper man har som ska avgöra vilket betyg man får - inte vilken skola man går på. De skillnader i betygssättning mellan olika skolor som visas i rapporten är förstås helt oacceptabla”, skriver hon på Facebook.

Men Christian Wetell på Kunskapsskolan slår ifrån sig kritiken och anser att rapporten är för tendentiös och ofullständig.

– Det verkar som att han har valt att titta på delar av de nationella proven och utifrån det perspektivet hitta något som går att problematisera. Det är inte vårt uppdrag att enbart titta på enskilda delar. Vårt uppdrag är att titta på helheten vad gäller kvalitetssäkring av de nationella proven, säger han.

Kunskapsskolan hänvisar också till Skolinspektionens senaste bedömning av deras kvalitetssäkring.

– Skolinspektionen har gett oss hundraprocentigt klartecken, både vad gäller kvalitetsarbete och kunskapsuppföljning. Vi upplever att vi har en väldigt bra arbetsmodell vad gäller kvalitetssäkring både via de nationella proven och andra resultatmätningar, säger Wetell.

Läs rapporten här

Gabriel Cardona Cervantes