Migrationsverkets handläggningstider har ökat med 247 dagar

Migrationsverket, Johan Redhe, vd Schalins ringar
Foto: Foto: TT
90

Kompetens 2010 tog det 54 dagar att få ett beslut om förlängt arbetstillstånd hos Migrationsverket – nu tar det 301 dagar. Det visar Entreprenörs granskning. För företagare som Johan Redhe, vd på Schalins Ringar, som behöver utländsk kompetens, blir Migrationsverkets handläggningstider ett större och större problem. ”Jag tror inte jag hade orkat kämpa om det inte var så att jag verkligen behöver deras kompetens”, säger han.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

På Schalins Ringar i Östersund kommer merparten av företagets juvelfattare från andra länder. Duktiga juvelfattare finns inte att tillgå i Sverige eller inom EU utan kommer bland annat från Thailand och Syrien.

Men handläggningstiden för att få en medarbetare godkänd av Migrationsverket tog under 2015 och 2016 minst fyra månader. Schalins Ringar, som har sin högsäsong från maj till augusti då bröllopssäsongen är som hetast, har haft problem med att få tillstånden att bli godkända i tid för säsongen. Inför varje sommar behövs mellan två och fyra extra juvelfattare för att hantera orderingången.

– Jag har haft så många ansökningar inne, jag har förlängt arbetstillstånd och nu har jag en som jag vill ha anställd som tillsvidare. Varje ansökan tar tid från mitt arbete och jag tror inte jag hade orkat kämpa om det inte var så att jag verkligen behöver deras kompetens, säger vd:n Johan Redhe.

Inför förra sommaren ansökte Johan Redhe för två thailändare men eftersom godkännandet kom först efter nio månader hann de aldrig börja i tid.

– Deras tillstånd gick ut sista mars i år. Därför såg jag till att de kunde komma innan det datumet och har sedan lämnat in en förlängningsansökan, säger Johan Redhe.

 

2010 tog det 54 dagar i snitt att få besked när man ansökte om förlängt arbetstillstånd. 2017 tar det 301 dagar. Om man ansökte för första gången om arbetstillstånd 2010 fick man vänta 43 dagar på besked, 2017 får man vänta i 107 dagar i snitt. Enligt Alexandra Elias på Migrationsverkets presstjänst finns det flera olika faktorer som påverkat handläggningstiderna för arbetstillstånd.

– Dels handlar det om att det 2012 kom det krav från regeringen om att Migrationsverket skulle stävja missbruk av utländsk arbetskraft. Då valde vi att stärka kontrollen av vissa särskilda branscher som vi tidigare sett har haft stora problem med just missbruk av arbetstillstånd, däribland restaurangbranschen, säger hon.

Även att många ansökte om asyl 2015 bidrog till att handläggningstiderna ökade. Och trots att det under och efter 2016 skett en minskning av de ärendena blir myndigheternas handläggningstider längre och längre för arbetstillstånd.

– Dessutom har vi sett att fler söker sig till Sverige i större omfattning för studier, arbete och på anknytning till någon. Ambitionen är självklart att vi ska få ner handläggningstiderna. I det arbetet har vi bland annat rekryterat fler anställda som arbetat med arbetstillståndsärenden. Vi har även fler enheter som arbetar med dessa ärenden. Detta samtidigt som vi kontinuerligt ser över hur vi arbetar och hur vi kan effektivisera arbetet samtidigt som vi är rättssäkra.

Johan Redhe anser att eftersom hans företag tidigare ansökt för de här människorna och att de haft sina papper i ordning så borde processen gå smidigare.

– Jag har all respekt för att Migrationsverket har mycket att göra, men det borde gå att skilja på ärenden och ärenden. Processen blir jobbig för alla inblandade. Både vi som arbetsgivare och de sökande drabbas av en onödig osäkerhet. Vi har kollektivavtal och ger våra anställda alla rättigheter vi kan. Och ändå går det inte igenom systemet, säger han.

Frida Nygren