Momsbomben som kan sänka vården

Karin Liljeblad
"Hela branschen berörs, så risken för nedläggningar är uppenbar", säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
219

Momskaos Beskedet slog ned som en bomb. Nyligen upplystes privata vårdgivare om att inhyrd vårdpersonal ska beläggas med 25 procents moms, istället för att vara fri från moms som övriga vårdtjänster. Nu är en hel bransch i gungning, varnar Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Allt började med att ett bemanningsföretag i det stilla vände sig till Skatterättsnämnden och ställde en rak fråga om vilken moms som gäller när de hyr ut läkare till en larmcentral. Efter rättsliga turer fram och tillbaka kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Tjänsten var att betrakta som en bemanningstjänst och inte en vårdtjänst och skulle därför beläggas med 25 procents moms istället för 0 procent.

– Hela vårdbranschen blev tagen på sängen. Beskedet kom som en blixt från klar himmel. Vi är minst sagt bekymrade, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

– För privata vårdgivare handlar det om jättekostnader ovanpå själva kostnaden för att hyra in läkare, sjuksköterskor och så vidare. Det här innebär en stor negativ påverkan på branschen, en jättestor andel använder externa lösningar, säger hon.

Både den privata och offentligt drivna vården är beroende av att anlita konsultläkare och sjuksköterskor, samt att ibland hyra in personal.

– Skillnaden är att offentlig vård får momskompensation av staten, medan hela momspåslaget på 25 procent stannar hos privata vårdgivare. Det är klart att det snedvrider konkurrensen, säger hon.

Inom den privata vården finns massor av flexibla lösningar för att matcha toppar och dalar i verksamheten och använda sina resurser fullt ut. Många konsulter jobbar inte 100 procent på ett ställe, utan istället några timmar i veckan på flera ställen. För att använda resurserna så effektivt som möjligt, och öka specialiseringen, är det vanligt med olika underleverantörslösningar, förklarar Karin Liljeblad.

– Samarbeten har upparbetats under flera år med psykoterapeuter, läkarkonsulter, psykologer, sjukgymnaster och annan legitimerad kompetens. Det här handlar inte om att hyra in hyrläkare, utan om att anlita specialister några timmar i veckan som en del av vårderbjudandet. För oss är det självklart att detta bör tolkas som en vårdtjänst, och inte som en bemanningstjänst med 25 procents moms, säger hon.

Det borde vara skillnad på när rena bemanningsföretag hyr ut personal och när privata vårdgivare bygger upp nära, långsiktiga samarbeten med specialister och andra vårdgivare, enligt Karin Liljeblad. Att legitimerade specialistkonsulter, ofta med egen verksamhet inom vården, ska liknas vid bemanningsföretag är absurt, menar hon.

– Om alla konsulter som anlitas och underentreprenörslösningar ska beläggas med 25 procents moms kommer många privata vårdgivare att slås ut. Hela branschen berörs, så risken för nedläggningar är uppenbar. Det handlar om ett grundskott mot strategierna inom privat vård och kompetensförsörjningen inom vården, säger hon.

Den nya momsen kommer att göra det extra svårt att rekrytera personal, inte minst i norra Sverige, varnar Karin Liljeblad. Att privata vårdgivare kan anlita specialistkompetens på timmar eller deltid är en av de stora styrkorna i den privata vården, framhåller hon. Goda relationer med enskilda bolag har länge varit en nyckel.

– Flexibilitet och samverkan är något som borde premieras. Det är ett av skälen till att privat vård kan vara effektivare än offentlig, säger hon.

Men nu kan hela branschen vara i gungning, varnar Karin Liljeblad. Och mycket beror på hur brett Skatteverket tolkar HFD:s dom.

– Vi har haft en kontinuerlig dialog med Skatteverket och berättat om konsekvenserna. Det har åtminstone gjort att vi har fått en omställningstid till den 1 juli 2019, vilket gett lite andrum, säger hon.

En delseger alltså, men sakfrågan kvarstår. Många gränsdragningsfrågor återstår när Skatteverkets ställningstagande ska tolkas. Gränsdragningar som kan få stora och allvarliga konsekvenser, menar hon. För privata vårdgivare är osäkerheten stor.

– Företag ringer till oss och frågar hur de kommer att påverkas. HVB-hem, tandvårdsföretag, hemtjänstföretag, ja alla kan beröras. Det finns tyvärr inga klara besked att ge, utöver vad Skatteverket säger i sina ställningstaganden. Vi uppmanar våra medlemsföretag att se över alla sina processer och försöka bedöma vilka som kan komma att träffas av moms. Det handlar om många avtal i den privat drivna vården som måste ses över. Vi hoppas att rättspraxis kommer att snäva in tolkningen av HFD:s dom, men i dagsläget vi vet inte hur det kommer att slå, säger hon.

Daniel Mellwing