Ny studie krossar fyra myter om kvinnors företagande

Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.
412

Företagande Kvinnor som driver företag är alltför försiktiga och deras bolag underpresterar. Det är två vanliga fördomar om kvinnors entreprenörskap. Men nu visar ny forskning – en gång för alla – att dessa uppfattningar helt saknar grund i verkligheten.

Att kvinnor som driver företag får mindre offentligt riskkapital än män, visste forskarna sedan tidigare.

Nu har Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, gått till botten med orsakerna till snedfördelningen.

– Genom intervjuer med finansiärer hittade vi fyra vanliga fördomar om kvinnors företagande, säger Malin Malmström.

En av de vanligaste fördomarna är att kvinnor är försiktiga och riskneutrala medan män är ambitiösa och risktagande. I intervjuerna fick Malin Malmström och hennes kollegor bland annat höra att: ”Det är ett faktum att kvinnor är mer försiktiga än män i sina investeringar” och att: ”Hon är en typisk kvinna; extremt riskavert”.

Andra vanliga fördomar är att kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, saknar resurser för hög tillväxt, att deras företag underpresterar och att kvinnor inte strävar efter att gå med vinst eller bli lönsamma.

Nästa steg i studien var att kontrollera om det finns någon sanning bakom dess bedömningar. Malin Malmström och hennes kollegor granskade ekonomiska nyckeltal hos de företag som finansiärerna diskuterat. Och resultatet är tydligt.

– Det fanns inga skillnader i hur företag som drivs av kvinnor respektive män presterar, har för resurser, tar risker eller växer. Föreställningarna har inte någon grund i verkligheten – de är som trollen som spricker i solen, slår Malin Malmström fast.

Varför dessa vanföreställningar ändå förekommer har Malin Malmström inga konkreta svar på.

– Det kan vi bara spekulera om, men entreprenörskap som yrke är fortfarande maskulint betingat. Det syns bland annat i hur begreppet används i media. Det är inte bara investerarna som har en skev bild – det genomsyrar samhället, säger hon.

Den felaktiga bilden får naturligtvis negativa konsekvenser för kvinnors entreprenörskap.

– Att starta eget företag kan vara ett sätt för kvinnor att undkomma de ojämlika strukturer som finns på arbetsmarknaden med exempelvis lägre löner. Men om kvinnors företag snedfördelas ekonomiskt så kommer företagandet att förbli småskaligt och ändå inte få samma möjligheter som männens.

Det medför också problem på samhällelig nivå, framhåller Malin Malmström.

– Om vi konsekvent satsar på mäns företagande så går samhället miste om mycket positivt – till exempel nya marknader och produkter.

Vad finns det för lösningar på problemet?

– Att bli medveten om, och ifrågasätta varför, vi tänker på detta sätt är en viktig början. Men det är en svår nöt att knäcka. Hade vi svaren så hade vi troligen redan löst problemet, säger Malin Malmström.

Läs om studien i Harvard Business Review

Slår hål på myter

I studien “VC stereotypes about men and women aren’t supported by performance” har forskare studerat elva offentliga, svenska riskkapitalister som fått in ansökningar från totalt 126 olika företag. 43 procent av dessa bolag drivs av kvinnor och 57 procent av män.

Könet visar sig ha stor inverkan på hur företagarna karaktäriseras och de vanligaste fördomar är:

  • Kvinnor har inte resurser att satsa på hög tillväxt – män har det.
  • Kvinnors företag underpresterar, mäns företag presterar väl.
  • Kvinnor är försiktiga och riskaverta. Män är ambitiösa och risktagande.
  • Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, medan män vill satsa på tillväxt.

Forskarna har granskat bolagen utifrån 22 olika nyckeltal, däribland försäljningsvolym samt tillväxt i antal anställda och omsättning, vid den tidpunkt som ansökan om riskkapital skickades in. Forskarna hittade inga statistiska skillnader.

Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet har visat att kvinnliga entreprenörer i snitt fick 25 procent av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över hälften.

KM