Leksand svälter ut privata dagmammor

32

Välfärd Med en ersättning per barn som i vissa fall inte ens motsvarar hälften av det som kommunens förskolor får betalt per barn går dagmammorna i Leksand på knäna. ”Vi tvingas arbeta på villkor ingen anställd hade accepterat i kommunal regi”, säger Frida Park, privat dagmamma i Leksands kommun.

Dagmammor framför kommunhuset i Leksand
Foto: TRONS / TT Bild
Dagmammorna Sandra Engstad, Ida Park, Maria Wedin, Frida Park och Åsa Wigander har kämpat länge för att bli rättvist behandlade av Leksands kommun. "Det verkar inte gå fram att vi inte är hemmafruar som passar andras barn, utan egenföretagare som dagligen arbetar för att ge våra dagbarn en omsorg med hög kvalitet", säger Frida Park.

Sedan 2013 finns inga kommunalt anställda dagmammor i Leksand. Den pedagogiska omsorgen, som verksamhetsformen kallas, utförs idag av fem dagmammor som är privata företagare. Under 2015 förändrade kommunen regelverket för den pedagogiska omsorgen drastiskt. Tidigare fick dagmammorna och den kommunala förskolan samma ersättning för varje barn, oavsett om barnet gick på hel- eller halvtid. Men sedan i höstas får dagmammorna 40 procent lägre ersättning för de barn som har omsorg på halvtid. Kommunens förskolor får samma ersättning som förut.

–Vi missgynnas jämfört med kommunens egen verksamhet. Det är vår försörjning som försvinner. Det handlar inte om att vi vill plocka ut vinster, det handlar om att få verksamheten att överhuvudtaget gå runt, säger Frida Park, dagmamma i Leksand.

Tillsammans med sina kollegor i kommunen har hon överklagat de nya villkoren till Förvaltningsrätten. Sandra Engstad, som också driver pedagogisk omsorg i Leksand, menar att kommunens fulspel är affärsmässigt inkorrekt och oschysst.

– Har kommunen rätt att tycka att barnen hos oss är värda mindre resurser än de barn som går i förskola? Det är inte konkurrens på lika villkor, säger hon.

Arbetsdagar på 12 timmar

Dagmammorna får inte ha fler än sex barn i gruppen, vilket är vad som krävs för att få ihop en heltidslön. Barn som har arbetslösa eller sjukskrivna föräldrar, eller en mamma eller pappa som är föräldraledig med ett mindre syskon, har inte rätt till barnomsorg på heltid. Ersättningen för ett barn kan då nära på halveras i ett slag, men dagmammorna har inte rätt att ta in ytterligare ett barn i gruppen för att kompensera.

– Jag kan aldrig få ihop en heltidslön om jag har två eller fler halvtidsbarn. Enligt kommunens regelverk får jag inte välja ut heltidsbarn för att få ihop min försörjning, säger Frida Park.

Den pedagogiska verksamheten ska vara öppen från 6.30 på morgonen till 18.30 på kvällen, vilket innebär en arbetsdag på 12 timmar för dagmammorna.

– Vi måste hålla öppet 12 timmar om dagen men får bara betalt för 8. En kommunalt anställd dagmamma hade aldrig accepterat de villkoren, säger Frida Park.

Varför erbjuder kommunen inte de privata dagmammorna övertidsersättning?

– Man ska ha öppet i alla timmar om föräldrarna har behov av det, det vet jag inte om de har. Men det stämmer att man som kommunal pedagogisk omsorg har rätt till ersättning för övertid, för de privata ingår det redan i verksamhetsbidraget, säger Britt Neuman Nord,som är avdelningschef för förskolor i Leksands kommun.

Uppgivenheten är stor bland dagmammorna, som är nära att ge upp hoppet. Med kommunen som både enda uppdragsgivare och största konkurrent, hamnar dagmammorna i en utsatt position, menar Frida Park.

– Det är riktigt tufft, jag vet inte om någon av oss finns kvar om några år. Det har varit en oerhörd kamp.

Kommunen har länge utlovat bättre kommunikation med dagmammorna, men de har fått vänta. Den ekonom som räknade ut underlagen för de nya ersättningarna har slutat. Efterträdaren har knapphändig information om ärendet.

Kommunen har börjat lyssna

Efter en lång tids kamp verkar dagmammorna nu ha fått gehör från kommunen. Britt Neuman Nord  medger att kommunen kan behöva ompröva maxantalet på sex barn för grupperna.

– Det är möjligt att vi har fel där och jag hoppas kommunen får det prövat i förvaltningsrätten, säger hon.

Kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) har varit i kontakt med Frida Park som företräder dagmammorna, och lovat kommunikation och översyn av villkor och ersättningar. Hon vill inte kommentera ärendet innan beslut har fattats på kommunal nivå.

– Det är frustrerande för mig också att inte kunna lämna besked, men vi måste ha ett gemensamt beslut bestämt innan jag kan uttala mig, säger hon.

För Frida Park, Sandra Engstad och de andra dagmammorna gäller det att invänta kommunens besked.

– Jag hoppas det blir bättring, för vi behövs verkligen. Föräldrar måste ha möjlighet att välja den omsorgsform de anser vara bäst för sina barn, säger Sandra Engstad.

Bantad ersättning till pedagoger

Idag får dagmammorna i Leksand ungefär 52 000 kronor per år för barn som är beviljade 15 timmars omsorg i veckan. För heltidsbarn utgår en ersättning på 85 000 kronor. Tidigare var ersättningen 89 000 kronor per barn, oavsett vistelsetid. Snittersättningen för pedagogisk omsorg i Dalarnas län är 116 000 kronor per barn och år. Förskolorna i kommunen får enligt SIRIS (Skolverkets databas) 134 000 kronor per barn och år, oavsett vistelsetid.

Dagmammor runt om i landet vittnar om att villkoren är lika hårda i många kommuner. I Vindelns kommun har en dagmamma haft så stora problem med sin kommun att hon tvingades lägga ner sin verksamhet. I Örebro kommun tvingades en dagmamma stänga ned sin verksamhet när hon blev sjukskriven och inte hade råd att anställa en vikarie, eftersom sjukpenningen inte täckte den kostnaden.

LW