"Personalliggare en klappjakt på vissa branscher”

5

Regelkrånglet Personalliggare blir verklighet i fler branscher och berör fler personer från första juli. Krögaren Suzanne Parenius efterlyser nytänkande för att komma tillrätta med svart arbetskraft. ”Jag tycker att de här reglerna är en klappjakt på vissa branscher”, säger hon.

Suzanne Parenius, Hjortviken.jpg
Kravet på personalliggare ligger som en våt filt över krögaren Suzanne Parenius. "Hittar de fel vid en kontroll riskerar vi i värsta fall att bli av med serveringstillståndet. Dessutom drabbas anställda, som bommar registrering, av skuldkänslor om de orsakar arbetsgivaren kostnader", säger hon.

Från och med den första juli utökas kravet på personalliggare till att omfatta fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård. Dessutom omfattas fler personer av kraven, exempelvis företagsledare, familjemedlemmar och barn som är verksamma på en arbetsplats.

Kravet på personalliggare omfattar sedan tidigare bygg-, frisör-, tvätteri- och restaurangbranschen.

– Vi har levt med kraven sedan flera år tillbaka nu, men jag blev väldigt förvånad när jag hörde att kraven skulle utökas, säger Suzanne Parenius, krögare Hjortvikens konferens utanför Göteborg.

Hittills har Hjortvikens konferens inte drabbats av några straffavgifter, men de har gått igenom två kontroller.

– De kan komma när som helst och tar ingen hänsyn till om kunderna drabbas. Vi har fått en erinran på grund av att en registrering var gjord med blyertspenna och ytterligare en för att en praktikant inte hade skrivit in sitt personnummer. Vi klarade oss eftersom allt låg i mitt digitala system, men hade jag inte varit på plats den dagen så hade vi säkerligen fått en straffavgift, säger hon.

– Det här ligger som en konstant våt filt över oss. Hittar de ett fel, vilket de garanterat gör eftersom det alltid händer saker inom en verksamhet, så riskerar vi i värsta fall att bli av med serveringstillståndet. Dessutom drabbas anställda som bommar registrering av skuldkänslor om de orsakar arbetsgivaren kostnader.

Hon tycker att kraven är effektlösa och efterlyser nytänkande för att komma tillrätta med svart arbetskraft.

– De som fuskar kommer undan ändå. Vad hindrar att man tänker positivt överlag och tar fram regler som gör att företagen kan anställa, exempelvis liknade RUT och ROT?

Kravet utökas även till att omfatta familjemedlemmar och barn under 16 år.

– Det är helt ok för barn som hälsar på sina föräldrar på kontor att hjälpa till några timmar men inte att bära tallrikar på en restaurang. Jag tycker att de här reglerna är en klappjakt på vissa branscher, säger Suzanne Parenius.

Andrea Femrell, vd för Näringslivet regelnämnd, NNR, betonar att kravet på personalliggare är uddlöst och inte ger avsedd effekt.

– Syftet med kravet är ju att minska skattefusk men utredningar har visat att detta syfte inte uppnåtts. Att utvidga kravet är därför kontraproduktivt, det ökar bara belastningen på företagen och vi anser att kravet i sin nuvarande form bör avskaffas helt, säger han.

Karin Montgomery

Läs mer: Rapport PwC

Läs mer: Handelns Utredningsinstitut