Polisen: ”Det är ett misslyckande”

Säkerhet Lokalpolisområdeschef Niclas Andersson har jobbat i Husby, Rinkeby och Tensta i 17 år. Han förstår företagarnas frustration över att se sitt samhälle i klorna på de kriminella. Han framhåller att den lokala polisen gör så gott de kan med de resurser de har. Men självkritiken är stor. ”Det är ett misslyckande från både polisen och från samhället att företagare tvingas stänga sina butiker på grund av kriminaliteten. Jag kan bara beklaga”, säger han.

Allt fler företagare drabbas av kriminalitet och företagare som Tidningen Entreprenör pratat med vittnar om att det blivit värre den senaste tiden. Varför är det så?

– Tyvärr ser vi en negativ trend, de utsatta områdena har både blivit fler och fått en utökad problematik. I vissa områden tampas vi med en grov öppen kriminalitet på gator och torg. Det gör såklart att butiksägarna här är mer utsatta än på andra ställen, dels för att de riskerar att drabbas av hot, utpressning och stölder, men även för att de inte får samma typ av service som andra näringsidkare får. De har det svårare att få bra försäkringar och annat som behövs i verksamheten. Det är mycket beklagligt.

Varför görs det inte mer för att förhindra detta?

– Jag frågar mig istället varför det inte har gjorts mer tidigare. Det är en utveckling som har skett över en tid, och samhället har vaknat för sent.

Hur ser polisens strategi ut för att lösa problemen?

– Vi jobbar på alla nivåer med det här. Det handlar om synliga poliser på gatorna, trygghetsskapande långsiktigt arbete och en omfattande utredningsverksamhet. Snart kommer det att finnas ordningsvakter på plats i Husby centrum för att skapa trygghet för alla som rör sig där. I grunden är det en polisiär uppgift, men vi klarar inte av att vara överallt samtidigt.

Varför finns inte fler poliser på plats i de utsatta områdena?

– Vi har inte lyckats rekrytera upp så snabbt som vi skulle önska. Det är svårt att jobba här i Husby, Rinkeby och Tensta. Det är ett av de mest problematiska områdena i Norden så det är klart att det är krävande.

Vad säger ni till företagare som redan har eller funderar på att ge upp sin verksamhet på grund av kriminaliteten?

– Vi måste vara väldigt självkritiska i sådana lägen. Det är ett misslyckande från både polisen och från samhället att detta händer. Vi jobbar hårt för att företagarna ska känna sig säkra i sin verksamhet. Det kommer att krävas mycket av samhället att vinna tillbaka dessa områden, och för tillfället kan jag bara beklaga.

LW