Orimliga tidskrav i skattemål

Rättssäkerhet En kvalitetshöjning har skett av domskrivningen i skattemål, men skyndsamma beslut kan göra att eftertänksamheten blir lidande. Så löd diskussionen på Institutet Skatter och Rättsäkerhets seminarium om skattedomar i februari.

Vad utmärker en bra domare och en bra dom i skattemål? Det var temat när Institutet Skatter och Rättssäkerhet anordnade ett seminarium i början av februari. Bland åhörarna fanns representanter från domstolsväsendet, riksdagen och Skatteverket.

Peter Nordquist, advokat på Peter Nordquist Advokatbyrå och med erfarenhet inom både domstolsväsendet och som rådgivare inom skattefrågor, har under de senaste åren märkt en kvalitetshöjning när det gäller domskrivningen i skattemålen. Domstolen förklarar idag sin bedömning mycket bättre, men han betonade att skattemål är speciella.

– Varje mål handlar ju om hur mycket en skattebetalare måste betala in till staten plus bestraffning. Dessutom döms tveksamma fall ofta till den skattskyldiges nackdel. Domarens integritet ställs på stora prov, sade han.

Kravet på skyndsamma beslut i skattemål problematiserades av Peter Nordquist som hävdade att ett resultat av detta är att eftertänksamheten inte alltid finns där.

– Det är ett orimligt krav att man ska kunna döma så fort som man gör idag.

Inte heller ska domaren ge ett njuggt intryck.

– Jag tycker att man ibland kan få det intrycket. Det är viktigt att känna sig välkommen i alla lägen.

Jakob Stenberg