Myndighetsinformation guldgruva för företagen

Ny marknad Svenska myndigheter har mängder av information samlad i sina databaser. Information som är en guldgruva för företag som vill skapa nya tjänster och produkter.

Sedan 1 juli förra året är myndigheterna skyldiga att öppna upp sina databaser för utomstående. Men arbetet går långsamt, trots den svenska offentlighetsprincipen.

Yr.no är en god norgehistoria. När norska statens Meterologiskt Institutt började dela med sig av sin väderinformation skapades på privat initiativ vädersajten yr.no och den blev snart en framgång inte bara i Norge. Informationen på sajten används nu också av andra företag, till exempel fjärrvärmeföretag som reglerar temperaturerna med hjälp av väderprognoserna och informationsföretag som skapar appar kring väder och trafik.

I Sverige öppnade Riksdagens Syndikeringstjänst förra året databaserna på glänt och bland drygt 165 000 dokument finns bland annat information om hur riksdagsledamöterna röstat i olika frågor. Den informationen återanvänder ett flertal fristående tjänster, till exempel Govtrack.se och Makthavare.se. Ännu är kommersialiseringen av myndighetsdata och en blygsam affärsidé i Sverige. Men att det finns en stor affärsmässig potential, är alla överens om.

– Över 300 miljarder omräknat i möjliga affärsidéer för hela EU, säger Rolf Nordqvist, ordförande i den europeiska branschorganisationen PSI Alliance som samlar de företag i Europa som använder offentlig information i sin affärsverksamhet.

Helt fritt fram att hämta ut och förädla information är det dock inte, trots att allt fler myndigheter finns på listan över tillgängliga informationskällor. Dels råder okunnigheten om att informationen till vissa delar är fri, dels försöker olika förvaltningar själva kommersialisera sina kunskaper.

– Ja, vissa myndigheter har hakat på och de ska de inte. Stockholms Stad har tillverkat en egen app som i och för sig är trevlig, men frågan är om staden själv är bäst lämpad att utforma den. Det är inte rimligt att offentliga medel läggs på att skapa tjänster som lika gärna och oftast bättre kan göras av företag, säger Fredrik Sand, ansvarig för IT-frågor på Stockholms Handelskammare.

Rolf Nordqvist är inne på samma linje och menar att det är ”fem till tio gånger effektivare om privata företag sköter utvecklingen”. Men främst ser han en tröghet i myndigheternas arbete på att öppna arkiven.

– Direktivet kom redan 2003 och sedan 2008 är det implementerat i hela EU. England, Frankrike, Spanien och Slovenien tillhör de länder som ligger långt framme. Men Sverige ligger långt efter tillsammans med Italien. Jag skulle vilja säga att vi spelar i gärdesgårdsserien, trots att vi haft offentlighetsprincipen på papper sedan 1706, säger han.

– Bolagsverket tillhör de duktiga svenska myndigheterna medan Lantmäteriet är störst på information, samtidigt som de är sämst på att dela med sig, fortsätter Rolf Nordqvist.

Norgehistorien yr.no har dock fått svenska efterföljare. Vackertväder.se använder samma basfakta som yr.no och omvandlar det till svenska förhållanden, dessutom med kategoriseringar som talar om var det är bra badväder, golfväder och grillväder.

– Det visar att vi behöver mer, inte mindre information på nätet. Särskilt när den är sorterad efter våra behov. Vi är bara i början på vad återanvändningen av offentlig information kan användas till, säger Rolf Nordqvist.

EU-direktiv öppnar databaser
  • Public Sector Information, PSI, är ett EU-direktiv som syftar till att öka allmänhetens tillgång till myndighetshandlingar och information.
  • Företag ska kunna använda den offentliga informationen till att skapa informationsprodukter och nya tjänster.
  • Direktivet vill med hjälp av de offentliga databaserna öka tillväxten och konkurrenskraften inom näringslivet.
  • I nuläget finns tillgång till information från bland annat Arbetsförmedlingen, Jordbruksverket, Pensionsmyndigheten, Riksarkivet, SCB och Sveriges Riksdag.
  • Antalet öppna myndigheter ökar ständigt och en uppdaterad lista finns på www.edelegationen.se


Anders Carlsson

Anders Carlsson