Nya chanser för svensk e-handel när EU-hinder tas bort

E-handel Inom EU råder fri rörlighet av varor i den traditionella handeln. Men när det gäller e-handel så finns det fortfarande många hinder kvar. I spåren av den ekonomiska krisen jobbar dock EU-kommissionen med att förenkla reglerna för försäljning på nätet och det är något som kan gynna svenska bolag.

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker.
Foto: Maja Suslin / SCANPIX
Cecilia Wikström (fp), EU-parlamentariker.

– Våra kunder drar sig för att sälja utomlands. De känner inte till reglerna och det känns som ett stort steg, säger Daniel Lindström, försäljningschef på e-butik som ger rådgivning till företag som säljer produkter på nätet.

Han förklarar att många av bolagets 1600 kunder tycker det är för krångligt att sälja varor och tjänster utomlands på grund av skillnader i lagar och regler.

– Det är skillnader i momsregler, ångerrätt, betalningssätt. Det blir ganska jobbigt om man vill sälja till hela Europa, säger han.

I EU:s korridorer har man också insett att ländernas olika lagar hämmar försäljningen och kommissionen har nyligen börjat se över reglerna för att undanröja hinder för gränsöverskridande e-handel. I mitten av januari presenterade man ett förslag på åtgärder som dels ska öka konsumenternas tillgång och tilltro till handel på nätet men som också ska underlätta för företagen i form av smidigare och billigare leveranser.

Kommissionen ser en enorm potential inom e-handeln och hyser stor förhoppning i att den ska bidra till Europas krisåterhämtning. Man pekar bland annat på G8-länderna där e-handeln står för en betydligt större del av tillväxten än i EU och målet är att mer harmoniserade regler ska fördubbla e-handeln inom unionen fram till 2015.

Kommissionen får stöd för detta i en färsk rapport som nätauktionssajten eBay presenterade nyligen. Den säger att minskade handelshinder ger ökade möjligheter, bland annat för små och nystartade företag, att nå internationella marknader. Rapporten säger också att om alla internationella transaktioner skulle ske på eBay istället för utanför internet så skulle BNP öka med hela 15,6 procent i snitt.

Även om detta är ett utopiskt scenario så visar det, enligt Cecilia Wikström (fp), ledamot i Europaparlamentet där hon bland annat jobbar med e-handelsfrågor, på den enorma potential som finns inom e-handeln.

– Förenklade regler för gränsöverskridande e-handel kommer att hjälpa EU ur krisen, säger hon.

Både Kommissionen och eBay pekar ut Sverige som ett av länderna som kan dra mest fördel om man lyckas undanröja hinder för e-handel. I rapporten skriver eBay att små, marknadsliberala och exportorienterade länder kommer att gynnas mest. Kommissionen nämner Sverige specifikt som ett land där en större andel av den framtida tillväxten kan komma från handel på internet. Cecilia Wikström är inne på samma linje.

– Sverige är bättre rustade än andra länder. Vi är det mest internettäta landet i EU, vi har stor datavana och väl utbyggt bredbandsnät, säger hon.

På Handelns utredningsinstitut, HUI, tror man också att minskade hinder kan gynna svenska e-handelsbolag. Men analyschefen Jonas Arnberg vill samtidigt höja ett varningens finger. Marknaden är idag extremt koncentrerad på grund av de hinder som finns. Svenskar handlar hellre på inhemska sajter även om de är dyrare än utländska eftersom det känns tryggare. Skulle marknaden öppnas upp så skulle dock svenska aktörer stöta på betydligt mer konkurrens från andra länder.

– Då skulle vi kanske köpa tyska sportskor och tysk hemelektronik för de är billigast. Det skulle inte gynna svensk BNP utan snarare tysk, säger han men tillägger samtidigt:

– Men jag tror nog att svenska företag är så pass fräscha att de kan vara med och konkurrera.

Andreas Liljeheden

Den svenska e-handeln
  • Har nästan fördubblats de senaste fem åren från 14,3 miljarder kronor 2006 till 27,7 miljarder 2011.
  • E-handeln står idag för fem procent av den svenska detaljhandeln.
  • Hemelektronik, böcker och kläder dominerar försäljningen på nätet.
  • På grund av stora handelshinder så är marknaden väldigt koncentrerad, det mesta säljs i Sverige. Utlandsförsäljning uppskattas till 1,5 miljarder kronor.

Källa: HUI

E-handel i EU

EU-kommissionen har lagt ett förslag i början av året som syftar till att undanröja hinder för e-handel mellan medlemsländerna. Det handlar om att öka konsumenternas tillgång till nätförsäljning, stärka konsumentskydd, tillhandahålla snabbare internet, göra betalningar säkrare och göra företagens leveranser mer effektiva och billigare. Målet är att fördubbla e-handeln till 2015 något man också hoppas ska bidra till återhämtning av Europas krisande ekonomier.