Nya domar stoppar kompetensutvisningar

Arbetsmarknad De hårdare reglerna för arbetskraftsinvandring har resulterat i flera uppseendeväckande kompetensutvisningar. Men två domar kan innebära färre avslag och kortare processer.

Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.jpg
Foto: SÖREN ANDERSSON
Arbetskraftsinvandringen har skärpts i flera steg under de senaste tio åren. "Den rödgröna regeringen har fokuserat på vad de anser är stävjande av missbruk och lönedumpning, säger Fredrik Voltaire på Almegas näringslivspolitiska enhet.
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Den svenska arbetsmarknaden är glödhet, samtidigt skriker företag efter rätt kompetens. Flera branscher har under lång tid larmat om en akut kompetenskris. Enligt en ny rapport från Manpower är kompetensbristen den värsta på tolv år.

Ett sätt att möta problematiken är genom ökad arbetskraftsinvandring, anser Fredrik Voltaire på Almegas näringslivspolitiska enhet.

– Det är en tillväxtfråga. Om vi inte hittar rätt kompetens kommer företag att tvingas tacka nej till order, vilket gör det svårare att växa. Det kan leda till ökad outsourcing och att stora svenska företag förlägger sin verksamhet utomlands, vilket i sin tur slår hårt mot vår välfärd. Utmaningen gäller både för både den privata som den offentliga sektorn, säger Fredrik Voltaire, som är författare till rapporten ”Sverige stänger dörren för kompetensinvandring”.

Dubbelt så många får avslag

Reglerna för arbetskraftsinvandring luckrades upp 2008. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen skrotades och ”arbetsgivarens bedömning av behovet av en (…) rekrytering ska vara utgångspunkten vid handläggningen av ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd”, stod det i propositionen från Alliansregeringen.

Riksdagspartierna var på intet sätt eniga om behovet av ökad arbetskraftsinvandring. Regeringspartierna och Miljöpartiet lyfte fram reformen som ett sätt att vitalisera ekonomin och täcka behoven som fanns.

– Här finns en risk för ökad oreda och otrygghet på arbetsmarknaden, sade Luciano Astudillo, socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson, till Europaportalen.

Mycket har hänt på tio år och arbetskraftsinvandringen har skärpts i flera steg. År 2012 skärpte Migrationsverket tillämpningen av kraven för arbetstillstånd inom vissa branscher.

– De senaste sex åren har varit en uppförsbacke. Den rödgröna regeringen har fokuserat på vad de anser är stävjande av missbruk och lönedumpning. Även Alliansen och Miljöpartiet förtjänar kritik för att de låg bakom återkallelsebestämmelsen för fyra år sedan, säger Fredrik Voltaire.

Förändringarna som gjordes innebär att arbetstillstånd ska avslås ifall förutsättningar inte är uppfyllda. Problematiken ligger egentligen i ett enda ord: ska. Ändringen i återkallelsebestämmelsen innebär att arbetstillstånd ska återkallas om anställningsvillkoren är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, enligt lagen. Inte ”ska kunna”, utan ”ska”.

– Formuleringen ”ska återkallas” innebär att återkallelse är en obligatorisk, tvingande regel för myndigheterna vid avvikelse. Migrationsverket sa redan då att detta kommer att få stora konsekvenser, säger Fredrik Voltaire.

Sedan dess har avslagsfrekvensen på ansökningar om förlängt arbetstillstånd mer än fördubblats, från 8 procent till 21 procent, mellan 2014 och 2017. I och med ändringen hittade myndigheten mängder av små och stora avvikelser och avslag skedde per automatik.

De efterföljande kompetensutvisningarna har vållat stor debatt. Bagatellartade misstag som att en vd har avstått lön under en kort tid eller att en tidigare arbetsgivare gjort en felaktighet, har resulterat i utvisning av kompetens som Sverige efterfrågar.

– Jag tror att det finns ett genuint intresse hos politiker att komma tillrätta med frågan. Samtidigt har Socialdemokraterna och LO även en annan agenda och talar om lönedumpning och skrupelfria arbetsgivare, betonar Fredrik Voltaire.

Nya domar kan ändra allt

Kanske är en ändring på väg. Två domar i Migrationsöverdomstolen från december förra året kan innebära en helomvändning. Den första domen fokuserar på tidsaspekten och slår fast att man inte kan basera beslut genom att titta på lönen månad för månad, utan måste ses i ett längre perspektiv.

Den andra domen behandlar lön och försäkringar.

– Den slår fast orimligheten i att om en försäkring saknas för en viss tid, så kan det ligga till grund för återkallelse av arbetstillstånd. Nu måste man istället undersöka om arbetstagaren har kompenserats, fått högre lön, eller något annat under en längre period, säger Fredrik Voltaire.

Domarna har redan påverkat Migrationsverkets praxis och lett till färre avslag och kortare handläggningstider, eftersom det är lättare att bedöma ärendet över en längre tid.

Jakob Stenberg