Lättnad i budgeten för skogsägare - M och KD utreder äganderätten

Man i skogen
Foto: Jessica Gow/TT
273

Äganderätten Nu stoppar Moderaterna och Kristdemokraterna de nyckelbiotopsinventeringar som gjort många skogsägare sömnlösa. Istället vill partierna ta ett brett grepp på äganderätten i en utredning.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Maria Malmer Stenegard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson för Moderaterna.
Maria Malmer Stenegard, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson för Moderaterna.

De senaste åren har allt mer skog klassats som nyckelbiotop. Det betyder i princip att skogen blir värdelös eftersom de stora skogsbolagen inte tar emot den i sin produktion.

Samtidigt har också en allt större areal tagits i förvar med stöd av artskyddsförordningen. Entreprenör har tidigare rapporterat att antalet beslag ökat med 30 procent de senaste två åren samtidigt som antalet registrerade nyckelbiotoper också fördubblats.

Men i sin miljöbudget stoppar nu M och KD den fortsatta inventeringen av nyckelbiotoper som skulle påbörjas nästa år.

Istället vill partierna se en bred utredning kring äganderätten. Maria Malmer Stenegard är miljö- och jordbrukspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Nyckelbiotopsinventeringen har skapat en rättsosäkerhet eftersom många skogsägare i praktiken har stoppats från att bruka sin skog. Vi vill stoppa denna inventering fram till dess att den kan ske på ett rättssäkert sätt. För att uppnå det vill vi bland annat tillsätta en bred utredning om äganderätten, säger hon.

Hon påpekar att en riksdagsmajoritet vill se över inventeringarna av nyckelbiotoper och artskyddsförordningen.

– Miljö- och jordbruksutskottet har tidigare i år lagt fram ett tillkännagivande där man bland annat vill se att inventeringen av nyckelbiotoper blir rättssäker. Det kommer även att läggas fram ett nytt sådant tillkännagivande i riksdagen idag, säger Maria Malmer Stenegard.

M och KD skär också ned på anslagen till skogsägare för så kallat formellt skydd av skog från 300 till 100 miljoner kronor. Istället vill M och KD återinföra det skogsersättningsprogram som var i bruk under den förra Alliansregeringen, där enskilda skogsägare kunde få ersättningsmark om ett reservat planerades på deras mark. Staten, som är en stor skogsägare, kan med nyordningen ta över skog som blir reservat och överlåta statlig produktionsskog till skogsägaren.

– Vi litar på att skogsägarna själva avsätter biologiskt känslig skog. Med ersättningsprogrammet kan markägare ersättas med skog istället för med pengar. Det tycker vi är bättre, säger Maria Malmer Stenegard.

Totalt minskas Skogsstyrelsens budget för 2019 med cirka 330 miljoner kronor, skriver DN. Förutom att inventeringen av nyckelbiotoper stoppas avvecklas arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb som redan inletts.

Martin Berg