Lär känna entreprenören inom dig

Test Fler än 1 500 personer har genom entreprenörprofilstestet, EPT, fått reda på vilken entreprenörsarketyp de är. "Testet ökar självinsikten och gör det lättare att göra medvetna val", säger Stefan Lindström, en av upphovsmännen.

Bakgrunden till testet är tidigare forskning från USA, där man lyckats urskilja fem olika arketyper; uppstartaren, den professionella, serieentreprenören, uppfinnaren, och livsstilsentreprenören. Den sjätte arketypen i testet arbetsstilsentreprenören, fann Stefan Lindström själv i sin forskning under 2008.

Stefan Lindström kallar sig själv entreprenolog och är utbildad inom entrepreneurial management vid Boston university. Tillsammans med psykologen Hans-Olle Frummerin har han skapat entreprenörprofilstestet, EPT. Testet finns tillgängligt att göra på tidningen Entreprenörs webbplats.

Testet riktar sig till både entreprenörer och intraprenörer som vill eller ska starta företag. De som gör testet får reda på vilken arketyp de är eller ligger närmast, och vilka egenskaper som är förknippade med den.

– Människor repeterar ofta sina beteenden, men det är först när de blir medvetna om sina styrkor och utvecklingsmöjligheter som de kan påverka sin färdriktning, säger Stefan Lindström.

Hittills har drygt 1500 personer genomfört testet. Och reaktionerna har varit positiva. En kvinna som precis har startat ett företag utbrast;

– ”Ja, det är så här jag ska leta underleverantörer!”. Och nu använder hon testet som underlag för att hitta samarbetspartners, säger Lindström.

Joakim Tedroff , som precis har startat apoteket Orfeus, blev förvånad över att han blev serieentreprenör.

– Men när jag tänker efter så har jag faktiskt startat och drivit fem företag. Det är viktigt att känna till sina styrkor och svagheter, och få reda på varför man reagerar som man gör i olika situationer, säger han.

Gör testet på entreprenor.se

Daniel Mellwing