Landstinget bjuder på gratis skärgårdsresor – företag skjuts i sank

31

Konkurrens Stockholms landstings försök att låta SL-kortet gälla på Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar slår mot den privata trafiken. ”Blir det här permanent kommer vi bli tvungna att lägga ned”, säger Ronny Jansson, vd på Roslagens sjötrafik.

Peter Henricson
Peter Henricson, chef Strömma Sverige.
Gustav Hemming (C)
Foto: Anna Molander
Landstingsråd Gustav Hemming (C)

Försöket med att låta SL-kortet även gälla på Waxholmsbolagets båtar drevs igenom i höstas och enligt dess arkitekt, landstingsrådet Gustav Hemming (C), ska det locka ut människor i skärgården även under lågsäsongen.

– Vi vill både stärka livskraften i skärgården och erbjuda de med SL-kort ett mervärde, sa Gustav Hemming (C) till tidningen Mitt i Stockholm när försöket klubbades igenom.

När den första delen, som gällde mellan januari och april, nu avslutats uppger landstinget i Stockholm att det varit en succé eftersom 66 000 personer utnyttjat möjligheten. Ronny Jansson på Roslagens sjötrafik är av en annan åsikt.

– Vi kör den sträckan i direkt konkurrens med Waxholmsbolaget. Skillnaden är att deras verksamhet är kraftigt subventionerad. Vi är helt beroende av våra biljettintäkter.

Han märker att han tappat resenärer under perioden.

– Vi drog igång under påskveckan och körde en månad parallellt. Flera resenärer frågade om SL-kortet gällde på vår båt, men väntade sen hellre på Waxholmsbåten när de fick klart för sig att det inte gjorde det.

Även det stora företaget Strömma som bedriver en omfattande båttrafik i skärgården har påverkats.

– Vi har senarelagt årets trafikstart för Cinderellabåtarna på grund av det här och har dragit ned på antalet turer, säger Peter Henricson, chef Strömma Sverige

Vintermånaderna är en naturlig lågsäsong för skärgårdstrafiken, men Peter Henricson är väldigt orolig för nästa steg av försöket som sträcker sig mellan september och december.

– Vi har varit tvungna att se över vår tidtabell inför hösten. Vi har inte behövt säga upp personal men dragit ned på timmar, vilket innebär att vi inte tar in den säsongspersonal vi annars anställer.

Om försöket blir permanent, och även gäller under sommarsäsongen, riskerar den privata skärgårdstrafiken att helt slås ut, menar han.

– Då får Stockholms landsting i fortsättningen hantera trafiken. Frågan är om de är lämpade att göra det.

Gustav Hemming menar att man har tagit hänsyn till företagens oro.

– Jag tror att den är obefogad. Syftet med detta är att ge en injektion till småföretagare i skärgården och då vill vi också att de privata rederierna känner en trygghet kring utvecklingen, sa han till mitt i Stockholm.

Men Peter Henricson menar att initiativet inte har gynnat småföretagare.

– De säger att 66 000 personer utnyttjat möjligheten, men vad jämför de med. Det kan till stor del handla om personer som valt att pendla mellan Vaxholm och Stockholm med båt istället för att ta bussen.

Martin Berg