Nytt förslag: Kraftigt sänkt ersättning upprör fjällnära skogsägare

Hanna Holmberg, skogsägare.
Foto: TT/Privat
Hanna Holmberg och hennes man äger 140 hektar fjällnära skog i Sorseleområdet i Västerbotten. Hon har redan fått sin ersättningsutbetalning fryst som en följd av att Skogsstyrelsen utreder frågan.
925

Äganderätten Markägare till fjällnära skog, som nekas avverkning, kan få se sina ersättningsnivåer sänkas radikalt om ett nytt förslag från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket blir verklighet. ”Det är inget annat än ett hån, säger Hanna Holmberg”, som äger 140 hektar fjällnära skog i Västerbotten.

artikelserie bild Striden om skogen

Äganderätten i skogen är satt under press. Allt fler skogsägare förlorar brukanderätten över sin skog när olika miljömål vinner mark på bekostnad av skogsproduktionen.

Fler artiklar i denna serie

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna
Anders Pettersson, förvaltare för allmänningsskogarna i Västerbotten.
Marie-Larsson-Stern.jpg
Marie Larsson-Stern, Skogsstyrelsens styrelseordförande.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket skissar på ett nytt ersättningssystem för markägare som nekas att avverka sin fjällnära skog.

Det framkommer i ett färskt PM som Entreprenör tagit del av.

Förslaget innebär att myndigheterna frångår gällande praxis att betala ut en engångsersättning om 125 procent av marknadsvärdet till markägaren.

Istället förespråkar de en ersättningsmodell där markägaren erbjuds en årlig utbetalning baserad på ränteavkastningen av virkesvärdet för det område som nekats tillstånd.

Resonemang bygger på att ett avverkningsförbud för den fjällnära skogen inte är permanent och att naturvärdena kan variera över tid. Rent hypotetiskt skulle alltså ett avverkningstillstånd kunna utfärdas i framtiden vilket skulle kunna utnyttjas av nuvarande, eller en framtida markägare.

Hanna Holmberg och hennes man äger 140 hektar fjällnära skog i Sorseleområdet i Västerbotten. Hon har redan fått sin ersättningsutbetalning fryst som en följd av att Skogsstyrelsen utreder frågan.

Därför har hon varit tvungen att stämma staten som via Kammarkollegiet svarat att den inte anser att fjällnära skogsägare ska få någon ersättning överhuvudtaget eftersom Kammarkollegiet anser att skogsbruk på fjällnära skog inte är pågående markanvändning.

– Det är inte klokt. Först vill dom göra en helt ersättningslös och sen är nästa alternativ att radikalt minska vår ersättning om de tar skogen, säger Hanna Holmberg.

Ersättningen för de 40 hektar som Hanna och hennes man vill avverka skulle enligt modellen om full intrångsersättning ge dem cirka 1,2 miljoner kronor i ersättning. Med den nya föreslagna modellen blir ersättningen istället cirka 16 000 tusen kronor om året i fem år istället.

– Skogen är det enda kapital vi har här uppe, när vi vill göra olika investeringar. Vi har också tagit lån och räknat med att kunna avverka för att få loss pengar, säger Hanna Holmberg.

– Antingen är skogen skyddsvärd, eller så är den inte det. Det här nya förslaget om olika tidsspann är bara ett sätt för myndigheterna att hitta ett sätt att betala ut så lite ersättning som möjligt, fortsätter hon.

Allt fler markägare till fjällnära skog drabbas av avverkningsförbud. Skogsstyrelsens statistik visar att markägare de senaste två åren ansökt om att få föryngringsavverka drygt 5 000 hektar fjällnära skog. 23 procent av den arealen nekades tillstånd.

Anders Pettersson är förvaltare för allmänningsskogarna i Västerbotten. Där är många markägare väldigt oroliga för konsekvenserna av det förslag som ligger på bordet just nu.

–  Det är horribelt för de som värdesätter äganderätten och egendomsskydd, och ett sorgligt bevis på hur det kan gå när myndigheter tappar respekten för enskildas rättigheter. Det staten tar ska den också betala för, fullt ut.

Det finns heller inte någon anledning att särskilja den fjällnära skogen, menar han.

–  Gränsen för den fjällnära skogen är inte biologisk men har ändå tillåtits få stor dignitet i lagstiftningen. Den mesta fjällnära skog är redan skyddad idag via reservat eller andra sätt. Föreställningen om att det skulle vara svårare att bedriva skogsbruk i den fjällnära skogen stämmer inte heller.

Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna, pekar på att Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets argumentation inte håller. Han påpekar att i förarbetet till regeringens proposition om skogsbruket i fjällnära skogar står det att när ett tillstånd till avverkning vägrats, gäller det även mot en ny ägare av fastigheten.

– Det resonemanget stämmer inte överens med Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets argumentation om att det är en tidsbegränsad skada, eller att en framtida fastighetsägare på nytt kan ansöka om att få avverka. Det står ju tydligt att avverkningsförbudet även ska gälla för framtida fastighetsägare. Är det höga naturvärden så är det, och då ska full ersättning utgå, säger Jonas Eriksson.

Marie Larsson-Stern, Skogsstyrelsens styrelseordförande, uppger att de arbetar intensivt med det nya ersättningsförslaget just nu.

– Och eftersom det är ett arbetsmaterial vill vi inte att kommentera det.

Hon säger också att Skogsstyrelsen har förhoppningen att inom kort kunna presentera den utredning som Skogsstyrelsen initierade i november 2016 om hur ersättningssystemet för de fjällnära skogarna ska se ut. Den utredningen har blivit försenad flera gånger.

– Vi är ledsna att det dragit ut på tiden men det är komplicerade frågor.

Martin Berg