Myndighetens nej till Gutevin – anspelar på droger

Regelkrångel När den gotländska vinföretagaren Lauri Pappinen skulle förnya tillståndet för sin registreringsskylt med företagsnamnet Gutevin blev det nobben från Transportstyrelsen.

Lauri Pappinen, Gutevin

Lauri Pappinen är en pionjär inom svensk vinodling. Han satte sina första vinstockar utanför Halingsbo på Gotland för 20 år sedan. På senare år har även utökat verksamheten med tillverkning av sprit som Grappa och Whiskey.

Under alla dessa år har han skyltat sin bil med sitt företagsnamn - Gutevin. Ett sätt att profilera företaget, men också som en slags identifikation.

– Alla har vetat att Gutevin är synonymt med mig, säger Lauri Pappinen.

Men när han nyligen skulle förnya registreringstillståndet fick han en chock. Transportstyrelsen godkände inte namnet Gutevin eftersom man ansåg att namnet anspelar på droger.

– Jag blev helt paff. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta.

Eva Isaksson är handläggare på Transportstyrelsen. Hon säger att bedömningarna för vad som kan tillåtas har stramats upp. Namn som anspelar på sex, svordomar, religion, kriminalitet, sjukdomar samt droger är inte tillåtna, och här ingår även alkoholhaltiga drycker.

– Vi har arbetat mycket de senaste åren med hur vi ska hantera de personliga skyltarna och har nu tydligare riktlinjer på vad vi inte ska tillåta och vi anser att det inte är förenligt med trafik och anspelningar på alkohol. Därför har beslut tagits att vi inte ska tillåta den typen av skyltar.

Lauri tyckte det kändes konstigt. Han försöker driva ett företag och så händer detta. Har du någon kommentar till det?

– Eftersom vi inte gör undantag för någon, och för att hålla en rättvis linje så togs beslutet att avslå Lauris begäran. Han har all möjlighet att ansöka om en annan beteckning där han kan göra sitt företag synligt, konstaterar Eva Isaksson.

Lauri Pappinen reagerade även på att han bara fick några dagars respit med att plocka ned skylten samt på att beslutet inte går att överklaga.

– Hade jag varit bortrest skulle det ha kunnat bli dyrt för mig.

– Enligt förvaltningslagen så behöver man bara ges överklaganderätt om beslutet skulle gälla civila rättigheter eller skyldigheter enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, och vår bedömning är att  rätten till en personlig skylt kan inte anses vara en civil rättighet eller skyldighet, säger Eva Isaksson.

Lauri Pappinen ställer sig frågande till den byråkrati som tar stora resurser i anspråk för att ägna sig åt, i hans ögon, petitesser.

– Till och med handläggaren på Transportstyrelsen tyckte situationen var jobbig. Jag kunde höra det igenom telefonen. Hon började förklara sig och ge förslag på andra namn jag skulle kunna använda, säger Lauri Pappinen.

Han tycker att regelkrånglet och byråkratin kring att driva företag ökar hela tiden.

– Jag har drivit företag i 40 år. Det känns som att det var enklare när jag startade. Det är sorgligt när man tänker på det.

Martin Berg