Hanna Holmberg, skogsägare.
Foto: TT/Privat

Hanna Holmberg och hennes man äger 140 hektar fjällnära skog i Sorseleområdet i Västerbotten. Hon har redan fått sin ersättningsutbetalning fryst som en följd av att Skogsstyrelsen utreder frågan.

NYHET Publicerad

Nytt förslag: Kraftigt sänkt ersättning upprör fjällnära skogsägare

ÄGANDERÄTTEN Markägare till fjällnära skog, som nekas avverkning, kan få se sina ersättningsnivåer sänkas radikalt om ett nytt förslag från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket blir verklighet. ”Det är inget annat än ett hån, säger Hanna Holmberg”, som äger 140 hektar fjällnära skog i Västerbotten.

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna

Anders Pettersson, förvaltare för allmänningsskogarna i Västerbotten.

Marie-Larsson-Stern.jpg

Marie Larsson-Stern, Skogsstyrelsens styrelseordförande.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket skissar på ett nytt ersättningssystem för markägare som nekas att avverka sin fjällnära skog.

Det framkommer i ett färskt PM som Entreprenör tagit del av.

Förslaget innebär att myndigheterna frångår gällande praxis att betala ut en engångsersättning om 125 procent av marknadsvärdet till markägaren.

Istället förespråkar de en ersättningsmodell där markägaren erbjuds en årlig utbetalning baserad på ränteavkastningen av virkesvärdet för det område som nekats tillstånd.

Resonemang bygger på att ett avverkningsförbud för den fjällnära skogen inte är permanent och att naturvärdena kan variera över tid. Rent hypotetiskt skulle alltså ett avverkningstillstånd kunna utfärdas i framtiden vilket skulle kunna utnyttjas av nuvarande, eller en framtida markägare.

Hanna Holmberg och hennes man äger 140 hektar fjällnära skog i Sorseleområdet i Västerbotten. Hon har redan fått sin ersättningsutbetalning fryst som en följd av att Skogsstyrelsen utreder frågan.

Därför har hon varit tvungen att stämma staten som via Kammarkollegiet svarat att den inte anser att fjällnära skogsägare ska få någon ersättning överhuvudtaget eftersom Kammarkollegiet anser att skogsbruk på fjällnära skog inte är pågående markanvändning.

Annons

– Det är inte klokt. Först vill dom göra en helt ersättningslös och sen är nästa alternativ att radikalt minska vår ersättning om de tar skogen, säger Hanna Holmberg.

Ersättningen för de 40 hektar som Hanna och hennes man vill avverka skulle enligt modellen om full intrångsersättning ge dem cirka 1,2 miljoner kronor i ersättning. Med den nya föreslagna modellen blir ersättningen istället cirka 16 000 tusen kronor om året i fem år istället.

– Skogen är det enda kapital vi har här uppe, när vi vill göra olika investeringar. Vi har också tagit lån och räknat med att kunna avverka för att få loss pengar, säger Hanna Holmberg.

– Antingen är skogen skyddsvärd, eller så är den inte det. Det här nya förslaget om olika tidsspann är bara ett sätt för myndigheterna att hitta ett sätt att betala ut så lite ersättning som möjligt, fortsätter hon.

Allt fler markägare till fjällnära skog drabbas av avverkningsförbud. Skogsstyrelsens statistik visar att markägare de senaste två åren ansökt om att få föryngringsavverka drygt 5 000 hektar fjällnära skog. 23 procent av den arealen nekades tillstånd.

Anders Pettersson är förvaltare för allmänningsskogarna i Västerbotten. Där är många markägare väldigt oroliga för konsekvenserna av det förslag som ligger på bordet just nu.

–  Det är horribelt för de som värdesätter äganderätten och egendomsskydd, och ett sorgligt bevis på hur det kan gå när myndigheter tappar respekten för enskildas rättigheter. Det staten tar ska den också betala för, fullt ut.

Det finns heller inte någon anledning att särskilja den fjällnära skogen, menar han.

–  Gränsen för den fjällnära skogen är inte biologisk men har ändå tillåtits få stor dignitet i lagstiftningen. Den mesta fjällnära skog är redan skyddad idag via reservat eller andra sätt. Föreställningen om att det skulle vara svårare att bedriva skogsbruk i den fjällnära skogen stämmer inte heller.

Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna, pekar på att Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets argumentation inte håller. Han påpekar att i förarbetet till regeringens proposition om skogsbruket i fjällnära skogar står det att när ett tillstånd till avverkning vägrats, gäller det även mot en ny ägare av fastigheten.

– Det resonemanget stämmer inte överens med Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets argumentation om att det är en tidsbegränsad skada, eller att en framtida fastighetsägare på nytt kan ansöka om att få avverka. Det står ju tydligt att avverkningsförbudet även ska gälla för framtida fastighetsägare. Är det höga naturvärden så är det, och då ska full ersättning utgå, säger Jonas Eriksson.

Marie Larsson-Stern, Skogsstyrelsens styrelseordförande, uppger att de arbetar intensivt med det nya ersättningsförslaget just nu.

– Och eftersom det är ett arbetsmaterial vill vi inte att kommentera det.

Hon säger också att Skogsstyrelsen har förhoppningen att inom kort kunna presentera den utredning som Skogsstyrelsen initierade i november 2016 om hur ersättningssystemet för de fjällnära skogarna ska se ut. Den utredningen har blivit försenad flera gånger.

– Vi är ledsna att det dragit ut på tiden men det är komplicerade frågor.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Gäller GDPR alla mina medarbetares mejl?

FRÅGA EXPERTEN En kollega till mig sade att GDPR gäller för varenda namn och adress som finns nånstans i min e-postlåda? Kan det verkligen vara så? Där finns tusentals mejl och jag har ingen översikt över allt som finns där, än mindre över vad som finns i mina medarbetares e-postlådor. Vad ska jag göra?
NYHET Publicerad:

Ali: Litet misstag tvingar mig och min familj lämna Sverige

KOMPETENSUTVSNINGARNA Ali Omumi är affärsutvecklare och har haft flera toppjobb i svenskt näringsliv. Nu tvingas han lämna landet efter att Migrationsverket nekat honom arbetstillstånd. Entreprenör har låtit honom att med egna ord berätta sin historia. "Hur kan ett smärre administrativt misstag av en arbetsgivare innebära att jag och hela min familj rycks upp med rötterna och tvingas lämna Sverige?", skriver han.
NYHET Publicerad:

Segerfeldt: En Bagdad-Bob på var sin sida av Östersjön

DEBATT Debattören Fredrik Segerfeldt går till attack mot LO, som i sin valfilm menar att en alliansregering skulle hota jobben. Segerfeldt jämför LO:s film med rysk propaganda och frågar sig varifrån LO:s tanke om att svenska företag är som hin håle själv kommer från.
NYHET Publicerad:

Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

REGELKRÅNGLET Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.
NYHET Publicerad:

Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

DEBATT Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.
NYHET Publicerad:

Ungdomsförbunden: Riv upp LAS för att fler ska få jobb

DEBATT "En reform av arbetsrätten är nödvändig för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna få ett arbete. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans för att en alliansregering prioriterar en genomgripande LAS-reform", skriver företrädare för alliansens ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri kan bryta mot lagen

OSUND KONKURRENS Kommunala verksamheter som agerar på den öppna marknaden får inte ta del av regeringens uppmärksammade anställningsstöd extratjänster, enligt Arbetsförmedlingens regler. Ändå har Landskrona bemannat ett kommunalt tvätteri med extratjänster. Detta kan strida mot regelverket och möjligen även lagen.
NYHET Publicerad:

Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

UNDERSÖKNING Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. ”, säger han.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.