Liten klättring uppåt för Eda

Företagsklimat Tidningen Entreprenör har följt värmländska Edas arbete med att ta sig från botten av Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Resultatet blev en liten uppryckning.

Företagaren Berit Gustafsson, som driver Bug sport i Eda.
Företagaren Berit Gustafsson tycker att 17 placeringar upp är förvånansvärt bra.

I början av 2015 bestämde sig värmländska Eda för att lämna bottenplaceringen i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Det blev ett turbulent år då några få eldsjälar försökte vända en kommun som tröttnat på att vara sämst.

Först nu, ett och ett halvt år senare, kom resultatet av arbetet. Kommunen klättrar till plats 266, en uppryckning med 17 placeringar. Faktum är att det är den bästa placeringen sedan 2003.

– Jag tycker att det är bra att vi har gått uppåt. Sedan hade jag gärna sett att det var ännu bättre men jag har förstått från första början att det inte var en quick fix, säger Hans Nilsson, kommunalråd i Eda. Han representerar det lokala partiet Hela Edas Lista, HEL.

Kvarstår ert mål att klättra 150 placeringar på tre år?

– Ja. Vi har kvar målet att hamna runt plats 150. Det är fullt realistiskt.

Under det dryga halvår som Eda arbetade aktivt med företagsklimatsfrågorna spånade kommunledningen tillsammans med företagen fram tre åtgärdsförslag som också genomfördes.

För det första redovisas alla direktupphandlingar över 100 000 kronor hädanefter på hemsidan, man har infört en så kallad tidsbestämd återkoppling för att företagare ska få snabbare svar i olika ärenden och startat en Edakommuntidning. Tidningen är tänkt att utgöra en motvikt till lokaltidningarna negativa bevakning.

Processen avslutades med ett utvärderingsmöte i januari 2016 då ytterligare ett antal förslag spånades tillsammans med företagen. Men de har ännu inte genomförts. Enligt Hans Nilsson beror det bland annat på att många inom kommunledningen har slutat. Dessutom har näringslivsutvecklaren Stefan Johannessen fått nytt jobb i Kristinehamn.

Hans Nilsson är ändå hoppfull.

– Nu kommer vi att fortsätta arbetet. Vi har bland annat fått ett byte på posten som näringslivsutvecklare. Vår nya näringslivsutvecklare kommer från Eda näringslivsförening. Det kan bli lite av en nytändning. Hon har också en bakgrund inom kommunikation.

En av företagarna som engagerat sig under processen att förbättra kommunen heter Berit Gustafsson. Hon driver butiken Bug Sport tillsammans med sin man Ulf. Hon tycker att kommunen måste visa fler konkreta resultat för att klättringen ska fortsätta:

– Jag blev faktiskt lite överraskad. Jag hade nog väntat mig att vi hade gått upp några placeringar, men inte så många som sjutton placeringar, säger hon.

Henrik Svidén