”Olyckligt när kommunen försöker skapa jobb i konkurrens med näringslivet”

Tvätteri
194

Konkurrens I Landskrona har politikerna startat ett kommunalt tvätteri för att skapa jobb åt nyanlända och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men privata företag i regionen har svårt att förstå beslutet. ”Vi anställer också många nyanlända, det är väldigt viktigt för oss”, säger Claes Olofsson, försäljningschef på tvätteriföretaget CWS-boco Sweden, som anser att kommunen slagit in på fel väg.

Claes Olofsson, försäljningschef på CWS-boco Sweden.
Claes Olofsson, försäljningschef på tvätteriföretaget CWS-boco Sweden.

Arbetslösheten i Landskrona ligger på 14 procent. När kommunen, efter nya hygienkrav från Socialstyrelsen, fick ansvar för att tillhandahålla och tvätta arbetskläder som personalen inom hemtjänsten och särskilda boenden ska bära, föddes en idé hos politikerna i Landskrona. Kommunen bestämde sig för att starta ett eget tvätteri, bland annat för att skapa ”enkla jobb” till nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden. Kommunen investerade tolv miljoner i projektet och i våras började de första maskinerna snurra.

Kommunalrådet Torkild Strandberg (L) betonade vid invigningen att verksamheten inte ska konkurrera med det privata näringslivet, utan bara tvätta kommunens egen tvätt.

– Nu gör vi i stället så att Landskronabor får jobb. Det är en vinst för Landskrona. Inte många hade vågat ta det greppet, sa han till Helsingborgs-Dagblad.

Tvätteriföretaget CWS-boco Sweden har närmare 300 anställda och omsätter 400 miljoner kronor. Företaget har inget tvätteri i Landskrona, men däremot i närområdet.

– Vi inte har något tvätteri lokalt i Landskrona, men vi ser hela regionen som vår marknad. Vi har tvätterier i Södra Sandby, utanför Lund, och i Oskarström. Det relevanta för oss är volymen tvätt och den klarar den privata sektorn väl, även om vi inte har tvätteri inne i Landskrona. Att starta ett kommunalt tvätteri är inte rätt väg att gå när vi finns och dessutom har flera kollegor här i regionen, säger Claes Olofsson, försäljningschef på CWS-boco Sweden.

Ett argument från politikerna för det kommunala tvätteriet är att det skapar enkla jobb för nyanlända eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Är inte det rimligt?

– Vi anställer också många nyanlända, det är väldigt viktigt för oss. Hos oss jobbar väldigt många olika nationaliteter. Jag är dock lite tveksam till definitionen av enkla jobb. Vad är ett enkelt jobb? De som jobbar hos oss har utbildning, erfarenhet och yrkesstolthet. Man kan inte bara gå in från gatan och göra det här jobbet. Jag tycker att politikerna borde fundera på begreppet ”enkla jobb”.

Varför tror du att kommuner agera på det här viset?

– Politikerna vill skapa jobb i kommunen och hantera arbetslösheten. Det är förståeligt att man försöker göra något, men kommunala bolag är inte det bästa sättet, säger Claes Olofsson.

Jakob Stenberg