Nu avgörs ersättningsfrågan för fjällnära skogsägare

41

Striden om skogen När rättegången mellan ett tjugotal skogsägare som stämt staten i mark- och miljödomstolen nu startar i Umeå står stora värden på spel. "Staten tycker sig inte ha råd att betala och då försöker man krångla sig runt den lagstiftning som finns", säger Anders Pettersson, förvaltare på allmänningsskogarna i Västerbotten.

Fjällnära skog.jpg
artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Rättegången för de tjugotal markägare som stämt staten i mark- och miljödomstolen har nu startat i Umeå. Entreprenör är på plats för att bevaka de rättsliga förhandlingarna.

Frågan som ska besvaras är om markägarna har rätt till ersättning när staten nekar dem rätten att avverka sin egen skog.

Staten hävdar att det finns höga naturvärden men vill inte lösa in marken som naturreservat. Den argumenterar för att det inte är pågående markanvändning medan markägarsidan hävdar rätten till sin egen mark och kräver intrångsersättning.

– Lagen säger att man ska ha ersättning om pågående markanvändning avsevärt försvåras och statens uppfattning är att den frågan är oklar”, säger Henrik Malmerg jurist på Kammarkollegiet som för statens talan i rättegångarna.

Magnus Norberg, jurist på LRF och som företräder skogsägarna menar att rättsfallen kan få konsekvenser bortom den fjällnära skogen. Staten ifrågasätter nämligen om avverkning i gammal skog kan räknas som pågående markanvändning.

Enligt Riksskogtaxeringen finns det omkring 1,8 miljoner hektar gammal skog i Sverige och det motsvarar ett värde på omkring 180 miljarder kronor, enligt LRF:s beräkningar.

– Om vissa av argumenten vinner gehör får det konsekvenser över hela landet. I praktiken skulle det kunna bli gratis för staten att ta över all gammal skog, säger Magnus Norberg till Dagens Industri.

Ett par som fått avverkningsförbud och nekas ersättning är Hanna och Albin Holmerg. De köpte en skogsfastighet i Sorsele kommun och med den fastigheten kom en alldeles färsk skogsbruksplan som gjorts av skogsstyrelsen. Där klassades skogen som produktionsskog, alltså avverkningsbar skog. När banken gav dem lån fanns den tilltänkta skogen även med som säkerhet för lånet.

Skogsstyrelsen avslog senare paret Holmergs avverkningsansökan med argumentet att det inte kan ses som pågående markanvändning att avverka skogen.

– Om den här politiken får fortsätta är det ett dråpslag mot inland- och fjällvärld, säger Albin Holmerg. Skogsstyrelsen har ingen gemensam linje i sitt arbete, fortsätter han. På lokal nivå säger man en sak men på nationell nivå vill man bevara men inte betala.

– Det handlar om pengar”, säger Anders Pettersson, förvaltare på allmänningsskogarna i Västerbotten som driver ärenden mot staten.

– Man tycker sig inte ha råd att betala och då försöker man krångla sig runt den lagstiftning som finns för att inte betala rättmätiga ersättningar. Man har alltid ersatt människor vid intrång och det är en praxis ett rättssamhälle måste ha.

Rättegången pågår den 28-29/11 och dom väntas falla innan nyår. Om staten förlorar säger Henrik Malmberg att det är fullt möjligt att de överklagar istället för att börja betala ut ersättningar.
 

Martin Berg