Noggrann kartläggning vägen framåt i patendjungeln

Snilleblixtarna, del två Att söka patent kan vara en snårig djungel att ta sig igenom. Hos LU Innovation vid Lunds universitet får forskare och studenter hjälp av rådgivare för att navigera sig genom patentprocesserna. ”Även om du har tidigare erfarenhet av patentansökningar så är det en bra idé att ta in professionell hjälp. Trender och regler förändras över tid”, säger Fredrik Edman, patenrådgivare.

Fredrik Edman, patentrådgivare vid LU Innovation.
Fredrik Edman, patentrådgivare vid LU Innovation.

Patenrådgivarna på LU Innovation utgår vanligtvis ifrån två parallella spår; dels undersöker de om det finns en marknad eller någon investerare som kan tänkas vara intresserad produkten eller tjänsten, annars är det inte lönt att gå vidare, dels undersöker de om det går att få ensamrätt. Det förklarar Fredrik Edman, patentrådgivare vid LU Innovation. Därefter handlar det om att bestämma vilket skydd som är bäst.

– Vi tittar på samtliga immateriella rättigheter och tar fram en immaterialrättsstrategi. När det gäller patent måste man till exempel bedöma om det går att få tillbaka de pengar som innovatören lägger in i processen.

För att skapa sig en bild av läget finns det flera vägar att välja på.  

– Ibland beställer vi omfattande undersökningar för att kartlägga om det finns en liknande produkt på marknaden. Andra gånger handlar det om att gå igenom databaser, publikationer och internet, säger Fredrik Edman.

– Uppfinningen måste ha uppfinningshöjd och skilja sig från det som redan finns på marknaden. Man kan aldrig bli hundra procent säker, men det är viktigt att samla in tillräckligt mycket information för att kunna göra ett informerat och affärsmässigt beslut, fortsätter han.

Avgörande är också att uppfinningen hålls hemlig. Den får inte ha publicerats eller visats upp i något publikt sammanhang. Den uppfinnare som öppet tänker bolla idéer med sina Facebookföljare bör med andra ord tänka om.

– Ett hett tips är anlita ett patentombud för att få hjälp med ansökningen. Det kan vara dyrt, men det är en viktig investering. Även om du har tidigare erfarenhet av patentansökningar så är det en bra idé att ta in professionell hjälp. Trender och regler förändras över tid.

Om patentansökan uppfyller alla formella krav tar det i Sverige ungefär ett halvår innan ett preliminärt besked ges om produkten är patenterbar. Efter 18 månader blir patentet publikt, även om patentet ännu inte är godkänt. Att få ett patent godkänt tar ofta längre tid än många tror.

– I vissa fall tar det fem, sex år innan det är godkänt och det finns skräckexempel där det tagit uppemot tolv år. Jag brukar säga att man ska räkna med två till fem år. 
Patentet gäller i 20 år förutsatt att man betalar in en årlig avgift.

– Det kan finnas ibland en viss möjlighet till förlängning, men det är inget man kan ta för givet. Medellivslängden för ett patent är åtta till tolv år. Därefter slutar många betala in den årliga avgiften som krävs för att behålla patentet.

När bör man överväga ett designskydd istället för patentskydd?

– Ett designskydd är många gånger lättare att få och blir ofta billigare än ett patent. Apple förändrade mycket när de gjorde att mobiltelefonens design blev viktigare, tidigare var det sekundärt. Om man har en produkt som säljer på sitt utseende så kan designskydd vara ett viktigt komplement eller ett alternativ till patent. Det blir allt vanligare i vissa branscher och det kan handla om att skydda utseendet av möbler, kläder, konsumentelektronik eller formen på en läkemedelstablett, säger Fredrik Edman. 

De vanligaste misstagen vid patentsökning:
  1. En övertro på värdet av sin produkt och att man är först på marknaden.
  2. Att man försöker göra allt själv och inte använder professionell hjälp.
Olika typer av skydd

Patentskydd: Skyddar en teknisk idé eller funktion.
Designskydd: Skyddar en produkts utseende.
Varumärkesskydd: Skyddar ett varumärke.

Jakob Stenberg

Jakob Stenberg