Ny studie: Fler hållbara företag med kvinnliga investerare

85

Investeringar Fler kvinnliga investerare hade kunnat leda till mer kapital till hållbara företag, visar en ny undersökning. "Vi måste bryta upp den otroligt homogena grupp investerare som finns i dag och då måste kvinnligt ägande, investerande och företagande öka", säger Julia Reuszner, vd på crowdfunding-bolaget Pepins.

Julia Reuszner, vd på Pepins.
Julia Reuszner, vd på Pepins.

Kvinnor är mer värderingsdrivna som investerare än män. Det visar en ny undersökning från Demoskop som gjorts på uppdrag av crowdfunding-bolaget Pepins.

Enligt undersökningen värderar 70 procent av kvinnor jämställdhet högt när de investerar i företag. Bland män är den siffran 44 procent. Dessutom visar undersökningen att 77 procent av kvinnorna värderar hållbarhet högt jämfört med 65 procent bland män. Enligt Julia Reuszner, vd på Pepins, är detta ett tecken på att om kvinnor investerade mer så skulle vi kunna få fram fler företag med fokus på jämställdhet och hållbarhet.

– Vi måste bryta upp den otroligt homogena grupp investerare som finns i dag och då måste kvinnligt ägande, investerande och företagande öka, säger hon.

Undersökningen visar även att 24 procent kvinnor vill starta eget företag. Bland män är den motsvarande siffran 41 procent.

– Det är svårt att veta vad som är hönan och ägget då ägande och företagande hör ihop. Om kvinnor investerar och äger är de också med och påverkar. Vi vet att kvinnor söker mindre externt kapital och har därmed svårare att få sina företag att växa. Då är det inte så konstigt att kvinnor även får mindre lust att starta eget, säger hon.

Julia Reuszner ser att en lösning på den traditionella strukturen där män dominerar som investerare är via crowdfunding.

– Crowdfunding är på många sätt som en ekonomisk rösträtt. Även med ett mindre kapital kan alla som vill faktiskt vara med och påverka vilka företag som de själva vill ska växa. Det är ett sätt att sprida den ekonomiska makten. Med en större ägarmångfald kan fler få inflytande över vilka bolag som får tillväxtkapital, säger hon.

Frida Nygren